PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 4 | 347--361
Tytuł artykułu

Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w małych portach morskich w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Conditions of Conducting Business Activity in Small Seaports in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Struktura własności małych portów morskich, w 2011 roku, była wielopodmiotowa. Największą część infrastruktury portowej stanowiła własność komunalna. Mniejsza jej część była własnością podmiotów państwowych, a najmniejszy udział we własności miały podmioty prywatne. W porównaniu z 1997 rokiem, nastąpił wzrost udziału własności komunalnej, a zmniejszył się udział własności państwowej oraz prywatnej. W okresie badawczym jakość świadczonych usług portowych przez pod-mioty portowe, była zróżnicowana. Przy tym, najlepsze warunki do prowadzenia działalności gospodarczej stwarzały podmioty publiczne, szczególnie gminy portowe. Własność infrastruktury, od której zależą warunki prowadzenia działalności gospodarczej przez użytkowników, w dużej mierze zdeterminowana była uwarunkowaniami prawnymi. Innymi przesłankami, którymi kierowały się gminy portowe przy przejmowaniu terenów portowych, były: możliwość pozyskiwania środków unijnych na modernizacje zdekapitalizowanej infrastruktury, aktywność inwestycyjna Urzędów Morskich oraz zmiana nastawienia do idei komunalizacji w samych samorządach. Ze względu, iż jakość świadczonych usług przez podmioty komunalne była najwyższa, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, na-leży upatrywać w dalszej komunalizacji małych portów morskich. Jednakże w przypadku mniejszych portów, wymagałoby to dofinansowania kosztów ich utrzymania ze środków publicznych - państwowych. Natomiast zdekapitalizowaną infrastrukturę, przed komunalizacją, mogłyby zmodernizować Urzędy Morskie. Mogłyby w tym celu skorzystać ze środków unijnych. (abstrakt oryginalny)
EN
In 2011, small seaports in Poland had a multiple-owner structure, with most of the port premises being municipal property. A smaller part of the infrastructure was owned by state subjects and private ownership was the smallest. Compared to the year 1997, there has been an increase in municipal ownership, whereas state and private ownership consequently decreased. Within the research period, the quality of services provided by the ports was varied. The best conditions for business activity were provided by public bodies, especially by the port municipalities. The ownership of the infrastructure on which the conditions of conducting business activity are dependent was largely determined by legal regulations. Among other factors which influenced the acquisition of the port premises by port municipalities were: the possibility of acquiring EU funds for modernizing the decapitalized infrastructure, investment activity of the Maritime Office and a change of attitude toward the idea of municipalization within the local governments. Due to the fact that municipal entities created the best conditions for the port users to operate, the improvement in the quality of provided services should be linked to the further municipalization of small seaports. It would, however, require additional funding of smaller seaports from the state budget. Lastly, the decapitalized infrastructure (before the municipalization) could be modernized by Maritime Offices. (original abstract)
Rocznik
Strony
347--361
Opis fizyczny
Twórcy
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Branch A.E. (1986), Elements of port operation and management, London, New York.
 • Brzozowska K. (2006), Specyfika projektów inwestycyjnych w sektorze publicznym, w: Współczesne problemy zarządzania finansami lokalnymi, Brzozowska K., Kożuch A. (red.), Wydawnictwo fundacja współczesne zarządzanie oraz instytut spraw publicznych, Kraków.
 • Działalność administracji publicznej odpowiedzialnej za gospodarowanie zasobami morskiej infrastruktury technicznej, 1997, NIK, Warszawa.
 • Grzelakowski A. S., (2004), Systemy zarządzania portami morskimi w krajach basenu Morza Bałtyckiego, ocena ich efektywności i kierunki ewolucji, w: Europa bałtycka regionem współpracy i integracji, Wydawnictwo Foka, XIX Sejmik Morski, Gdańsk.
 • Grzelakowski A., Krośnicka K. (2005), Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Knypl Z. (1997), Status prawny portów morskich Unii Europejskiej, w: Przekształcenia własnościowe w gospodarce morskiej, Kruczalak K. (red), Wydawnictwo LEX, Sopot.
 • Miszczuk J. (1999), Problemy małych i średnich portów morskich z punktu widzenia administracji państwowej, w: Małe porty morskie oraz ich otocze-nie lokalne i regionalne, XV Sejmik Morski, Wydawnictwo FOKA, Szczecin.
 • Misztal K., Szwankowski S. (2001), Organizacja i eksploatacja portów morskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Narkowicz J. (2001), Chaotyczna prywatyzacja na wybrzeżu środkowym, "Namiary na morze i handel", nr 13.
 • Nowaczyk P. (2012), Finansowanie małych portów morskich w Polsce w dobie kryzysu gospodarczego, w: Gospodarka XXI wieku, innowacyjność, ekonomika i organizacja, część III, Wydawnictwo IVG, Szczecin.
 • Salomon A. (2005), Małe porty - duża szansa, w: Strategia rozwoju małych portów morskich polskiego wybrzeża, Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Sekkelund E. (1999), Raport o duńskich portach rybackich, Duńska Organizacja Producentów Rybnych.
 • Szczurek W. (2002), Działalność gospodarcza gmin w portach morskich, Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Szwankowska B, Szwankowski S. (2002), Porty lokalne w rządowej, regionalnej i samorządowej polityce gospodarczej, w: Małe porty polskiego wybrzeża stan obecny i perspektywy ich rozwoju, Grzelakowski A., Krośnicka K. (red). Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia.
 • Ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz. U. Nr 51, poz. 298, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o portach i przy-staniach morskich, Dz. U. Nr 281, poz. 2782.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, Dz. U. Nr 9, poz. 44, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o zmianie ustawy o portach i przy-staniach morskich, Dz. U. Nr 111, poz. 1197.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz. U. Nr 16, poz. 95, z późn. zm oraz przepisy z dnia 10 maja 1990 r. wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych, Dz. U. Nr 32, poz. 191, z późn. zm.
 • Zieziula J., Nowaczyk P. (2011), Wybrane aspekty funkcjonowania morskich portów rybackich w Polsce, PTE, Szczecin.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171284905

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.