PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 6(38) Determinanty rozwoju gospodarczego w świetle ekonomii neoklasycznej i behawioralnej | 357--371
Tytuł artykułu

Przypadki stosowania warstw pośrednich w podłożu toru kolejowego w aspekcie budowania nowoczesnego systemu transportowo-logistycznego

Warianty tytułu
Instances of Intermediate Layers Use in the Railway Track Base in Terms of Building a Modern Transport and Logistics System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono cel stosowania warstw pośrednich w podłożu toru kolejowego, zasadę działania i konstruowanie. Zaprezentowano warstwy pośrednie z uwzględnieniem dwóch podstawowych kierunków przeznaczenia: jako sposób likwidacji efektu progowego w strefach przejściowych z toru kolejowego na obiekty inżynierskie oraz warstwy pośrednie stanowiące wzmocnienie słabonośnego podłoża toru. Podano przykłady praktyczne montażu warstw pośrednich z uwzględnieniem recyklingu materiałów odpadowych. Zwrócono uwagę na pozytywne efekty wbudowania warstw pośrednich w podłoże toru w strefie torowiska. Problemy lokalizacji i warunków eksploatacji toru kolejowego stanowią wyzwanie dla projektantów i inwestorów, w zakresie innowacyjności rozwiązań. Podejmowany w referacie temat ma znaczenie praktyczne wobec aktualnie prowadzonej na szeroką skalę modernizacji infrastruktury transportu szynowego w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the aim of intermediate layers use in the railway track base, its working principle and constructing. Intermediate layers are presented from two directions: as a way of elimination of the threshold effect in the transition zones from the railway track to engineering structures, as well as intermediate layers as reinforcement of low-bearing track base. Examples of practical installation of intermediate layers with regard to recycling waste materials are given. Attention is paid to the positive effects of building intermediate layers into the track base within the trackway. Problems of location and conditions of rail track operation present a challenge for designers and investors in terms of innovativeness of solutions. The above subject discussed in the paper has a practical significance regarding a large-scale modernisation of rail transport infrastructure in Poland.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Bibliografia
 • Drusa M., Moravcik M., Foundation Structures, University of Żilina, Żilina 2008.
 • Drusa M., Giang N., Some Questions in Designing of the Reinforced Soils Walls Using Tensar Geogrids, "Studies of University of Transport and Communication in Zilina. Civil Engineering Series" 2002, vol. 25, s. 59-69.
 • Folder Dolnośląskiego Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury Komunikacyjnej DOLKOM Spółka z o.o. we Wrocławiu, Wrocław 2002, www.dolkom.pl [11.09.2012].
 • Surowiecki A., Laboratory Tests of Road Subsoil Model with Complex Reinforcement, Proc. 10. Int. Scientific Conf. "Solution of Crises Situations in Specific Environment", University of Żilina, Faculty of Special Engineering, Żilina 2005.
 • Surowiecki A., Interactions between Reinforced Soil Components, "Studia Geotechnica et Mechanica" 1998, R. XXI, nr 1-2, s. 4-16.
 • Surowiecki A., Balawejder A., Kozłowski W., Badanie możliwości wzmacniania nasypów kolejowych przy zastosowaniu zbrojenia gruntu, lekkich konstrukcji oporowych i maty komórkowej, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2006.
 • Surowiecki A., Kozłowski W., Doświadczalna analiza stanu naprężeń i odkształceń podłoża dróg ze wzmocnieniem, "Zeszyty Naukowe WSM w Legnicy" 2010, seria "Monografie i Prace Naukowe": Współczesne problemy transport", z. 1, s. 131-150.
 • Surowiecki A., Kozłowski W., Modelling of Load-capacity Characteristics of Communication Structures with Strengthening, mat. konf. XX Polish-Russian-Slovak Seminar "Theoretical Foundation of Civil Engineering", Żilina - Warszawa - Wrocław 2011, s. 549-556.
 • Surowiecki A., Modernizacja konstrukcji dróg szynowych. Badania modelowe i eksploatacyjne, Wyd. WSOWL we Wrocławiu, Wrocław 2012.
 • Surowiecki A., Kozłowski W., Rola badań doświadczalnych w projektowaniu wzmocnień podłoża modernizowanych dróg szynowych, "Problemy Kolejnictwa" 2011, z. 153, s. 177-192.
 • Surowiecki A., Laboruntersuchungen von mechanischen Eigenschaften bewehrter lockerer Bodenschichten, "Bautechnik" 1994, R. LXXI, z. 11, s. 707-711.
 • Surowiecki A., Sposoby likwidacji efektu progowego w strefach przejściowych z dróg na obiekty mostowe, mat. IV Kraj. Konf. Nauk.-Techn. "Problemy projektowania, budowy i utrzymania mostów małych", Politechnika Wrocławska, GDDP, ODZMRP, Dolnośląskie Wyd. Edukacyjne, Wrocław 1999.
 • Surowiecki A., Designing of Intermediate Zones from the Local Roads to Engineery Objects, "Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu. Geodezja i Urządzenia Rolne" 2000, R. XVI, nr 379, s. 131-141.
 • Surowiecki A., Badania modelowe współpracy składników kompozytowych, "Inżynieria i Budownictwo" 2004, nr 10, s. 527-530.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.