PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | R. 11, nr 1, cz. 4 | 639--653
Tytuł artykułu

Komunikowanie w organizacji - propozycja pomiaru skuteczności i efektywności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Communication in Organization - the Effectiveness and Efficiency Measurement Proposal
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu było przedstawienie propozycji odmiennego podejścia badawczego do procesu komunikowania w organizacji. Do tej pory dokonywano analiz na płaszczyźnie psychologii, socjologii lub antropologii. Tu wskazuje się możliwość przeniesienie rozważań o komunikowaniu się w organizacji na grunt prakseologii - teorii sprawnego działania. Płaszczyzna prakseologiczna pozwala wykorzystać istniejącą aparaturę pojęciową oraz metodę badawczą i odnieść je do szczególnego obszaru działania jakim jest proces komunikacji w organizacji. Zastosowana metoda badawcza to metoda analizy wskaźnikowej, opracowana przez T. Kotarbińskiego i J. Zieleniewskiego. Skuteczność i efektywność to klasyczne cechy dobrej roboty, dlatego właśnie one zostały wybrane na potrzeby niniejszego opracowania jako przykład możliwości zastosowania metody wskaźnikowej do opracowania cech komunikowania się w organizacji. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to propose a different approach to the communication process in the organization study. Until now, the analysis on the basis of psychology, sociology or anthropology were made. Here, this paper indicates the possibility of a transfer of considerations of communication in the organization on the praxeology ground - the theory of efficient operation. Plane of praxeology allows the use of existing conceptual apparatus and re-search methods and refer them into a particular area of activity such as a process of communication in the organization. The applied research method is a method of ratio analysis, developed by T. Kotarbiński and J. Zieleniewski. The effectiveness and efficiency are the classic characteristics of a good job, which is why they were selected for this study as an example of the applicability of the method to develop a indicative characteristic of communication in the organization. (original abstract)
Rocznik
Strony
639--653
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Acoff R.L. (1969), Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa.
 • Batorski J. (1976), Słownik terminologii laboratoryjnej IKNiBO, Katowice.
 • Bielski M. (2001), Organizacje. Istota, struktury, procesy, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Chatelier H. (1926), Filozofia systemu Taylora, Instytut Naukowej Organizacji, Warszawa.
 • Flakiewicz W. (1990), Informacyjne systemy zarządzania. Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa.
 • Fiske J. (2002) Wprowadzenie do badań nad komunikowaniem, ASTRUM, Wrocław.
 • Foucault M. (1977), Archeologia wiedzy, PIW, Warszawa.
 • Gros U. (1993), Analiza systemu porozumiewania się w organizacji, "Przegląd Organizacji", nr 3
 • Kempisty M. (red.) (1973), Mały słownik cybernetyczny, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Komaniecki K. (1965, reprodukcja 1990), Słownik łacińsko-polski PWN, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1971), Niektóre zagadnienia epistemologii pragmatycznej. w: Problemy efektywności badań naukowych. Materiały sympozjum naukoznawczego 26 XI 1970. WAP, Warszawa.
 • Kotarbiński T. (1973), Traktat o dobrej robocie, ZN im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Kotarbiński T. (2003), Dzieła wszystkie. Prakseologia część II, ZN im Ossolińskich Wydawnictwo PAN, Wrocław - Warszawa - Kraków.
 • Lasswell H. (1948), The Structure and Function of Communication in Society w: The Communication of Ideas, Lasswell H. (red.), Institute for Religious Studies, New York.
 • Newcomb T.M., Turner R.H., Converse P.E. (1965), Psychologia społeczna. Studium interakcji ludzkich, PWN, Warszawa.
 • Olivier B. (2010), Nauki o komunikacji, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 • O'Sullivan T., Hartley J., Saunders D., Montgomery M., Fiske J. (2000), Key Concepts in Communications and Cultural Studies, Routledge, London & New York
 • Podgórecki A. (1962), Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa.
 • Podgórecki A. (1970), Logika praktycznego działania, w:, Socjotechnika. Jak oddziaływać skutecznie?, Podgórecki A. (red.), KiW, Warszawa.
 • Pszczołowski T. (1978), Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 • Rothenbuhler E.W. (2003), Komunikacja rytualna. Od rozmowy codziennej do ceremonii medialnej, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Sikorski Cz. (2002), Zachowania ludzi w organizacji, WN PWN, Warszawa.
 • Sokołowski S.J. (1978), Analiza ogólnego pojęcia nauki i efektywności badań naukowych. w: Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Pszczołowski T., Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 • Stevens S.S. (1959), Measurenents, Psychophisics, and Utility Churchman, Ratoosh, w: Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, Acoff R.L. (1969), PWN, Warszawa.
 • Terry G.R. (1956), Principles of management, Homewood, Illinois; w: Mała Encyklopedia Prakseologii i Teorii Organizacji, Pszczołowski T. (1978), Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk.
 • Zieleniewski J. (1966), Efektywność badań naukowych, Pracownia Ogólnych Problemów Organizacji Pracy Polskiej Akademii Nauk, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1969), Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa.
 • Zieleniewski J. (1976), Organizacja zespołów ludzkich, PWN, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285525

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.