PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 23 | nr 328 Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania | 316--325
Tytuł artykułu

Zastosowanie wybranych metod klasyfikacji do analizy kapitału ludzkiego krajów Unii Europejskiej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Application of Some Methods of Classification to the Analysis of Human Capital in the European Union
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza porównawcza wyników badań dotyczących kapi-tału ludzkiego krajów Unii Europejskiej, uzyskanych za pomocą dwóch metod: modelowa-nia miękkiego oraz metody TOPSIS. Modelowanie miękkie umożliwia badanie powiązań między zmiennymi, które nie są bezpośrednio obserwowalne (tzw. zmienne ukryte), oraz oszacowanie wartości tych zmiennych. Oszacowane wartości mogą posłużyć do liniowego uporządkowania badanych obiektów. Metoda TOPSIS polega na wyznaczeniu odległości każdego obiektu wielocechowego od wzorca i antywzorca rozwoju, a następnie liniowym uporządkowaniu obiektów. W badaniach zostały wykorzystane dane statystyczne za rok 2010, dotyczące 27 krajów Unii Europejskiej.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of this article is a comparative analysis of the results of research on human capital in the European Union achieved by two methods: soft modelling and TOP-SIS. Soft modelling enables the study of relationships among unobserved variables (latent variables) and the estimation of values of these variables. The estimated values can be used to a linear ordering of the objects. TOPSIS method involves calculating the distance of each object from a positive ideal solution and a negative ideal solution and then a linear ordering of the objects. The studies used statistics for the year 2010 for the 27 countries of the Euro-pean Union.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet w Białymstoku
Bibliografia
 • Cichy K., Malaga K. (2007), Kapitał ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, [w:] M. Herbst (red.), Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa.
 • Domański S.R. (1993), Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Florczak W. (2007), Kapitał ludzki a rozwój gospodarczy, [w:] W. Welfe (red.), Gospodarka oparta na wiedzy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1968), Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju i strukturę wykwalifikowanych kadr, "Przegląd Statystyczny" z. 4.
 • Hellwig Z., Siedlecka U., Siedlecki J. (1997), Taksonometryczne modele zmian struktury gospodar-czej Polski, IRiSS, Warszawa.
 • Hwang C.L., Yoon K. (1981), Multiple attribute decision making-methods and applications, Spring-er-Verlag, Berlin - Heidelberg - New York.
 • Konarski J. (2009), Modele równań strukturalnych. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Marciniak S. (2000), Innowacje i rozwój gospodarczy, Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000.
 • Mierzyńska D. (1999), Modele miękkie w analizie porównawczej złożonych zjawisk społeczno- -ekonomicznych, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok [maszynopis nie-publikowany].
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Pawlas I. (2009), Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej w świetle badań taksonomicznych, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroeko-nomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 21-31.
 • Perło D. (2004), Źródła finansowania rozwoju regionalnego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekono-micznej w Białymstoku, Białystok.
 • Rogowski J. (1990), Modele miękkie. Teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnic-two Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 • Skrodzka I. (2012), Zastosowanie modelowania miękkiego do pomiaru kapitału ludzkiego, rozprawa doktorska, Uniwersytet w Białymstoku, Białystok [maszynopis niepublikowany].
 • Skrodzka I. (2013), Spatial diversity of human capital in the European Union, "Quantitative Methods in Economics", Warszawa [w druku].
 • Stec M., Janas A., Kuliński A. (2005), Grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, [w:] G. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost go-spodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii, Zeszyt nr 6, Wydawnictwo Mitel, Rzeszów, s. 135-146.
 • Wold H. (1980), Soft Modelling: Intermediate between Traditional Model Building and Data Analy-sis, Banach Centre Publication 6, Mathematical Statistics 1980.
 • Wronowska G. (2009), Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej - analiza porównawcza, [w:] D. Kopycińska (red.), Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroeko-nomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 32-45.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285347

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.