PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 3 (29) | 149--159
Tytuł artykułu

Badania nad strukturą ekonomiczno-organizacyjną gospodarstw rolnych z regionu Podkarpacia

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Research on the Economic and Organisational Structure of Farms in the Podkarpacie Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Badania przeprowadzono w 74 gospodarstwach rodzinnych z regionu Podkarpacia. Informacje do pracy były zbierane bezpośrednio w gospodarstwach, poprzez wywiad, z wykorzystaniem przygotowanego kwestionariusza. Uzyskane wyniki wskazują na to, że wraz ze zwiększającą się powierzchnią gospodarstw zwiększała się ich siła ekonomiczna i organizacyjna wyrażająca się większą nadwyżką bezpośrednią oraz wyższą obsadą zwierząt (DJP). W gospodarstwach mniejszych, o zwierzęco-roślinnym profilu produkcji, charakterystycznych dla Podkarpacia (grupy II-IV), potencjał rozwojowy był wysoki. Gospodarstwa te posiadały jeszcze zasoby ziemi i zwierząt, które powinny być wykorzystane do produkcji żywności. O ich dalszym rozwoju będą decydować głównie czynniki makroekonomiczne oraz podejmowane przez rolników decyzje o sposobie gospodarowania. Jednak należy podkreślić, że zaniechanie produkcji zwierzęcej lub jej ograniczanie (rezygnacja z wypasu pastwiskowego, mniejsza obsada zwierząt) będzie przyczyniało się do wzrostu powierzchni nieużytków, głównie zielonych, trudnych do zagospodarowania w innym kierunku. (abstrakt oryginalny)
EN
The study was conducted in 74 family farms from the region of Podkarpacie. Information for the work was collected directly on farms using a prepared questionnaire. The results show that with the increasing surface, households increased their economic and organisational prosperity expressed by a higher gross margin and higher stocking rates (LU). In smaller farms, the animal-plant production profile typical of Subcarpathian (group II-IV), the growth potential is high. These farms have more land resources and animals that are used for food production. Their further development will be determined primarily by macroeconomic factors, as well as decisions about the way of management made by farmers. It should be emphasized, however, that failure to livestock or reduction (the abandonment of grazing pasture, lower stocking density) will contribute to the growth of uncultivated land surface, mostly on grassland difficult to be utilized in a different manner. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
149--159
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Chlebik A., Fałkowski J., Wołek T., 2009. Małe gospodarstwa w Polsce - charakterystyka. Fundacja programów pomocy dla rolnictwa FAPA, Sekcja analiz ekonomicznych polityki rolnej, Warszawa
 • Choroszy B., Choroszy Z., 2011. Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny. Wiad. Zootechn. 49, 4, 69-76.
 • Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A., 2004. Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.
 • Duer I., Fotyma M., Madej A., 2002. Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej. MRiRW, Warszawa.
 • Dyrektywa Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych. Dyrektywa azotanowa. 1991. Dz. Urz. WE L 375/1.
 • Farm Accountancy Data Network. An A to Z of Methodology. 1989. Brusseles-Luxembourg.
 • Klepacki B., 2006. Tendencje zmian w zatrudnieniu i liczbie gospodarstw o zróżnicowanym obszarze w państwach Unii Europejskiej w latach 1990-2003. Rocz. Nauk. SERiA 8, 4, 161-164.
 • Kocira S., 2008. Wpływ technicznego uzbrojenia procesu pracy na nadwyżkę bezpośrednią w gospodarstwach rodzinnych. Inż. Roln. 4, 102, 375-379.
 • Kocira S., Parafiniuk S., Ścibura M., 2010. Zasoby pracy, działalność produkcyjna i inwestycyjna w wybranych gospodarstwach rodzinnych. Probl. Inż. Roln. 3, 51-57.
 • Kopiński J., 2006. Porównanie wybranych gospodarstw rolnych o różnych kierunkach produkcji w zakresie gospodarowania składnikami mineralnymi. Pam. Puław. 142, 187-199.
 • Kopiński J., 2009. Zmiany intensywności organizacji produkcji rolniczej w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 12, 2, 85-92.
 • Krasowicz S., Igras J., 2003. Regionalne zróżnicowanie wykorzystanie rolnictwa w Polsce. Pam. Puław. 132, 233-251.
 • Moskal S., Kotala A., 1998. Skala produkcji oraz produktywność ziemi i pracy w rozdrobnionym rolnictwie Małopolski. Zesz. Nauk. AR Krak. Ser. Sesja Naukowa, 52, 89-96.
 • Polna M., 2009. Intensywność organizacji rolnictwa w Polsce w latach 1996-2002. J. Agribus. Rural Dev. 12, 2, 157-165.
 • Prusak A., Tabor S., Murgas J., 2009. Zrównoważenie produkcji rolniczej w aspekcie zasobów użytków zielonych oraz obsady inwentarza żywego. Inż. Roln. 115, 6, 217-222.
 • Ryś-Jurek J., 2008. Siła ekonomiczna polskich indywidualnych gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej w 2004 roku. J. Agribus. Rural Dev. 10, 4, 1-13.
 • Sawa J., Kocira S., 2007. Zrównoważenie produkcji rolniczej w gospodarstwach o różnej wielkości ekonomicznej. Probl. Inż. Roln. 1, 17-22.
 • Ziętara W., 2009. Uwarunkowania rozwoju gospodarstw wielkotowarowych w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA 9, 1, 490-496.
 • Ziętek I., 2008. Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej "2004" dla typologii gospodarstw w Polsce. Raport PW nr 88. IERiGŻ, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286547

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.