PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 131--140
Tytuł artykułu

Wybrane działania w ramach PROW 2007-2013 na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Selected Issues in the Framework of the Rural Development Programme 2007-2013 Based on Examples of the West Pomeranian Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano trzy wybrane działania w ramach dwóch osi: Osi 1 i Osi 3, które wdrażane są przez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. W ramach Osi 1 zaprezentowano działanie 125, w szczególności schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi, natomiast w ramach Osi 3 omówiono podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowę i rozwój wsi. Przedstawiono stan wdrażania poszczególnych działań realizowanych w Osi 1 i Osi 3., opierając się na danych z roku 2013. Na realizację PROW 2007-2013 przewidziano dla Polski w budżecie Unii Europejskiej kwotę ponad 17 mld euro, a krajowe dofinansowanie wynosi ok. 4 mld euro. Głównymi zadaniami Programu jest wspieranie modernizacji i poprawa konkurencyjności sektora rolno-żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. W ramach PROW na lata 2007-2013 działania 125 realizowane będą w większości odnoszące się do budowy lub remontu podstawowych urządzeń melioracji wodnej. W ramach działania 321 realizowane będą głównie działania w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Zaś działania 313/322/323 będą odnosiły się do wybudowania, modernizacji czy wyposażenia budynków pełniących funkcje rekreacyjne, sportowe, społeczno-kulturalne, obiektów sportowych, placów zabaw czy obiektów małej architektury. Podstawowym źródłem danych, prezentowanych w części tabelarycznej są materiały zgromadzone w Systemie Informacji Zarządczej ARiMR.(abstrakt oryginalny)
EN
This article presents three selected "Functionalities" within two axes: Axis 1 and Axis 3, which are terms to be implemented by the Rural Development Programme 2007-2013. The framework of Axis 1 shows the operation 125, in particular, Scheme II - management of agricultural water resources, while Axis 3 discusses the basic services for the economy and rural population and village renewal and development, also shown is the status of implementation of the various measures implemented in Axis 1 and Axis 3, based on data from 2013. For the implementation of the RDP 2007-2013, the European Union provided in the budget for Poland amount of over 17 billion euros, and national co-financing amounts to about 4 billion euros. The main tasks of the Programme is to support the modernization and improvement of the competitiveness of the agri-food sector and rural development. As part of the RDP 2007-2013 activities 125 will be implemented, in the majority relating to the construction or renovation of basic water management facilities. As part of operation 321 mainly activities of production and distribution of energy from renewable sources will be implemented. Action 313/322/323 refers to the construction and modernization and equipment of buildings serving as recreational, sporting, social, cultural, sports facilities, playgrounds and landscape architecture. The primary source of data presented in the tabular part are from material stored in the Management Information System of ARMA.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
131--140
Opis fizyczny
Twórcy
  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Bibliografia
  • Analizy i raporty PROW 2007-2013, http://www.minrol.gov.pl/pol/Wsparcie-rolnictwa-i-rybolowstwa/PROW-2007-2013/Dokumenty-analizy-raporty/Analizy-i-raporty (dostęp: 13.12.2013 r.).
  • Chyłek E.K., 2012. Uwarunkowania innowacyjnego rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w ramach polityki rolnej. Warszawa, s. 39.
  • Działania i poddziałania realizowane przez Urząd Marszałkowski, http://prow.wzp. pl/prow/prow_20072013/dzialania_i_poddzialania_realizowane_przez_urzad_marszalkowski.htm (dostęp: 13.12.2013 r.).
  • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - www.minrol.gov.pl (dostęp: 13.12.2013 r.).
  • Oś 4: Leader, http://www.wzp.pl/prow/leader/leader.htm (dostęp: 13.12.2013 r.).
  • Pomoc unijna PROW 2007-2013, http://www.arimr.gov.pl/pomoc-unijna/prow-2007- 2013.html (dostęp: 13.12.2013 r.).
  • Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2007. Dz. U. Nr 64, poz. 427.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.