PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 2 | 127--136
Tytuł artykułu

Międzynarodowe przepływy ludności między Unią Europejską a krajami trzecimi - wybrane problemy w aspekcie wspólnotowego rynku pracy

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obszar międzynarodowej mobilności ludzi jest jednym z kluczowych, na który zwraca uwagę Unia Europejska podejmując przedsięwzięcia w ramach rozwiązywania problemów natury społecznej, ekonomicznej, politycznej czy religijnej. Najczęściej poruszany temat związany z migracjami to przemieszczanie się ludności wewnątrz ugrupowania (jednym z symboli integracji europejskiej jest swobodne przemieszczanie się i podejmowanie pracy przez obywateli krajów członkowskich), a także kwestia kształtowania wspólnotowego rynku pracy. Podkreślić należy, iż istotne miejsce zajmuje także problematyka relacji Unia Europejska-kraje trzecie. Jest to efekt między innymi implikacji negatywnych zmian demograficznych (związanych ze starzeniem się społeczeństwa), możliwym niedoborem pracowników w niektórych sektorach, w związku z tym rozważeniu powinna zostać poddana ewentualność skonkretyzowania regulacji odnośnie do dostępu do unijnego rynku pracy dla obywateli państw spoza Unii. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ambroziak A.: Konsekwencje wprowadzenia okresu przejściowego w dostępie do wspólnotowego rynku pracy, "Wspólnoty Europejskie" 2004, nr 6(151).
 • Bertozzi S.: Legal Migration. Time for Europe to Play Its Hand. CEPS Working Document No. 257/February 2007.
 • Bijak J., Kupiszewska D., Kupiszewski M.: Replacement Migration Revisited: Migratory Flows, Population and Labour Force in Europe, 2002-2052. CEFMR, Warszawa 2005.
 • COM(2002)548.
 • COM(2004)178.
 • COM (2006)26.
 • COM(2006)402.
 • COM(2007)248.
 • COM(2004)811.
 • COM(2005)184.
 • COM(2005)324.
 • COM(2005)352.
 • COM(2005)389.
 • COM(2005)491.
 • COM(2005)669.
 • COM(2005)669.
 • COM(2006)733.
 • COM(2006)735.
 • COM(2007)249.
 • Diez Guardia N., Pichelmann K.: Labour Migration Patterns in Europe: Recent Trends, Future Challenges. Economic Papers No. 256. European Economy, Brussels 2006.
 • Dokument roboczy w sprawie planu polityki w dziedzinie legalnej migracji. Parlament Europejski, Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, 2007.
 • Facing the Challenge. The Lizbon Strategy for Growth and Employment. Report from the high Level Group Chaired by Wim Kok. Luxembourg 2004.
 • Grabowska-Lusińska I.: Migracja - szansa czy zagrożenie. Tło historyczne i społeczne. W: Migracja. Szansa czy zagrożenie? Polskie Forum Obywatelskie, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.
 • http://epp.eurostat.cec.eu.in
 • Kolka M.A., Tuszyński H.S.: Problemy współczesnego świata - zagrożenia demograficzne. www.GlobalEconomy.pl
 • Komisja stawia na mobilność. W: "Biuletyn migracyjny - Dodatek" 2007, nr 13.
 • Konarzewska A.: Migracyjne problemy Unii Europejskiej. "Bezpieczeństwo Narodowe" 2007, nr I-II-/3-4.
 • Okólski M.: Migracje a globalizacja. "Globalizacja od A do Z. "Banie i Kredyt" 2003, nr 6.
 • Okólski M.: Migracje pracownicze w Unii Europejskiej. Zeszyt Naukowy. Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Gospodarki Światowej, Warszawa 2004, z. 15.
 • "Population projections 2004-2050". STAT/05/48, 08.04.2005 r. http://europa.eu
 • Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań demograficznych i solidarności miedzy pokoleniami. 2005/2147/INI, 30.09.05 r.
 • Rozporządzenie WE nr 491/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające program pomocy finansowej i technicznej w dziedzinie migracji i azylu.
 • Strategia Lizbońska - droga do sukcesu zjednoczonej Europy. UKIE, Warszawa 2002.
 • Traktat Rzymski 1957 r. www.ukie.gov.pl
 • Zimmermann K.F.: European Labour Mobility: Challenges and Potentials. IZA Discussion Paper No. 1410, Bonn 2004.
 • www.oecd.org
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285281

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.