PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 198--205
Tytuł artykułu

Relacje inwestorskie i raportowanie kapitału intelektualnego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Investor Relations and Intellectual Capital Reporting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jednym z celów relacji inwestorskich jest przekazywanie informacji inwestorom. Zgodnie z nowoczesnym podejściem do relacji inwestorskich spółki powinny dokonywać możliwie szerokich ujawnień. Współcześnie rośnie rola kapitału intelektualnego w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw. Informacje o kapitale intelektualnym są ujawniane w ramach sprawozdawczości finansowej w niewielkim zakresie. Spółki mogą jednak dobrowolnie ujawniać informacje o posiadanym kapitale intelektualnym. Celem artykułu jest przedstawienie kapitału intelektualnego jako nowego obszaru w raportowaniu.(abstrakt oryginalny)
EN
One of the objectives of investor relations is to provide information to investors. According to the modern approach to investor relations, companies should make as many disclosures as possible. Intellectual capital plays an increasingly important role in building competitive advantage of modern companies. Information about intellectual capital is disclosed to a small extent in the financial reporting. Companies, however, may decide to voluntarily disclose information about their intellectual capital. The purpose of this article is to present intellectual capital as a new area of reporting.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie, Warszawa 2004a.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego w organizacjach działających w "nowej gospodarce", "Organizacja i Kierowanie" 2004b, nr 1(115).
 • Dziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja, funkcjonowanie, wyzwania, PWN, Warszawa 2011.
 • Gajewska-Jedwabny A., Relacje inwestorskie i raportowanie wartości, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2004.
 • Łukasik G., Błach J., Podstawy polityki informacyjnej przedsiębiorstwa i jej rola w kształtowaniu relacji inwestorskich, [w:] Relacje inwestorskie spółek kapitałowych, red. G. Łukasik, Difin, Warszawa 2013.
 • Marcinkowska M., Kapitał intelektualny jako źródło przewagi konkurencyjnej współczesnej firmy, [w:] Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2008.
 • Mikołajek-Gocejna M., Między raportem a inwestorem, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie" 2007, nr 1.
 • Napiecek R., Sprawozdawczość podmiotów gospodarczych a rachunkowość, [w:] Dylematy współczes- nej rachunkowości, red. W. Gabrusewicz, J. Samelak, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 174, Poznań 2011.
 • Niedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.
 • Rada Nadzorcza GPW w Warszawie, Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, 2012, http://www.corp-gov.gpw.pl/assets/library/polish/regulacje/dobre_praktyki_16_11_2012.pdf (dostęp: 15.01. 2014).
 • Remisiewicz M., Rewolucja czy przekleństwo?, Piar.pl, 2005, nr 4, http://prelite.pl/pl/piarpl/wydania/numer_4/ (dostęp: 20.12.2013).
 • Rogowski W., Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, [w:] Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 • Szczepankiewicz E., Wartości niematerialne i prawne wytworzone we własnym zakresie - czy i jak raportować informacje o nich interesariuszom, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2012, t. 69, nr 125.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285861

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.