PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 168 Efektywność zarządzania organizacjami publicznymi i jej pomiar | 218--227
Tytuł artykułu

Metoda pomiaru efektywności pomocy publicznej w SSE w Polsce

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Method of Assessing Public Aid Effectiveness in SEZs in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule zaprezentowano propozycję metody oceny pomocy publicznej udzielanej w specjalnych strefach ekonomicznych wraz z jej uwarunkowaniami. W tym celu prześledzono możliwe nakłady oraz efekty pomocy przedsiębiorstwom w SSE, a także skutki uboczne interwencji publicznej oraz czynniki mogące potencjalnie zaburzyć wyniki przeprowadzonej analizy. Autor jest świadom pewnych ograniczeń tej metody, które głównie wynikają z nieobligatoryjnego charakteru danych jakie można pozyskać od GUS oraz konieczności dokonywania pewnych szacunków. Jednakże wydaje się, że proponowana metoda może przybliżyć badaczy do poznania faktycznych skutków ekonomicznych (dla budżetu państwa) realizacji pomocy publicznej w SSE w kraju oraz stopnia osiągnięcia zaplanowanych celów powstania tych obszarów specjalnego uprzywilejowania. Umożliwia ona bowiem uwzględnienie także istotnej części wpływów budżetowych z tytułu podatku VAT oraz podatków lokalnych, a także części wydatków na świadczenia społeczne i wynagrodzenia, które trafiają do budżetu państwa. W dotychczas realizowanych badaniach ten aspekt był pomijany. Należy zauważyć, że wpływy z podatku VAT są największym dochodem podatkowym do budżetu kraju.(fragment tekstu)
EN
Special Economic Zones (SEZ) are one of the most important instruments stimulating inflow of investors and companies assistance. Establishments having valid permission gain help from the government primarily in the form of tax exemptions. The aim of the article is to present the method of assessing economic effectiveness of public aid gained in SEZs from budget perspective as well as the achievement of SEZs objectives (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Filipiak B.: Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi. Skutek kryzysu czy obiektywna konieczność? Zeszyty Naukowe PTE, Kraków 2011, nr 10.
 • Guziejewska B.: Efektywność finansów samorządu terytorialnego. "Gospodarka Narodowa" 2008, nr 5-6.
 • Holtz-Eakin D.: Public Policy Toward Entrepreneurship. "Small Business Economics" 2000, Vol. 15, No. 4.
 • Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania i rozszerzania obszaru działania specjalnych stref ekonomicznych w latach 2006-2008. NIK, Bydgoszcz 2010.
 • Jarczewski W.: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2012.
 • Kijek T.: Efektywność wykorzystania potencjału innowacyjnego gospodarki polskiej. "Biblioteka Regionalisty" 2011, nr 11.
 • Koopmans T.C.: Activity Analysis of Production and Allocation. Wiley, New York 1951.
 • Kubin T.: Specjalne strefy ekonomiczne jako forma pomocy przedsiębiorcom ze strony państwa. W: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Red. M. Kolczyński, W. Wojtasik. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 • Liszkowska J.: Specjalne strefy ekonomiczne w procesie kształtowania kapitału ludzkiego. W: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce. Red. M. Kolczyński, W. Wojtasik. Towarzystwo Inicjatyw Naukowych, Katowice 2010.
 • Makieła Z.: Europark Mielec - specjalna strefa ekonomiczna w regionie podkarpackim. Prace Komisji Geografii Przemysłu, Warszawa-Kraków 2003, nr 5.
 • Pawłowski J.: Wybrane metody oceny efektywności finansowej przedsięwzięć gospodarczych. UŁ, Łódź 2007.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D.: Ekonomia. PWN, Warszawa 2004.
 • Sochacka-Krysiak H.: Niektóre problemy efektywności w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego. W: W poszukiwaniu efektywności finansów publicznych. Red. S. Wieteska, M. Wypych. UŁ, Łódź 2009.
 • Specjalne strefy ekonomiczne stan na 31 grudnia 2004 r. MGiP, Warszawa 2005.
 • The New Programming Period 2000-2006: Methodological Working Papers. Working Paper 3. Indicators for Monitoring and Evaluation: An Indicative Methodology. European Commission.
 • The New Programming Period 2007-2013, Indicative Guidelines on Evaluation Methods: Monitoring and Evaluation Indicators. Working Document No. 2, European Commission, 2006.
 • Wystąpienie pokontrolne. KGP/41022-1/08. NIK, Warszawa 2009.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.