PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 11 | 129--139
Tytuł artykułu

Charakterystyka funkcjonowania gospodarstw rolnych położonych na obszarze natura 2000 na przykładzie OSO "Doliny Omulwi i Płodownicy"

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Characteristics of the Functioning of Farms Located in Natura 2000 Area on the Example of the SPA "Valley Omulew and Płodownica"
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania dotyczące funkcjonowania gospodarstw rolnych na obszarach Natura 2000, przeprowadzono w gminie Baranowo, na terenie której utworzono Obszar specjalnej ochrony ptaków "Dolina Omulwi i Płodownicy". Objęto nimi 68 rolników, posiadających użytki rolne w granicach ww. obszaru. Podstawowym narzędziem badawczym był kwestionariusz wywiadu uzupełniony wywiadami bezpośrednimi. Uzyskane wyniki pokazują, że mimo iż sieć Natura 2000 funkcjonuje w Polsce od ponad 8 lat wiedza mieszkańców wsi, w tym zwłaszcza rolników jest jeszcze znikoma. Wynika to głównie z dotychczasowego braku oddziaływania obszaru chronionego na prowadzoną działalność, małego zainteresowania właścicieli gospodarstw rolnych kwestiami związanymi z ochroną środowiska oraz brakiem akcji informacyjnych, które powinny być prowadzone przez instytucje zarządzające siecią, a także te powołane do wspomagania rozwoju obszarów wiejskich. (abstrakt oryginalny)
EN
The survey about functioning of farms in Natura 2000, were conducted in municipality Baranowo (Special Protection Area "Valley Omulew and Płodownica"). The study included 68 owners of agricultural in the area. The basic research tool was a questionnaire with direct interview. Obtained results show, that the rural population(mainly farmers) do not have knowledge of the Natura 2000 network. The main reasons were: the protected areas haven't impact on the farms so far. Also, owners of farms were little interested in environmental protection. Moreover, the institutions managing Natura 2000 network didn't carry out information activities about Natura 2000. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
129--139
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
 • Bołtromiuk A., Zagórski M., Natura 2000 - dobro publiczne, problem prywatny. Warszawa, Forum Inicjatyw Rozwojowych IRWiR PAN Warszawa 2011, ss. 36.
 • Czarnecki A., Perspektywy rozwoju obszarów wiejskich objętych siecią Natura 2000 w opinii lokalnych przedsiębiorców (w:) Uwarunkowania zrównoważonego rozwoju gmin objętych siecią Natura 2000 w świetle badań empirycznych, Wyd. IRWiR PAN Warszawa 2011, s. 242.
 • Kłodziński M., Sieć ekologiczna natura 2000 a rozwój gospodarczy obszarów wiejskich,,, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie", Wyd. ITP w Falentach (I-III): t. 12 z. 1 (37), 2012, s. 59-69.
 • Liro A., Tederko Z., Potencjalne kierunki rozwoju przedsiębiorczości na obszarach cennych przyrodniczo (w:) Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regiony Zielonych Płuc Polski, Wyd. IRWiR PAN Warszawa 2011, s. 299-316.
 • Natura 2000 a organizacje pozarządowe. Projekt "Partnerski System Zarządzania Zmianą Gospodarczą na Obszarach Natura 2000" nr POKL.08.01.02-20-027/11. Białystok 2012, s. 1-12.
 • Natura 2000: Partnerska ochrona przyrody, Komisja Europejska. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ISBN 978-92-79-11551-6, Aktualizacja 2009.
 • Nowogródzka T., Niewęgłowski M., Znaczenie wsparcia instytucjonalnego dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach", 91 Seria: Administracja i Zarządzanie 2011, s. 105-113.
 • Perepeczko B., Edukacja ekologiczna: dokumenty, badania, refleksje. (w:) Natura 2000 jako czynnik zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich regiony Zielonych Płuc Polski, Wyd. IRWiR PAN Warszawa 2011, s. 337-349.
 • Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu. Dz.U. z 2007 r. Nr 147, poz. 1033.
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21).
 • Wójcik B., Raport nt. zmian w tworzeniu sieci Natura 2000 w Polsce w latach 2009-2011, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2011, s. 1-18.
 • Zawadzka D., Zawadzki J., Rejt Ł., Plany zadań ochronnych obszarów specjalnej ochrony ptaków - oczekiwania i możliwości, ,,Studia i Materiały CEPL w Rogowie", R. 13. Zeszyt 2 (27), 2011, s. 158-165.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285107

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.