PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | nr 2 | 123--143
Tytuł artykułu

Młodzież wiejska pogranicza polsko-ukraińskiego : potencjał czy bariera modernizacji?

Autorzy
Warianty tytułu
Young People Living in the Rural Areas Near the Polish-Ukrainian Border : a Modernisation Potential or Barrier?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł prezentuje wyniki badań socjologicznych nad wiejską młodzieżą pogranicza polsko-ukraińskiego. Badania zostały zrealizowane metodą sondażową na próbie 1318 maturzystów na przełomie lat 2012 i 2013 w szkołach ponadgimnazjalnych w Przemyślu i Drohobyczu. Zaobserwowano wiele podobieństw między wiejską i miejską młodzieżą w obu krajach. W Polsce podobieństwo to było widoczne w kapitale ekonomicznym, dostępie do nowoczesnych technologii, dążeniach życiowych, aspiracjach zawodowych, cyfrowych kompetencjach. Różnice pojawiały się przy kapitale kulturowym, aspiracjach edukacyjnych, płacowych i osiedleńczych. Młodzież wiejska częściej uczyła się w gorszych szkołach, miała niższy kapitał kulturowy mierzony wykształceniem ojca i liczbą posiadanych książek. Miała też niższe oczekiwania płacowe i częściej chciała emigrować do mniejszych miast. Na Ukrainie różnice między wiejską a miejską młodzieżą były wyraźniejsze. Młodzież wiejska częściej uczyła się w gorszych szkołach, miała niższy kapitał kulturowy i ekonomiczny oraz utrudniony dostęp do nowoczesnych technologii. Młodzież wiejska miała też niższe aspiracje edukacyjne, była bardziej etatystyczna, mniej mobilna i miała niższe kompetencje cyfrowe. Zaobserwowano też podobieństwa między młodzieżą wiejską w obu krajach. Miała ona wyższy poziom religijności, niższe aspiracje edukacyjne, mniej intensywnie użytkowała Internet i częściej wykorzystywała go do celów rozrywkowych. Wyniki badań wskazują, że na młodzież nie należy liczyć w modernizacji pogranicza. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the results of sociological research work on rural youth living in the Polish-Ukraininan border area. The study was based on a survey of 1,318 school-leavers at the end of 2012 and beginning of 2013 in upper secondary schools in Przemyśl (Poland) and Drohobych (Ukraine). Many similarities were noted between young people living in rural and urban areas in both countries. In Poland, similarities were evident in the case of economic capital, access to modern technologies, life aspirations, professional aspirations and digital competence. On the other hand, differences were reported in the case of cultural capital as well as educational, pay and settlement aspirations. Young people from rural areas more often attended poorer schools and had lower cultural capital measured against their father's educational background and the number of books held. In addition young people from rural areas had lower pay expectations and more frequently wished to relocate to towns. In Ukraine, differences between young people from rural and urban areas were more conspicuous. Young people from rural areas more frequently attended poorer schools, had lower cultural and economic capital as well as more difficult access to modern technologies. These young people from rural areas had lower educational aspirations, were more statist-minded, less mobile and had lower digital competence. In addition, similarities between young people living in rural areas in both countries were reported. Young people from rural areas were more religious, had lower educational aspirations and, further, they less frequently used the Internet and when used it was more often for entertainment. These findings suggest that it should not be expected that youth will modernise the border area. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
123--143
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Batorski D. 2013: Polacy wobec technologii cyfrowych - uwarunkowania dostępności i sposobów korzystania. [w:] Diagnoza Społeczna 2013 Warunki i Jakość Życia Polaków. Raport. [Special issue]. Contemporary Economics nr 7, s. 317-341.
 • Bauman Z. 2012: To nie jest dziennik. Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Bilans Kapitału Ludzkiego 2010: (http://bkl.parp.gov.pl/raporty-i-edycja-badan-listopad 2013).
 • Bilans Kapitału Ludzkiego 2010a: (http://bkl.parp.gov.pl/bazy-danych-listopad 2013).
 • Bilans Kapitału Ludzkiego 2013: (http://bkl.parp.gov.pl-maj 2014).
 • Chałasiński J. 1969: Społeczeństwo i wychowanie. PWN, Warszawa.
 • Чигрин B.O. 1996: Становлення та соціальні проблеми сільської молоді. Таврида, Сімферополь.
 • Чигрин В.О. 2002: Сільська молодь в умовах перехідного суспільства (штрихи до соціального портрету), Нова парадигма: Альманах наук, праць. - Запоріжжя: ЗДУ, Вип. 27. С. 206-214.
