PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 109--117
Tytuł artykułu

Zdolność systemu rachunkowości w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Ability of the Accounting System to Satisfy Information Needs in the Concept of Sustainable Development
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W gospodarce rynkowej dużo uwagi poświęca się procesom projektowania, realizacji i kontroli stawianych przez przedsiębiorstwa celów gospodarczych. Wraz ze wzrostem zainteresowania koncepcją zrównoważonego rozwoju ekonomiści zauważyli, że nie dysponują odpowiednimi metodami pomiaru jego stopnia czy też efektywności. Możliwe, że rachunkowość znajdzie rozwiązanie tego problemu. Jednym z kierunków, które mogą istotnie wspomóc przedsiębiorstwa w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju, jest wykorzystanie możliwości, jakie daje funkcja informacyjna rachunkowości. Celem artykułu jest analiza i ocena funkcji informacyjnej rachunkowości do zaspokajania potrzeb informacyjnych w realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju.(abstrakt oryginalny)
EN
In a free market economy a lot of attention is paid to the processes of design, implementation and control of economic goals posed by the enterprise. With the increasing interest in the concept of sustainable development economists have noted that they do not have the appropriate methods for measuring its extent or effectiveness. It is possible, that accounting will find a solution for this problem. One of the directions that can significantly assist companies in implementing the concept of sustainable development is to use the opportunities offered by the informational function of accounting. The purpose of this article is to analyze and evaluate the informational function of accounting to satisfy the information needs in the implementation of the concept of sustainable development.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Borys T. (red.), Wskaźniki ekorozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, Warszawa 1998.
 • Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.
 • Czaja S., Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, C.H. Beck, Warszawa 2002.
 • Definicje pojęć z zakresu ochrony środowiska, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Statystyki, Departament Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, Warszawa 1993.
 • Dobija D., Globalne standardy rachunkowości. Czy strategia kodyfikacji przyczyni się do rozwoju rachunkowości? [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Foremna-Pilarska M., Radawiecka E., Rachunkowość na tle rozwiązań międzynarodowych, Difin, Warszawa 2009.
 • Gabrusewicz T., Ewolucja współczesnej rachunkowości w świetle ekonomii zrównoważonego rozwoju, [w:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania. Finanse przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2012.
 • Gabrusewicz T., Rachunkowość odpowiedzialności społecznej w kształtowaniu zasad nadzoru korporacyjnego, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Gabrusewicz T., Współczesne dylematy systemu rachunkowości - przyczynek do dyskusji, [w:] Rachunkowość i audyt w warunkach kryzysu finansowego, red. W. Gabrusewicz, ZPW "M-DRUK", Poznań 2009.
 • Gabrusewicz W., Kołaczyk Z., Bilans. Wartość poznawcza i analityczna, Difin, Warszawa 2005.
 • Gabrusewicz W., Samelak J., (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2011.
 • Gmytrasiewicz M., Karmańska A., Rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, Warszawa, PWN 2002.
 • http://ec.europa.eu.
 • http://www.oecd.org/dataoecd/40/8/41774398.pdf.
 • Jaklik A., Micherda B., Zasady rachunkowości, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1997.
 • Jarugowa, A. (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.
 • Kamela-Sowińska A., Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość? [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.
 • Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Politechnika Łódzka, Łódź 2008.
 • Małkowska D., Inwentaryzacja od A do Z, ODDK, Gdańsk 2012.
 • Micherda B., Analityczna funkcja rachunkowości, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001.
 • Nasza wspólna przyszłość. Raport światowej Komisji do spraw Środowiska i Rozwoju, przekład: U. Grzelońska, E. Kolanowska, PWN, Warszawa 1991.
 • Rekomendacja 2001/453/EC Komisji Europejskiej z dnia 30 maja 2001.
 • Samelak J., Determinanty sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa oraz kierunki jej dalszego rozwoju, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2004
 • Szczypa P., Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2012.
 • Tyburski W., Zasady kształtowania postaw sprzyjających wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 2002 nr 76, poz. 694 z późn. zm.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony - idee, efekty, kontrowersje, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285665

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.