PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 45--53
Tytuł artykułu

Raportowanie danych w obszarach środowiskowym i społecznym w publicznych spółkach sektora energetycznego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Reporting Environment and Social Data in Public Companies in Energy Sector
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zgodnie z obowiązującymi regulacjami dane z obszarów środowiskowego i społecznego mogą być zawarte w sprawozdaniu z działalności. Przeprowadzona analiza i ocena zawartości tego sprawozdania w wybranych spółkach sektora energetycznego potwierdziła zróżnicowany poziom raportowania tych danych. Część spółek zawarła w sprawozdaniu odrębny punkt dotyczący CSR, jednak nie zawsze prezentowane działania są powiązane ze strategią firmy, a także nie wszystkie spółki informują o istnieniu dodatkowych raportów z zakresu społecznej odpowiedzialności. Ponadto format zapisu niektórych sprawozdań nie pozwala na korzystanie z narzędzi wyszukiwania, co ze względu na różnorodny układ sprawozdania ogranicza jego użyteczność jako źródła informacji pozafinansowych.(abstrakt oryginalny)
EN
According to law regulations environment and social data can be presented in the Report of the Management Board on operations. The analysis of this report in chosen Polish public companies in energy sector confirms that the reporting level of given issues is different among companies. Some companies prepared the separate part concerning social responsibility but presented activities were not always connected with a company's strategy given companies did not inform about additional CSR reports. Moreover technical elements of the reports make it impossible to use the search tools. Due to the varied report structure it limits the utility of this reports as the source of nonfinancial information.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Bibliografia
 • Analiza ESG spółek w Polsce. Transparentność w obszarze ESG jako element przewagi konkurencyjnej spółki giełdowej, red. R. Sroka, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, Warszawa 2013, http://seg.org.pl/pl/publikacja-transparentnosc-w-obszarze-esg-jako-element-przewagi-konkurencyjnej-spolki-gieldowej.
 • Gabrusewicz W., Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie, PWE, Warszawa 2014.
 • Micherda B., Kierunki ewolucji sprawozdawczości i rewizji finansowej, Difin, Warszawa 2012.
 • Projekt Krajowego Standardu Rachunkowości nr 8 "Sprawozdanie z działalności", http://www.mf.gov.pl/documents/764034/4193305/20130522_Projekt+KSR8_Sprawozdanie+z+dzia alnosci+do+dyskusji.pdf.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, DzU nr 33, poz. 259. z późn. zm.
 • Siewierska J., Kołosowski M., Sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR i ustawy o rachunkowości: wycena, prezentacja, ujawnianie, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2012 rok wraz z opinią i sprawozdaniem Zarządu z działalności, http://www.ir.energa.pl/pl/ir/serwis-relacji-inwestorskich/Raporty-gie-dowe/Raporty-okresowe/Roczne.
 • Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za 2012 rok, http://www.tauron-pe.pl/tauron/relacje-inwestorskie/raporty-okresowe/Documents/Tauron_Skonsolidowany_raport_roczny_2012.pdf.
 • Sprawozdanie Zarządu Elektrociepłowni "Będzin" S.A. z działalności Spółki w 2012 roku, http://www.ecbedzin.pl/var/documents/1000/1001_pl.pdf.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności GK ENEA w 2012 r., http://www.ir.enea.pl/pl/raporty_gieldowe/raporty_okresowe/skonsolidowany_raport_roczny_grupy_kapitalowej_enea_za_2012_r/.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kogeneracja S.A. 2012, http://www.kogeneracja.com.pl/index.php/kogeneracja/Relacje-inwestorskie/Raporty-gieldowe/Raporty-finansowe/2012-Raport-Roczny.
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 2012, http://www.gkpge.pl/media/pdf/SZ_GKPGE_2012.pdf.
 • Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku, http://ri.zepak.com.pl/pl/raporty/raporty-okresowe/429-skonsolidowany-raport-roczny-grupy-kapitalowej-ze-pak-za-2012-rok.html.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285623

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.