PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 13 | z. 6 | 45--49
Tytuł artykułu

Economic Aspects of Animal Welfare in Milk Production

Autorzy
Warianty tytułu
Ekonomiczne aspekty dobrostanu zwierząt w produkcji mleka
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem opracowania było zbadanie wpływu wybranych aspektów dobrostanu zwierząt na dochód gospodarstw rolnych. Dane wykorzystane w badaniu zostały zebrane w ramach programu EDF (European Dairy Farmers) w 280 gospodarstwach reprezentujących 22 kraje europejskie. Do analizy danych wykorzystano metodą analizy wariancji i kowariancji. Pod uwagą wzięto następujące aspekty dobrostanu zwierząt: dostęp do pastwiska, częstotliwość doju, współczynnik brakowania krów, okres międzywycieleniowy i wydajność mleczną. Kombinacje każdych dwóch aspektów również zostały wzięte pod uwagę. Produkcja mleka jest jedną z najważniejszych gałęzi polskiego rolnictwa. Na dochód rolniczy netto osiągany przez producentów mleka wpływają m.in. czynniki związane z dobrostanem zwierząt. Stwierdzono, że gospodarstwa zapewniające zwierzętom dostęp do pastwiska charakteryzują się niższym wpółczynnikiem brakowania krów i wydajnością mleczną niż gospodarstwa, które nie zapewniają zwierzętom dostępu do pastwiska. Jednocześnie gospodarstwa te uzyskują wyższy dochód rolniczy netto. Zmniejszenie przychodów spowodowane niższą wydajnością mleczną jest rekompensowane przez oszczędności w kosztach. Można przypuszczać, że jest to związane zarówno z poprawą zdrowotności zwierząt, jak i niższymi kosztami żywienia. Potwierdza to, że dostęp do pastwiska jest bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na dochód rolniczy netto gospodarstw mlecznych. Innym ważnym czynnikiem jest współczynnik brakowania krów. Gospodarstwa rolne charakteryzujące się wyższym współczynnikiem uzyskują niższy dochód rolniczy netto. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper aims to examine the influence of selected animal welfare aspects on the net farm income. Data used in the study were collected under the EDF (European Dairy Farmers) program in 280 farms representing 22 European countries. It was analyzed using the variance and covariance analysis. Following animal welfare aspects were taken into consideration: access to pasture, frequency of milking, culling rate, period between calvings and milk yield. Combinations of each two aspects were also taken into account. Milk production is one of the most important branches in Polish agriculture. Net farm income obtained by milk producers are influenced by factors related to animal welfare. It was found, that farms providing animals with access to pasture are characterized by lower culling rate and milk yield than farms not providing animals with access to pasture. At the same time farms providing animals with access to pasture obtain higher net farm income. The limitation in revenue causes by decreased in milk yield is recompensed by savings in costs. It might be supposed, that this result is related both, to improved health status of animals, and lower costs of feeding. That confirms, . that access pasture is a very important determinant of net farm income. Another important factor determining net farm income in milk production is culling rate. Farms characterized by higher culling rate obtain lower net farm income. (original abstract)
Rocznik
Tom
13
Numer
Strony
45--49
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Benson G.J., Rollin B.E. 2004: The well-being of Farm Animals. Challenges and Solutions. Backwell Publishing.
 • Blandford D. 2006: Animal Welfare. Choices, 21(3), 195-198.
 • Broom D.M. 1986: Indicators of poor welfare. British Veterinary Journal, t. 142, 6, 524-526.
 • Broom D.M. 1996: Animal welfare defined in terms of attempts to cope with the environment. Acta Agr. Scand. Animal Science, suppl. 27, 22-28.
 • Cozzi G., Brscic M., Gottardo F. 2008: Animal welfare as a pillar of a sustainable farm animal production. Acta Agriculturae Slovenica, 2, 23-31.
 • Duncan I..J.II 1996: Animal welfare defined in terms of feeling. Acta Agr. Scand. Animal Science, suppl. 27, 29-35.
 • Grzegorzak A., Kołacz R, Dobrzański Z. 1983: Wpływ warunków utrzymania krów na stan ich zdrowia i wydajność w wolnostanowiskowej fermie przemysłowej. Medycyna Weterynaryjna, t. 39, 5, 291-293.
 • Herbut E., Walczak J. 2004: Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt. Zesz. Nauk. Przeglądu Hodowlanego, 73, 19-40.
 • Keil N.M., Wiederkehr T.U., Fredli K, Wechsler B. 2006: Effects of frequency and duration of outdoor exercise on the prevalence of hock lesions in tied Swiss dairy cows. Preventive Veterinary Medicine, 74, 142-153.
 • Kołacz R (ed.). 2000: Standardy higieniczne, dobrostan zwierząt oraz ochrona środowiska w produkcji zwierzęcej w świetle przepisów UE. Fundacja na rzecz Edukacji i Doradztwa Rolniczego oraz Gospodarki Przestrzennej "FUNDAR", Wrocław.
 • Kołacz R (ed.). 2006: Higiena i dobrostan zwierząt gospodarskich. Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Kołacz R, Bodak E. 1999: Dobrostan zwierząt i kryteria jego oceny. Medycyna Weterynaryjna, 3, 147-154.
 • Lewandowski E. 2008a: Życie krowy. Farmer, 8.
 • Lewandowski E. 2008b: Dobrostan i ekonomia. Farmer, 18.
 • Loberg J., Telezhenko E., Bergsten C, Lidfors L. 2004: Behaviour and claw health in tied dairy cows with varying access to exercise in an outdoor paddock. Applied Animal Behaviour Science, 89, 1-16.
 • Mitchell L. 2007: The Economics of Animal Welfare Issues; maszynopis dostępny w Katedrze Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw. WNE, SGGW.
 • Pisula W. 1999: Dobrostan zwierząt użytkowych, wybrane zagadnienia psychologii zwierząt. Przegląd hodowlany, 1.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa i Obszarów Wiejskich 2008. 2009: GUS, Warszawa.
 • Sossidou E. (ed.). 2004: Farm Animal Welfare, Environment & Food Quality interaction studies, National Agricultural Research Foundation, Giannitsa.
 • Walczak J. (ed.). 2005: Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wydawnictwo Instytutu Zootechniki, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285711

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.