 • Чигрин В.О. 2007: Сільська молодь і освіта: Соціологічний аспект - Нова парадигма: Журнал наукових праць. - Вип.68 / Гол. ред. В.П.Бех. -.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, с. 213-220.
 • Чигрин В.О. 2008: Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи. (http://www.lib.uaru.net/diss/cont/349823.html-listopad2013).
 • Diagnoza Społeczna 2013: Warunki i Jakość Życia Polaków - Raport. [Special issue]. Contemporary Economics nr 7.
 • Giddens A. 2006: Socjologia. PWN, Warszawa.
 • Giroux H.A. 2003: The Abandoned Generation. Democracy Beyond the Culture of Fear. Palgrave Macmillan, New York.
 • Gorlach K., Seręga Z., Drąg Z. 2003: Młode pokolenie wsi III Rzeczypospolitej. ISP, Warszawa.
 • Gorzelak J. 2008: Regiony Polski wschodniej i zachodniej - ujęcie porównawcze. [w:] Historyczno-kulturowe uwarunkowania rozwoju Polska-Ukraina, G. Gorzelak, A. Tucholska (red.). Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Hopper E. 1971 : A Typology for the Classifications of Educational System, [w:] Readings in the Theory of Educational Systems, E. Hopper (red.) London.
 • Jałowiecki В., Kapralski K. 2011 : Peryferie i pogranicza. О potrzebie różnorodności. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Kowalisko N. 2010: Dyferencjacja społeczna a samopoczucie współczesnej młodzieży ukraińskiej. |w:] Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia polsko-ukraińskie, M. Sroczyńska, J. Paczkowski (red.). Wyższa Szkota Umiejętności, Kielce, s. 209-219.
 • Krajowy Raport о Rozwoju Społecznym Polska 2012, 2013: Biuro Projektowe UNDP w Polsce, Warszawa. (http://www.mir.gov.pl/aktualnosc i/polityka_rozwoju/Strony/М RRwspolnie z ONZ stworzyto nowatorski sposob_badania_rozwoju_spolecznego_Polski_130313.as px-pazdziernik 2013).
 • Kwiecińska-Zdrenka M. 2004: Aktywni czy bezradni wobec własnej przyszłości. UMK, Torun.
 • Lista państw świata według wskaźnika rozwoju społecznego 2010, 2013: (http://pl.wikipedia.org/wiki/Lista_pa%C5%84stw_%C5%9Bwiata_wed%C5%82ug_wska%C5%BAnika_roz- woju_spo%C5%82ecznego, październik 2013).
 • Mannheim K. 2011 :Problem młodzieży w nowoczesnym społeczeństwie. [w:] Młodzież jako problem i jako wyzwanie ponowoczesności, K. Szafraniec, A. Marszałek (red.). Toruń, s. 11-33.
 • Mead M. 2000: Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego. PWN, Warszawa.
 • Młodzież 2008, 2009: CBOS, Warszawa.
 • Młodzież 2010, 2011 : CBOS, Warszawa.
 • Młodzież na wsi. Raport 2011: Pracownia Badań i Innowacji "Stocznia", Warszawa.
 • Молодь в умовах становления незалежноï Україи (1991-2011p.p.) 2012: KИÏB.
 • Nowak S. (red.) 1989: Ciągłość i zmiana w tradycji kulturowej. PWN, Warszawa.
 • Paczkowski J., Bezkorowajna M. 2010: Świat wartości współczesnej młodzieży ukraińskiej. [w:] Młodzi w społeczeństwie zmiany. Studia polsko-ukraińskie, M. Sroczyńska, J. Paczkowski (red.). Wyższa Szkoła Umiejętności, Kielce, s. 91-115.
 • Pogranicze polsko-ukraińskie w liczbach 2006: Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Potencjał Społeczno-Gospodarczy Euroregionu Karpackiego 2008-2010, 2012: Urząd Statystyczny, Rzeszów.
 • Raport Polska 2011. Gospodarka-Społeczeństwo-Regiony, 2012: Warszawa.
 • Sikora E. 2006: Aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów. Wydawnictwo UWM, Olsztyn.
 • Соціально-економичне становище регіонів України 2012: (http://www.ukrstat.gov.ua-maj 2014).
 • Szafraniec К. 2010: Młode pokolenie a nowy ustrój. IWiR PAN, Warszawa.
 • Szafraniec K. 2011 : Młodzi 2011. Raport. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 • Szczepański J. 1958: Młodzież we współczesnym świecie. Nowa Szkoła nr 9.
 • Sztompka P. 2000: Trauma wielkiej zmiany. Społeczne koszty transformacji. ISP PAN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.