PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 26 Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce | 157--174
Tytuł artykułu

Zatrudnienie i bezrobocie jako czynnik określający sytuację materialną mieszkańców Górnego Śląska w okresie międzywojennym

Warianty tytułu
Employment and Unemployment as the Determinants of the Material Condition of the Inhabitants of the Upper Silesia in the Period between Two World Wars
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedstawienie rzeczywistych rozmiarów zatrudnienia i bezrobocia w polskiej części Górnego Śląska w latach 1922-1939 napotyka na wiele trudności, gdyż brakuje odpowiednich danych statystycznych. Dane zebrane przez Państwowy Urząd Pośrednictwa Pracy (PUPP) nie obejmują wszystkich kategorii bezrobotnych, ponieważ rejestracja nie była obowiązkowa (rejestrowały się jedynie te osoby, którym przysługiwało prawo do zasiłku dla bezrobotnych). Ponadto dane PUPP nie zgadzają się z danymi o zatrudnieniu i bezrobociu, którymi dysponował Wydział Pracy i Opieki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Stosunkowo wiarygodnymi danymi o wielkości zatrudnienia w górnictwie, hutnictwie, elektrowniach i w wodociągach - czyli w podstawowych branżach miejscowego przemysłu w omawianym okresie - dysponowała "Statystyka Pracy". Źródło to nie zawierało jednak wiarygodnych danych o wielkości zatrudnienia(fragment tekstu)
EN
Fluctuations in the economic activity of economy determine the proposions of employment and unemployment, which influences the level of satisfaction ot people's needs. The increasing level of employment goes together with a rise of salary and improvement of the material conditions for inhabitants - employees and their families. A different relation takes place when the economic situation collapses. All the discussed issues took place in the Upper Silesia between two world wars. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • Z. Landau, J. Tomaszewski: Gospodarka Polski międzywojennej. T. 2: Od Grabskiego do Piłsudskiego Warszawa 1971
 • Z. Landau, J. Tomaszewski: Robotnicy przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918-1939 Warszawa 1971
 • J. Jaros: Historia górnictwa węgłowego w Zagłębiu Górnośląskim (1915-1945). Katowice 1969
 • J. Popkiewicz, F. Ryszka: Przemysł ciężki Górnego Śląska w gospodarce Polski międzywojennej (1922-1939). Opole 1959.
 • M. Grzyb: Górnośląskie górnictwo węglowe w Polsce lat międzywojennych. W: Kopalnia "Wujek" 1899-1979. Dzieje zakładu i załogi. Praca zbiorowa pod red. L. Szarańca Katowice 1979, s. 55-70
 • B. Danowska-Prokop: Śląski rynek pracy w latach 1922 1925. W: "Studia Ekonomiczne AE Katowice". Nr 11. Katowice 2000, s. 65-73.
 • A. Morawiec: Kopalnia "Chwałowice" i jej załoga na tle rozwoju górnictwa w ziemi rybnickiej 1903-1973. Warszawa-Kraków 1974, s. 108-109.
 • J. Ziemba: Liczebność i struktura proletariatu polskiej części Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w okresie międzywojennym. W: Studia i Materiały z dziejów Śląska / red.: Chlebowczyk J.; Popiołek K. T. 9. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 480-481
 • J. Derengowski: Płace robotników przemysłowych w Polsce w lalach 1924-1929. "Statystyka Pracy" 1930, z. 1, s. 122-123
 • F. Biały: Walka strajkowa na Śląsku pod panowaniem niemieckim w latach 1918-1933. W: "Studia i Materiały z Dziejów Śląska". Praca zbiorowa pod red. J. Chlebowczyka i K. Popiołka. T. 9. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 167-212
 • M. Grzyb: Górnośląskie górnictwo węgla w Polsce niepodległej. W: Kopalnia "Wujek" Dzieje zakładu i załogi. Praca zbiorowa pod red. L. Szarańca Katowice 1979, s. 53-56
 • M. Ciechocińska: Próba walki z bezrobociem w Polsce miedzywojennej. Warszawa 1965, s. 48-50.
 • M. Jastrzębski: Zabezpieczenie na wypadek bezrobocia. "Przegląd Gospodarczy" 1923, z. 14, s.511-516
 • B. Danowska-Prokop: Ubezpieczenia społeczne na Górnym Śląsku w pierwszych latach po powrocie do Polski (1922-1925). W: "Studia Ekonomiczne AE w Katowicach" Nr 15. Katowice 2001, s. 2
 • F. Ryborz: Świętochłowice. Zarys rozwoju miasta. Katowice 1970. s. 109.
 • H. Jędruszczak: Płace robotników w Polsce w latach 1924-1929. Warszawa 1963. s. 27-35. A. Hrebenda: Zachowanie społeczne środowisk robotniczych w okresie wielkiego kryzysu W: Wielki kryzys gospodarczy 1929-1933 na Śląsku i Zagłębiu Dąbrowskim oraz jego społeczne konsekwencje Katowice 1974 s. 99-116
 • J. Pabisz: Zatrudnienie robotników za rewersem w byłym województwie śląskim w latach trzydziestych XX w. W: Studia i materiały z dziejów śląska / red.: Popiołek K. T. 2. Wrocław 1956, s 511-528
 • S. Brożek: Z życia młodzieży bezrobotnej na Śląsku. W: Zagadnienia pracy kulturalnej. Warszawa 1934, s. 17
 • H. Krahelska, S. Pruss: Życie bezrobotnych (badania ankietowe). Warszawa 1933, s. 59
 • A. Hrebenda: Niektóre elementy położenia robotników przemysłowych Zagłębia Dąbrowskiego w latach kryzysu gospodarczego (1929-1933) Studia i Materiały z Dziejów Śląska. Praca zbiorowa pod red. K. Popiołka. T. 8. Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 522-533
 • J. Ziemba: Biedaszyby Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego. Katowice 1967. s. 26. 63-64.
 • J. Żółtaszek: Dzikie kopalnictwo węgla na Górnym Śląsku. W: "Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Śląsku" , T. 5 Katowice 1936
 • J. Chlebowczvk: Zarobki górnicze na Śląsku w okresie międzywojennym. W: "Studia i Materiały z Dziejów Śląska". Praca zbiorowa pod red. J. Chlebowczyka i K. Popiołka. T. 9. Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 510
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286563

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.