PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 3 (29) | 85--100
Tytuł artykułu

The Workforce and its Productivity in the Food Economy of the Eu Countries

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu była analiza porównawcza zasobów pracy i ich wydajności w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej w 1995 i 2009 roku. W pierwszej części artykułu przeanalizowano strukturę wewnętrzną pracujących w gospodarce żywnościowej oraz ich udział w gospodarce narodowej. W kolejnej części obliczono wydajność pracy, odnosząc wartość produkcji globalnej i wartości dodanej brutto na jednego zatrudnionego. Głównym materiałem źródłowym były Bilanse przepływów międzygałęziowych dla poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Wyniki obliczeń świadczą o tym, że struktura wewnętrzna pracujących w gospodarce żywnościowej, ich udział w gospodarce narodowej oraz poziom wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej wykazuje znaczne zróżnicowanie. W krajach Europy Zachodniej i Północnej zależności te są znacznie nowocześniejsze niż w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Spowodowane jest to przede wszystkim wadliwością strukturalną, związaną ze zbyt dużymi zasobami pracy w rolnictwie w nowych krajach członkowskich UE. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the article is a comparative analysis of the workforce and its productivity in the food economy of the EU countries in the years 1995 and 2009. The first part of the article analyses the internal structure of the workforce in the food economy and its share in the national economy. In the following part the workforce productivity was estimated, taking into consideration the value of global output and gross value added per employee. The basic source materials used in this study were input-output tables for individual EU countries. The results of the calculations indicate that the internal structure of the workforce in the food economy, its share in the national economy, and the level of the workforce productivity in the EU countries differ considerably. The level of the labour productivity is much higher in the countries of Western and Northern Europe than in the countries of Central and Eastern Europe. It is mainly caused by a structural defect which is due to an excessive workforce in the agricultural sector EU member states. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Baer-Nawrocka A., 2008. Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Rocz. Nauk. SERiA 10, 1, 16-22.
 • Baer-Nawrocka A., Markiewicz N., 2012. Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej - analiza regionalna. J. Agribus. Rural Dev. 3 (25), 13-23.
 • Bański J., 2007. Geografia rolnictwa Polski. PWE, Warszawa.
 • Bilanse przepływów międzygałęziowych dla krajów Unii Europejskiej, www.epp.eurostat.ecc.europa [access: 15.07.2012].
 • Czyżewski A., 1992. Gospodarka żywnościowa w Polsce i w regionie. PWE, Warszawa.
 • Davis J.H., Goldberg R.A., 1957. A concept of agribusiness. Division of Research Graduate School of Business Administration, Harvard University, Boston.
 • Davis J.H., Goldberg R.A., 1967. Koncepcja agrobiznesu. IER, Warszawa.
 • Fereniec J., 1999. Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wyd. Key Text, Warszawa.
 • Floriańczyk Z., 2006. Polskie rolnictwo w Unii Europejskiej w świetle rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. In: Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym. Program Wieloletni 2005-2009. Raport nr 43. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., 2010. Współzależności międzygałęziowe w agrobiznesie w krajach Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc. Polit. Ekon. 111, 459-477.
 • Mrówczyńska-Kamińska A., 2013. Znaczenie agrobiznesu w gospodarce narodowej w krajach Unii Europejskiej. Gosp. Narod. 3, 79-100.
 • Poczta W., 2012. Przemiany w rolnictwie ze szczególnym uwzględnieniem przemian strukturalnych. W: Polska Wieś 2012. Raport o stanie wsi. Eds J. Wilkin, I. Nurzyńska. FDPA, Wyd. Nauk. SCHOLAR, Warszawa.
 • Poczta W., Kołodziejczak M., 2004. Potencjał produkcyjny rolnictwa polskiego i efektywność gospodarowania w aspekcie integracji z Unią Europejską. Wyd. AR, Poznań.
 • Poczta W., Mrówczyńska-Kamińska A., 2004. Agrobiznes w Polsce jako subsystem gospodarki narodowej. Wyd. AR, Poznań.
 • Polopolus L.C., 1986. Labour productivity and agribusiness. Agribus. 2, 3, 269-277.
 • Rachunki narodowe. Eurostat, www.epp.eurostat.ecc.europa [access: 15.07.2012].
 • Smith A., 2007. Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 2. Wyd. PWN, Warszawa.
 • Tomczak F., 1985. Doświadczenia światowe a problemy przekształceń struktury agrarnej w Polsce. Zagad. Ekon. Roln. 5, 28, 20-35.
 • Tomczak F., 2004. Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolniczo-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wyd. SGH, Warszawa.
 • Tomczak F., 2005. Gospodarka rodzinna w rolnictwie: uwarunkowania i mechanizmy rozwoju. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa.
 • Wiatrak A.P., 1990. Zasoby siły roboczej w rolniczych gospodarstwach rodzinnych. PWN, Warszawa.
 • Woś A., 1979. Związki rolnictwa z gospodarką narodową. PWRiL, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171285989

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.