PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | Świat, Europa i Polska w dobie współczesnych przemian gospodarczych. T. 2 | 191--200
Tytuł artykułu

Determinanty procesu otwierania gospodarki polskiej

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wraz z postępującym procesem globalizacji wzrasta stopień wzajemnego otwarcia gospodarek. Zwiększony zakres preferencji w dostępie do rynku krajowego przyczynia się do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego poprzez następujące czynniki: realokację czynników produkcji do bardziej produktywnych sektorów mających przewagę komparatywną w wymianie przyśpieszoną absorpcję wiedzy i technologii, wyższą innowacyjność, lepsze wykorzystanie potencjału korzyści skali i aglomeracji w wyniku specjalizacji, poprawę terms of trade, zwiększoną akumulację czynników produkcji. Integracja, obok czynników instytucjonalnych, zaliczana jest do tzw. semiendogenicznych determinant wzrostu gospodarczego obok w pełni egzo- genicznych w swoim charakterze czynników geograficznych tworzących tzw. głębokie determinanty wzrostu. Te czynniki łącznie mają bezpośrednie i pośrednie przełożenie na tzw. płytkie determinanty wzrostu - standardowe czynniki uwzględniane w rachunkowości wzrostu gospodarczego: akumulację czynników produkcji, wzrost ogólnego poziomu produktywności. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Ben-David D., Loewy M.B.: Trade and the Neoclassical Growth Model. "Journal of Economic Integration" 2002, Vol. 18.
 • Bożyk P.: Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna. PWE, Warszawa 2004.
 • Bożyk P.: 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej. Transformacja. SGH, Warszawa 2002.
 • Branch A.E.: Elements of Export Marketing and Management. Chapman and Hall, London 1994.
 • Brodzicki T.: Otwartość a wzrost gospodarczy - wyniki dotychczasowych badań i wnioski na przyszłość. UG, Gdańsk 2006.
 • Felbur S., Upława S., Wierzbołowski J.: Uwarunkowania i przesłanki polityki proeksportowej. W: Raporty nad strategią. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1994, nr 28.
 • Gwiazda A.: Międzynarodowa współzależność we współczesnym świecie. PWN, Warszawa 1985.
 • Jeliński B.: Polska polityka handlu zagranicznego w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej. UG, Gdańsk.
 • Paszyński M.: Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski. "Roczniki Polskiej Polityki Zagranicznej" 1991.
 • Pluciński E.: Ekonomia gospodarki otwartej. Elipsa, Warszawa 2004.
 • Płowiec U.: Członkostwo w Unii Europejskiej a struktura bilansu płatniczego Polski. "Ekonomista" 1999.
 • Płowiec U.: Handel zagraniczny Polski pod koniec lat dziewięćdziesiątych - problemy i wyzwania. "Ekonomista" 1997, nr 5-6.
 • Płowiec U.: Proeksportowa restrukturyzacja polskiej gospodarki: ocena metod i instrumentów stosowanych w roku 1990. Studia i Materiały. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990, nr 22.
 • Podstawy handlu zagranicznego. Red. H. Treder. UG, Gdańsk 2003.
 • Program polityki społeczno-gospodarczej na lata 1994-1997. CUP, Warszawa 1993.
 • Rodrik D.: Institution, Integration and Geography: In Search of the Deep Determinants of Economic Growth, 2002.
 • Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Red. E. Oziewicz. PWE, Warszawa 2006.
 • Rosati D.: Polityka proeksportowa. PWE, Warszawa 1990.
 • Rosati D.: Polska droga do rynku. PWE, Warszawa 1998.
 • Rynarzewski T., Zielińska-Głębocka A.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Teoria wymiany i polityki handlu międzynarodowego. PWN, Warszawa 2006.
 • Sachs J.D., Warner A.M.: Economic Reform and the Process of Global Integration, Brookings Papers on Economic Activity, 1995, No. 1.
 • Skubiszewski K.: Polska polityka zagraniczna. "Rocznik Polskiej Polityki Zagranicznej" 1991.
 • Ustawa z 7 lipca 1994 r. o gromadzeniu przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych. Dz.U., nr 86, poz. 398.
 • Ustawa z 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych, Dz.U., nr 13, poz. 60.
 • Ustawa z 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Dz.U., nr 79, poz. 484.
 • Wierzbołowski J.: Polska na gospodarczej mapie świata u progu XXI wieku (scenariusze potencjalnych kierunków rozwoju). "Gospodarka Narodowa" 1993, styczeń.
 • Wziątek-Kubiak A.: Kontrowersje wokół proeksportowej strategii rozwoju. Poltext, Warszawa 1996.
 • Zagraniczna polityka gospodarcza Polski 1997-1998. Red. U. Płowieć. IKiCHZ. Warszawa 1998.
 • Zarys polityki proeksportowej restrukturyzacji polskiej gospodarki do 2000 roku. Studia i Materiały. Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, Warszawa 1990, nr 12.
 • Żukrowska K.: Powiązania instytucjonalne Polski z gospodarką światowa. "Raporty nad Strategią IRiSS" 1994, nr 15.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285411

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.