PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 97 | z. 2 | 43--61
Tytuł artykułu

Uwagi dotyczące wykorzystania i stosowania metod ekonometrycznych w badaniach ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Remarks Concerning the Application and Applying Econometric Methods in the Economic Research
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu przedstawiono podstawowe zagadnienia dotyczące wykorzystania w badaniach ekonomicznych stacjonarnych i dynamicznych modeli ekonometrycznych. Omówiono etapy postępowania w procesie budowy modeli ekonometrycznych oraz kwestie interpretacji otrzymanych wyników. Szczegółowo zaprezentowano problemy dotyczące selekcji cech, wyboru postaci analitycznej modelu, oceny stopnia dopasowania modelu do danych empirycznych oraz merytorycznej i formalnej weryfikacji otrzymanych wyników. Przedstawiono również niektóre niebezpieczeństwa wynikające z mechanicznego stosowania tych metod i interpretacji uzyskanych wyników. (abstrakt oryginalny)
EN
In the study essential issues concerning the application of econometric methods in the economic research were presented. Stages of the proceeding in the construction of econometric models and interpretation issues of received results for stationary and dynamic econometric models were discussed. In detail problems concerning selection of variables, problems of choice of the model analytical form, the assessment of the degree of fitting the model to empirical data as well as logical and formal verification of received results were shown. Some threats resulting from mechanical applying these methods and interpretation of achieved results were presented as well. (original abstract)
Rocznik
Tom
97
Numer
Strony
43--61
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Bartosiewicz S. 1990: Ekonometria z elementami programowania matematycznego i analizy porównawczej, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław.
 • Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. 2003: Ekonometria. Wybrane zagadnienia, PWN, Warszawa.
 • Charemza W. W., Deadman D. F. 1997: Nowa ekonometria, PWE, Warszawa.
 • Cieślak M. 1978: Dobór cech prognostycznych metodą heurystyczną, „Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, nr 123, s. 47-59.
 • Cieślak M. 2004: Prognozowanie gospodarcze. Metody i zastosowania, PWN, Warszawa.
 • Doman M., Doman R. 2009: Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 • Draper N. R., Smith H. 1981: Applied Regression Analysis, John Wiley & Sons, New York.
 • Enders A. 1995: Applied Econometric Time Series, John Wiley & Sons, New York.
 • Engle R., Granger C. 1987: Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, „Econometrica”, vol. 55, s. 251-276.
 • Friedman B. M. 1980: The Methodology of Positive Economics, University of Chicago Press, Chicago.
 • Green W. H. 2000: Econometric Analysis, Prentice Hall, New Jersey.
 • Gruszczyński M., Mierzejewski P. 1998: Wstęp do ekonometrii w stu oknach, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Podgórska M. 2003: Ekonometria, Wyd. SGH, Warszawa.
 • Gruszczyński M., Kuszewski T., Podgórska M. 2009: Ekonometria i badania operacyjne. Podręcznik dla studiów licencjackich, PWN, Warszawa.
 • Gujarati Domador N. 2003: Basic Econometrics, Mc Graw Hill, New York.
 • Guzik B., Appenzeller D., Jurek W. 2004: Prognozowanie i symulacje. Wybrane zagadnienia, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.
 • Hendry D. 1985: Econometric Methodology, paper presented to the Econometric Society Fifth World Congress.
 • Hozer J. 1993: Mikroekonometria. Analizy, diagnozy prognozy, PWE, Warszawa.
 • Jóźwiak J., Podgórski J. 1992: Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa.
 • Klein L. R. 1962: An Introductions to Econometrics, Macmillan, New York.
 • Klein L. R. 1982: Wykłady z ekonometrii, PWE, Warszawa.
 • Koopmans T. C. 1957: Three Essays on the State of Economics Science, McGraw Hill, New York.
 • Kukuła K. 2000: Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.
 • Luszniewicz A., Słaby T. 1997: Statystyka stosowana, PWE, Warszawa.
 • Malina A. 2004: Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarski Polski według województw, AE, Kraków.
 • Maddala G. S. 2006a: Introduction to Economertics, John Wiley & Sons, New York.
 • Maddala G. S. 2006b: Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marciniak S. (red.) 2005: Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy, PWN, Warszawa.
 • Marszałkowicz T. 1986: Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych, wyd. IV poprawione. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 • Neal F., Shone R., 1982: Proces budowy modeli ekonomicznych, PWN, Warszawa.
 • Osińska M. 2006: Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
 • Osińska M. (red.) 2007: Ekonometria współczesna, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Toruń.
 • Pawłowski Z. 1971: Modele ekonometryczne równań opisowych, PWN, Warszawa.
 • Tinbergen J. 1951: Econometrics, George Allen & Unwin, London.
 • Welfe W., Welfe A. 1996: Ekonometria stosowana, PWE, Warszawa.
 • Welfe A. 2003: Ekonometria. Metody i ich zastosowanie, PWE, Warszawa.
 • Zeliaœ A. 2000: Teoria prognozy, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285297

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.