PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 | 267--279
Tytuł artykułu

Poziom zróżnicowania europejskich koncernów elektroenergetycznych na podstawie wybranych wskaźników ekonomicznych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Level of Diversity in European Electricity Companies Based on Selected Economic Indicat
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu było ukazanie zróżnicowania koncernów sektora elektroenergetycznego w kontekście uwarunkowań makro i mikroekonomicznych z wykorzystaniem analizy dyskryminacyjnej. Posługując się programem STATISTICA, do przeprowadzenia analizy wykorzystane zostały dane makroekonomiczne dotyczące gospodarki państw, w których spółki dominujące koncernów energetycznych mają siedziby oraz wyniki ekonomiczno- finansowe poszczególnych koncernów. Przedsiębiorstwa elektroenergetyczne: elektrownie, spółki dystrybucyjne i sprzedawcy energii w Polsce zostały ujęte jako jeden podmiot. Podjęto próbę określenia czynników makro i mikroekonomicznych oraz danych ekonomiczno-finansowych, które istotnie wpłynęły na rozróżnienie badanych koncernów. Wyniki otrzymane z przeprowadzenia analizy dyskryminacyjnej pozwoliły na przedstawienie następujących wniosków: w rozróżnianiu wybranych koncernów na podstawie czynników mikroekonomicznych największy udział miały zmienne: przychody na 1 zatrudnionego i długookresowy majątek do długookresowego kapitału, a wyraźnie odróżniły się EdF i spółki elektroenergetyczne. w Polsce. Oznacza to, że dominujące koncerny europejskie wykazują podobieństwo w realizowaniu przyjętych przez właścicieli ekonomiczno-finansowych warunków rozwoju. Według czynników makroekonomicznych i ekonomicznych największy wkład w identyfikację podobnych grup koncernów miały jednakowe zmienne: zużycie energii elektrycznej w TWh i dług publiczny w % PKB, które poprawnie sklasyfikowały wszystkie koncerny w 100%. Wynika z tego, że największy wkład w rozróżnienie koncernów miały czynniki zewnętrzne, a ściślej wskaźniki makroekonomiczne państw, w których znajdują się siedziby spółek dominujących koncernów(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the article was to show variations in the electricity sector in the context of macro and micro-economic conditions with the use of discriminatory analysis. Using the STATISTICA programe to carry out the analysis of discrimination macroeconomic data has been used on the economies of the countries in which the parent companies of the energy companiesare established and the financial and economic results of individual concerns. Power companies: power plants, distribution companies and vendors of energy in Poland have been included as a single entity. An attempt to determine the factors of macro and micro-economic and financial data, which significantly affected the distinctionbetween the concerns was investigated.(short original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
267--279
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
  • Lipiec-Zajchowska M. (red.), 2003. Wspomaganie procesów decyzyjnych, Tom II. Ekonometria, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.
  • Mikołajuk H., Smardz J. (pod kier.), 1999-2012. Sytuacja finansowa przedsiębiorstw elektroenergetyki 1998-2011, ARE, Warszawa.
  • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 1. Statystyki podstawowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
  • Stanisz A., 2007. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach medycyny. Tom 3. Analizy wielowymiarowe, StatSoft Polska Sp. z o.o., Kraków.
  • Ulatowska M., 2012. Ekonomiczne determinanty polityki elektroenergetycznej w Polsce i innych krajach UE, rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Andrzeja Czyżewskiego, prof. zw. UEP, Poznań.
  • Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285521

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.