PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1 (925) | 105--126
Tytuł artykułu

Znaczenie dokumentów planistycznych w zagospodarowaniu przestrzeni Krakowa

Warianty tytułu
The Importance of Land Use Planning Documents in the City of Krakow
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Kształtowanie i prowadzenie polityki przestrzennej na terenie gminy należy do jej zadań własnych. Niewątpliwie bardzo duże znaczenie dla trwałego rozwoju odgrywa istniejąca dokumentacja planistyczna. W artykule podjęto próbę scharakteryzowania i oceny miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa oraz decyzji administracyjnych WZiZT. Miasto Kraków jest interesującym obszarem do analizy, ponieważ zachodzące w przestrzeni zmiany cechują się znaczącym zróżnicowaniem. Przedstawiono także, jak postępowało w Krakowie w latach 2003-2011 tworzenie dokumentacji planistycznej. (abstrakt oryginalny)
EN
Formulating and implementing spatial policy in a municipality is a task the municipality sets and carries out itself. There can be no doubt that existing planning documentation is of great importance to sustainable development. The article attempts to characterise and evaluate local development plans, the study of the conditions and directions of Krakow's spatial management and administrative decisions. The City of Krakow is an interesting area for analysis because there is great variety in the special changes occurring there. The article also highlights how the creation of planning documents was done in Krakow between 2003 and 2011. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
105--126
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Hołuj A. [2012], Perspektywy rozwoju regionalnego Polski w okresie programowania po 2013 r. [w:] Problemy i dylematy planowania przestrzennego w różnych typach jednostek terytorialnych, red. A. Harańczyk KPZK PAN, cz. II , t. CXL, Warszawa.
 • Hołuj A. [2013], Potencjalne skutki niewłaściwych praktyk w planowaniu przestrzennym (przypadek Krakowa) [w:] Gospodarka regionalna i lokalna a zrównoważony rozwój, red. Z. Strzelecki, P. Legutko-Kobus, KPZK PAN, Studia, t. CLII, Warszawa.
 • Hołuj A., Zawilińska B. [2013], Planning Documents Issued in Poland at the Municipal Level. Example of the Krakow Metropolitan Area, "Journal of Settlements and Spatial Planning", vol. 4, nr 1.
 • Kierunki reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego [2012], red. I. Zachariasz, Lex, Warszawa.
 • Kochanowski M., Ossowicz T. [2009], Miasto - przestrzeń kontaktów i porozumienia. Ku nowej doktrynie urbanistycznej [w:] Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, red. E. Cichy-Pazder, T. Markowski, Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty nr 14, Warszawa.
 • Leoński Z., Szewczyk M., Kruś M. [2012], Prawo zagospodarowania przestrzeni, Lex, Warszawa.
 • Lorens P. [2009], Kształtowanie nowej idei urbanistycznej [w:] Nowa urbanistyka - nowa jakość życia, red. Cichy-Pazder E., Markowski T., Materiały III Kongresu Urbanistyki Polskiej, Biblioteka Urbanisty nr 14, Warszawa.
 • Markowski T. [2011], Funkcjonowanie gospodarki przestrzennej - założenia budowy modelu zintegrowanego planowania i zarządzania rozwojem [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, T. Markowski, P. Żuer, Studia KPZK, PAN, t. CXXXIV, Warszawa.
 • Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, Komentarz [2009], red. Z. Niewiadomski, CHBECK, Warszawa.
 • Polikov S. [2008], The New Economics of Place w "Chamber Executive", vol. 35, nr 4.
 • Sosnowski P. [2011], Gminne planowanie przestrzenne a administracja rządowa, Lexis- Nexis, Warszawa.
 • Radzimski A. [2011], Rola planowania przestrzennego na przykładzie budownictwa mieszkaniowego w Poznaniu [w:] System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju, T. Markowski, P. Żuer, Studia, KPZK, PAN, t. CXXXIV, Warszawa.
 • Radziszewski E. [2006], Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Przepisy i komentarz, LexisNexis, Warszawa.
 • Raport o stanie miasta [2011], Biuro Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa, www.bip.krakow.pl.
 • Rejestr obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i zmian planów, Biuro Planowania Przestrzennego UMK, www.bip.krakow.pl (13.04.2007).
 • Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa [2003], Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta Krakowa nr XII/87/03 z 16 kwietnia 2003 r., http://www.bip.krakow.pl/?id=48 (13.12.2012).
 • Uchwała Rady Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia kryteriów wyboru i klasyfikacji sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nr XLVIII/463/04, z 26.05.2004 r., http://www.bip.krakow.pl/index.php?dok_id=167&sub_dok_id=167&sub=uchwala&query=id%3D15913%26typ%3Du (9.12.2012).
 • Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. 2012, nr 0, poz. 647, t.j.
 • Zintegrowany rozwój aglomeracji a konkurencyjność polskiej przestrzeni [2002], K. Kuciński, T. Kudłacz, T. Markowski, Z. Ziobrowski, Studia KPZK PAN, t. CXI, Warszawa.
 • Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, Projekt, 30.09.2011 r., Urząd Miasta Krakowa, Kraków.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286495

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.