PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 121--129
Tytuł artykułu

Rolnictwo ekologiczne jako czynnik rozwojowy gmin położonych na obszarach chronionych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ecological Farming in Protected Areas as a Factor in Local Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto próbę przybliżenia problematyki społeczno-gospodarczego rozwoju gmin położonych na terenach chronionych.Aby pogodzić wymogi ochrony przyrody i zapewnić możliwości eksploatacji jej zasobów, niezbędne jest stosowanie zasad zrównoważonego rozwoju i zapewnienie przychylności społeczeństwa dla rozwoju systemów obszarów chronionych. Obszarem bezpośredniego zainteresowania prowadzonych w pracy badań, były dwa województwa Polski północno-wschodniej: województwo podlaskie i województwo warmińsko-mazurskie. Do badania wybrano 83 gminy Polski północno-wschodniej, na terenie których występuje park narodowy lub park krajobrazowy lub obszar gminy w co najmniej 50% został objęty programem Natura 2000. Na obszarach chronionych badanych gmin Polski północno-wschodniej, szczególnie pożądanym, z uwagi na dostosowanie do wymogów ochrony środowiska, jest rolnictwo ekologiczne. Pozwala ono na pełniejsze wykorzystanie istniejącego potencjału wytwórczego oraz stanowi praktyczne rozwinięcie zasad zrównoważonego rozwoju. Gospodarstwa ekologiczne chociaż są tworzone w gminach, gdzie występują relatywnie duże zasoby naturalne środowiska przyrodniczego, to jak wykazało badanie, rozwój rolnictwa ekologicznego w tym regionie jest determinowany w większym zakresie przez czynniki ekonomiczno-organizacyjne, niż warunki przyrodnicze.(abstrakt oryginalny)
EN
This article attempts to approximate the issue of the socio-economic development of the municipalities located in protected areas. In order to reconcile the requirements of environmental protection and to provide facilities for exploitation of its resources necessary to apply the principles of sustainable development and financial support of farms and enabled them to be maintained society for the development of systems of protected areas. In the protected areas examined municipalities of Northeast Poland,particularly desirable because of the adjustment to the requirements of environmental protection,is organic farming. It allows for more complete use of the existing productive potential and is apractical extension of the principles of sustainable development. Research has shown, the development of organic farming in the region is determined to a greater extent by economic and organizational factors thannatural conditions. Organic farms although created in communities where there are relatively large natural resources of the natural environment, as demonstrated by this study, the development of organic farming in the region is determined to a greater extent by economic and organizational factors than natural conditions. Changesin the Community agricultural policy followed towards the promotion and financial support farms and maintained in good ecological condition. When the impact of agriculture on the environment is negative oftenmay be takenadaptation actions, to minimize this impact without reducing production.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
121--129
Opis fizyczny
Twórcy
autor
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Brodzińska K., 2010, Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce na tle uwarunkowań przyrodniczych i systemu wsparcia finansowego, [w:] H. Manteuffel Szoege (red.), Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 10, Zeszyt 2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 13.
  • Brodziński Z., 2008, Wdrażanie programu rolnośrodowiskowego w opiniach doradców, [w:] Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, t. 8, z.1 (22), Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, Falenty, s. 53.
  • Bujanowicz-Haraś B., 2011, Stopień zróżnicowania terytorialnego rozwoju rolnictwa przyjaznego środowisku naturalnemu w Polsce, [w]: Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,Nr 49, Instytut Ochrony Środowiska, s. 482.
  • Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 r. w sprawie II Polityka Ekologiczna Państwa.
  • Jóźwiak J., Niewęgłowska G., 2007. Koszty realizacji inwestycji związanych z cross compliance w polskich gospodarstwach rolnych. Ekspertyza. Maszynopis IERiGŻ-PIB, Warszawa, s. 78.
  • Popławski Ł., 2008, Bariery rozwoju rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego w opinii mieszkańców obszarów chronionych województwa świętokrzyskiego, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, Nr 1 (11), s. 230.
  • Spychalski G., 2007, Wspieranie działalności grup producentów rolnych w polskiej polityce rolnej, Acta ScientiarumPolonorum, Oeconomia Nr 6 (4), Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s. 96.
  • Spychalski G., 2012, Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich w kontekście ewolucji Wspólnej Polityki Rolnej UE, [w:] Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe SGGW, Nr 8(57), Warszawa, s. 414-415.
  • www.arimr.gov.pl, 10.04.2013 r.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285105

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.