PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 4(36) Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce | 79--95
Tytuł artykułu

Klimat uczenia się jako czynnik sukcesu zawodowego pracowników w organizacjach publicznych

Warianty tytułu
Learning Climate as a Factor of Employee Career Success in Public Organizations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przemiany w polskich organizacjach publicznych i towarzysząca im silna presja na wyniki osiągane przez pracowników wymagają zwrócenia uwagi na czynniki, które nie tylko przyspieszają proces organizacyjnego uczenia się, lecz również korzystnie oddziałują na rozwój i sukces zawodowy pracowników. W tych nowych warunkach działania szczególne znaczenie dla powodzenia organizacji publicznych i ich pracowników zyskuje budowanie w organizacji klimatu uczenia się. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytania: Jaki jest poziom sukcesu zawodowego pracowników w polskich organizacjach publicznych? Czy klimat uczenia się w organizacjach publicznych jest powiązany z sukcesem zawodowym pracowników? Cel ten zostanie zrealizowany przez zaprezentowanie wyników badań empirycznych dotyczących sukcesu zawodowego pracowników i związków między sukcesem zawodowym a klimatem uczenia się w sektorze publicznym.(abstrakt oryginalny)
EN
Changes taking place in Polish public organizations, accompanied by the growing pressure on results achieved by employees, require paying special attention to factors which not only stimulate organizational learning but also positively affect the development and the career success of employees. In these new conditions of performance creating organizational learning climate acquires special importance for the success of organizations and their employees. This paper attempts to answer the following questions: what is the level of employees' career success in Polish public organizations, and is learning climate in public organizations connected with career success of employees? This aim is reached by presenting the results of empirical research concerning career success and relationships between learning climate and career success in the public sector.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Abbas R.Z., Murad H.S., Ghaffari A.G., Siddiqi A. F., Ahmad Z., Rehman ur Z., Ashraf M., Measuring the Learning Organization's Construct in Pakistan. A Case of Public Sector Educational Institutes, "European Journal of Social Sciences" 2011, t. 18, nr 4.
 • Babbie E., Badania społeczne w praktyce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Bratnicki M., Kryś R., Stachowicz J., Kultura organizacyjna przedsiębiorstw. Studium kształtowania procesu zmian zarządzania, Ossolineum, Wrocław 1988.
 • Chawla D., Joshi H., Knowledge management initiatives in Indian public and private sector organizations, "Journal of Knowledge Management" 2010, t. 14, nr 6.
 • Cunningham P., Iles P., Managing learning climates in a financial services organization, "Journal of Management Development" 2002, nr 5/6(21).
 • Forchand G.A., Gilmer H. von, Environmental variation in studies of organizational behavior, "Psychological Bulletin" 1964, t. 62, nr 6.
 • Frączkicwicz-Wronka A., Marzec I., Rozwój zatrudnialności pracowników w organizacjach publicznych, w: Determinanty potencjału rozwoju organizacji, red. A. Stabryła, K. Woźniak, Mfiles.pl, Kraków 2012.
 • Frączkiewicz-Wronka A., Poszukiwanie istoty zarządzania publicznego, w: Zarządzanie publiczne elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewicz-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Gattiker U., Larwood L., Subjective career success: A study of managers and support personnel, "Journal of Business and Psychology" 1986, nr 1 (2).
 • Hult G.M.T., Ketchen Jr D. J., Slater S. F., A longitudinal study of the learning climate and cycle time supply chains, "Journal of Business & Industrial Marketing" 2002, t. 17, nr 4.
 • Joyce W. F., Slocum J. W., Collective Climate: Agreement as a Basis for Defining Aggregate Climates in Organizations, "Academy of Management Journal" 1984, t. 27, nr 4.
 • Judge T. A., Kammeyer-Mueller J. D., Personality and career success, w: Handbook of career studies, red. H. P. Gunz, M. A. Peiperl, Sage, Thousand Oaks 2007.
 • Lawrence J. R., Jones A. P., Organizational climate: A review of theory and research, "Psychological Bulletin" 1974, t. 81, nr 12.
 • Lewin K., Lippit R., White R. K., Patterns of aggressive behavior in experimentally created "social climates" "Journal of Social Psychology" 1939, nr 10.
 • Marzec I., Od mentoringu do sukcesu zawodowego pracowników w społeczeństwie informacyjnym, w: Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, red. A. Stabryła, "Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", t. II, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008.
 • Marzec I., Klimat uczenia się w organizacji czynnikiem subiektywnego sukcesu zawodowego pracowników, w: Nowe tendencje w zarządzaniu, red. M. Pawlak, Wyd. KUL, Lublin 2011.
 • Marzec I., Rola klimatu uczenia się w organizacji w rozwijaniu zaangażowania w pracę zawodową, w: Strategiczne i operacyjne problemy rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, red. J. Skalik, G. Bełz, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 218, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Mikkelsen A., Ogaard Т., Lovrich N., Modeling the effects of organizational setting and individual coping style on employees 'subjective health, job satisfaction and commitment, "Public Administration Quarterly" 2000, t. 24, nr 3.
 • Park Y., Rothwell W. J., The effects of organizational learning climate, career-enhancing strategy, and work orientation on the protean career, "Human Resource Development International" 2009, t. 12, nr 4.
 • Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2003, nr 1.
 • Rasdi R. M., Ismail M., Uli J., Noah S. M., Towards developing a theoretical framework for measuring public sector managers' career success, "Journal of European Industrial Training" 2009, t. 33, nr 3.
 • Schneider В., The Climate for Service: An Application of the Climate Construct, w: Organizational Climate and Culture, red. B. Schneider, Jossey-Bass, San Francisco 1990.
 • Seibert S. E., Kraimer M. L., Liden R.C., A Social Capital Theory of Career Success, "Academy of Management Journal" 2001, nr 44.
 • Shahzad K., Hussain S., Bashir S., Chishti A. F., Nasir Z. M., Organizational Environment, Job Satisfaction and Career Growth Opportunities: A Link to Employee Turnover Intentions in Public Sector of Pakistan, "Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business" 2011, t. 2, nr 9.
 • Strużyna J., Kierunki doskonalenia ZZL w organizacjach publicznych, w: Zarządzanie publiczne - elementy teorii i praktyki, red. A. Frączkiewiez-Wronka, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009.
 • Wimalasiri J.S., Comparative Analysis of Organisational Climate in the Private and the Public Sector Organisations in Singapore, "Singapore Management Review" 1993, t. 15, nr 2.
 • Wal Z. van der, Graaf G. de, Lasthuizen K., What's Valued Most? Similarities and Differences between the Organizational Values of the Public and Private Sector, "Public Administration" 2008, t. 86, nr 2.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286365

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.