PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 250--260
Tytuł artykułu

Różnorodność metod ustalania opłaty za odpady i zasad segregacji odpadów na przykładzie miast wojewódzkich jako jeden z problemów systemu gospodarowania odpadami

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Diversity of Methods for Establishing Fees for Wastes and Waste Segregation Rules on the Example of Voivodeship Cities as One of the Waste Management Problems
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest analiza metod ustalania opłaty za odpady na przykładzie miast wojewódzkich. Zwrócono uwagę na różne zasady segregacji obowiązujące w poszczególnych miastach, co jest jedną z podstawowych wad wprowadzonego systemu. Oznacza to, że zmieniając miejsce zamieszkania, trzeba za każdym razem uczyć się nowych zasad segregacji odpadów. Na podstawie przeprowadzonych badań należy stwierdzić, że występuje również duża różnorodność w zakresie ustalania opłaty. Zauważalne są istotne rozbieżności w wysokości opłaty za odpady segregowane i niesegregowane od 25% do 100%, gdzie niestety zbyt niska różnica nie mobilizuje do segregacji.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to analyse the methods for establishing fees for the wastes on the example of voivodeship cities. It also draws attention to different rules of waste segregation in various cities, which is one of the fundamental flaws of the system. This means that changing the place of residence requires learning new rules for waste segregation. Based on the survey it must also be noted that there is a large variety in setting the charges. There are significant differences in the fees for segregated and non-segregated wastes varying from 25% to 100%, where unfortunately too low fee does not stimulate waste segregation.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
  • Janka W., Historia gospodarki odpadami, www.zgkim.zgora.pl/cms/images/pdf_files/C20_Historia_gospodarki.pdf (dostęp: 10.01.2014).
  • II Polityka Ekologiczna Państwa dokument przyjęty przez Radę Ministrów w czerwcu 2000 r. i Sejm RP w sierpniu 2001 r., http://www.mir.gov.pl/rozwoj_regionalny/poziom_krajowy/polska_polityka_przestrzenna/zespol_realizacyjny_KPZK/Documents/00e310cf16854a37b3517b2ad6b70443II_PEP.pdf (dostęp: 05.01.2014).
  • Polityka ekologiczna państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, https://www.mos.gov.pl/g2/big/2009_11/8183a2c86f4d7e2cdf8c3572bdba0bc6.pdf (dostęp: 10.01.2014).
  • Smoczyńska M., Gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie w myśl przepisów prawa, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, red. P. Jeżowski, SGH, Warszawa 2007.
  • Uchwała nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie "Krajowego planu gospodarki odpadami 2014", Monitor Polski nr 101, poz. 1183, s. 5277.
  • Uchwały miast wojewódzkich w zakresie ustalania regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie gminy.
  • Ustawa z dnia 31 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, poz. 897 z poźn. zm.
  • Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, DzU 2011, nr 152, poz. 897.
  • Zalety i wady różnych metod, www.torun.pl/pl/srodowisko/gospodarka-odpadami/zalety-i-wady-roznych-metod (dostęp: 23.01.2014). Zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi w m. st. Warszawie, www.bip.warszawa.pl/dokumenty/informacje/OS/OS-20060626-prezentacja-gospodarka-odpadami.ppt (dostęp: 15.01. 2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286065

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.