PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 329 Rachunkowość na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 291--299
Tytuł artykułu

Stosunek do standardów etycznych w biznesie w opiniach pracowników księgowości trójmiejskich przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
An Attitude to Ethical Standards in Business in the Opinions of Employees of Accounting Department of Tricity Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Opracowanie ma dwa cele: określenie stosunku do standardów etycznych w biznesie pracowników księgowości wybranych trójmiejskich przedsiębiorstw oraz ocenę przydatności szkoleń z etyki zawodowej do postrzegania zasadności wprowadzania takich norm. Przeprowadzono badanie ankietowe uczestników specjalistycznych kursów; aby ocenić istotność powiązań między wybranymi odpowiedziami, zastosowano test niezależności chi-kwadrat oraz skorygowany współczynnik kontyngencji C-Pearsona. Pracownicy księgowości w trakcie badania ankietowego udzielili odpowiedzi wskazujących na docenianie przez nich roli standardów etycznych w biznesie. Nie wykryto istotnego związku ukończonych szkoleń z etyki zawodowej na postrzeganie zasadności wprowadzania takich norm.(abstrakt oryginalny)
EN
The study has two purposes: determining the ratio to ethical standards in the business of employees of accounting department of chosen Tricity enterprises as well as the evaluation of the usefulness of trainings in professional ethics for perceiving of legitimacies introducing such standards. The research was conducted among participants in specialist professional courses in the form of questionnaire. In order to examine the connections between chosen questions a test of the chi-square independence and corrected rate of the contingency C-Pearson were applied. In the course of the questionnaire survey employees of the accounting department indicated replies to appreciate by them the role of ethical standards in business. However, an essential connection of finished trainings in professional ethics for perceptions of the legitimacy of introducing such standards was not detected. Repeating examining among more people perhaps would allow to draw other conclusions.(original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
  • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
  • Benedykt XVI, Caritas in veritate, Wrocławska Księgarnia Archidiecezjalna, Wrocław 2009.
  • Donarski J.A., Sześćdziesiąt zasad etycznych w społecznej encyklice Centesimus annus wkładem do europejskich standardów. Wstępne wyniki badania pierwszych firm w Polsce, [w:] Europejskie standardy etyki i społecznej odpowiedzialności biznesu, red. W. Gasparski, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
  • Jackson J., Biznes i moralność, PWN, Warszawa 1999.
  • Kopycińska D., Koncepcja społecznej odpowiedzialności firmy - poezja teorii i proza życia, [w:] Etyka biznesu w działalniu. Doświadczenia i perspektywy, red. W. Gasparski, J. Dietl, PWN, Warszawa 2001.
  • Singer P., Etyka praktyczna, Książka i Wiedza, Warszawa 2007.
  • Sternberg E., Czysty biznes. Etyka biznesu w działaniu, PWN, Warszawa1998.
  • Styczek D., Sumienie biznesu. "Bussiness Week" 2005, nr 8 (172).
  • Uziębło A., Etyka zawodowa w rachunkowości gwarancją wiarygodności sprawozdań finansowych? Ocena pracowników księgowości, [w:] Decyzje finansowe i inwestycyjne w gospodarce rynkowej, red. A. Uziębło, CeDeWu, Warszawa 2011.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286089

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.