PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 330 Finanse na rzecz zrównoważonego rozwoju Gospodarka - etyka - środowisko | 63--71
Tytuł artykułu

Konkurencyjność banków spółdzielczych jako partnerów lokalnych społeczności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competitiveness of Cooperative Banks as Local Community Partners
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest ocena konkurencyjności sektora polskich banków spółdzielczych w oparciu o wskaźniki charakteryzujące efektywność działania. Do oceny efektywności banków wykorzystano metodę analizy podstawowych wskaźników finansowych. Bazę empiryczną analizy stanowią najnowsze dostępne dane finansowe polskich banków spółdzielczych, publikowane przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. Wyniki analizy nie uprawniają do pozytywnej oceny konkurencyjności banków spółdzielczych jako partnerów lokalnych instytucji, firm i osób prywatnych. Wskazują natomiast na potrzebę refleksji nad modelem biznesowym tych banków.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to assess the competitiveness of the Polish cooperative banks according to the indices that characterize the efficiency of these banks' operations. The analysis of basic financial ratios was the method of research. The most recent available financial data of Polish cooperative banks, published by the Financial Supervision Authority, constituted the empirical data base necessary for the analysis. Their evaluation does not entitle to a positive assessment of the competitiveness of the cooperative banks as partners of local institutions, businesses and individuals. However, it points out the need for the reflection on the business model of these banks.(original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Bibliografia
 • Analiza sytuacji bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz informacja o przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście Dyrektywy CRD IV oraz Rozporządzenia CRR, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2013.
 • Domańska-Szaruga B., Rola banków spółdzielczych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2007.
 • Domańska-Szaruga B., Rak A.M., Wykluczenie finansowe jako istotny czynnik rozwoju instytucji parabankowych, Zarządzanie i Finanse 2013, nr 2, część 1, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 • Domańska-Szaruga B., Świrska A., Competitiveness of cooperative banks, [w:] B. Domańska-Szaruga, M. Wójcik-Augustyniak (red.), External and internal sources of success of the organizations, Wydawnictwo Studio EMKA, Warszawa 2013.
 • Dziawgo D., Obsługa klienta masowego, [w:] Bankowość, Zaleska M. (red.), C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Gospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, kwiecień 2014.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, październik 2013.
 • Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w trzech kwartałach 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach większych niż 500 mln zł, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, grudzień 2013.
 • Pietrzak J., Czynniki przewagi konkurencyjnej na rynku bankowych usług detalicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 • Pietrzak J., Wielkość jako czynnik przewagi konkurencyjnej banku, "Bank i Kredyt" 2001, nr 2.
 • Pruski J., Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych, prezentacja na konferencję "Forum Liderów Banków Spółdzielczych, Warszawa, 18 września 2012.
 • Raport o sytuacji banków w 2008 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2009.
 • Raport o sytuacji banków w 2009 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
 • Raport o sytuacji banków w 2010 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2011.
 • Raport o sytuacji banków w 2011 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2012.
 • Raport o sytuacji banków w 2012 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2013.
 • Raport o sytuacji banków w 2013 r., Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa 2014.
 • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.
 • Sytuacja w sektorze bankowym. Informacja miesięczna, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, grudzień 2012, www.knf.gov.pl (20.01/2014).
 • Szambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 • Woźniewska G., Analiza potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego. Zarys koncepcji, Annales Universitatis Maria Curie-Skłodowska - sektio H, vol. XLIV, 2, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010.
 • Woźniewska G., Potencjał konkurencyjności banku spółdzielczego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • Zaleska M., Zarządzanie aktywami i pasywami banku spółdzielczego, Twigger, Warszawa 2003.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286385

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.