PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 172--179
Tytuł artykułu

Cel i zadania rachunkowości rolniczej w procesie zrównoważonego rozwoju gospodarstw wiejskich

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Tasks and Objectives of Accounting in the Process of Agricultural Sustainable Development of Rural Households
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem opracowania jest przedstawienie roli i zadań rachunkowości rolniczej w warunkach realizacji idei zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w literaturze ekonomiczno- -rolniczej w naszym kraju definicja rachunkowości rolniczej pozwala na ujmowanie wszelkich zmian zachodzących podczas prowadzonej działalności, a więc nie tylko wartościowych, ale również ilościowych i jakościowych. Pomiarem i ewidencją tych wielkości zajmuje się księgowość gospodarcza i księgowość finansowa. Według MSR 41 "Rolnictwo" działalność rolnicza to zarządzanie przemianą biologiczną żywych organizmów roślinnych i zwierzęcych. Zrównoważony rozwój będzie obejmował działania zmierzające do stwarzania jak najlepszych warunków do ich egzystencji, przy zachowaniu zasad "dobrej praktyki rolniczej" i wymogów dobrostanu zwierząt. Rachunkowość rolnicza ma za zadanie pomiar i ujawnianie dokonań gospodarstw zarówno w sferze procesów biologicznych produkcji, jak i finansowo- -ekonomicznych wyników prowadzonej działalności.
EN
The aim of this paper is to present the role and tasks of agricultural accounting under the realization of the idea of sustainable development. Adopted in economic and agricultural literature in our country, the definition of agricultural accounting allows for the recognition of any changes occurring in the course of business, so not only valuable, but also quantitative and qualitative. Economic accounting and financial accounting deal with measurement and records of these volumes. According to IAS 41 "Agriculture " agricultural activity is the management of the biological transformation of living plant and animal organisms. Sustainable development will include measures to create the best possible conditions for their existence, while maintaining the principles of "good agricultural practice " and animal welfare requirements. Agricultural accounting is designed to measure and disclose holdings achievements in both the biological processes of production and financial-economic results of operations.(original abstract)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Jarugowa A., Międzynarodowy Standard Rachunkowości Rolnej. Proces tworzenia, "Rachunkowość" 1996, nr 10.
 • Kondraszuk T., Controlling jako instrument zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw rolniczych, Zeszyty Naukowe SGGW nr 40 (2000), Wydawnictwa SGGW, Warszawa 2000.
 • Kondraszuk T., Specyficzne elementy oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstw rolniczych na przykładzie PFADN i MSR 41 "Rolnictwo", Zeszyty Naukowe SGGW nr 66 (2008), Wydawnictwa SGGW, Warszawa 2008.
 • Manteuffel R., Rachunkowość rolnicza, t. 1 i 2, PWRiL, Warszawa 1964/1965.
 • Manteuffel R., Filozofia rolnictwa, PWN, Warszawa 1987.
 • Majewski E., Koncepcja systemu integrowanej produkcji rolniczej, "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 1995, 6, s. 39-55.
 • Preuschen G., Gospodarstwo rolnicze-tylko przyczynowy łańcuch czynników produkcji czy organiczna całość? RNR Seria G, t. 84, z. 2, PWN, Warszawa 1987, s. 177-182.
 • Runowski H., Zrównoważony rozwój gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA 2000, 2, 1, s. 94-102.
 • Ziętara W., Tradycyjne i współczesne podejście do równowagi w gospodarstwach i przedsiębiorstwach rolniczych, Pam. Puław., 2000, 120, 2, s. 553-563.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR) oraz interpretacje według stanu na dzień 31 marca 2004 r., t. I i II, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Fundacja Komitetu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASCF) 2004.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285829

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.