PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 3 (29) | 161--168
Tytuł artykułu

Importance of Capital Intensity in Horticulture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Chociaż ogrodnictwo stanowi integralną część rolnictwa, wyróżnia je nie tylko potencjalnie wyższa dochodowość, lecz także odmienny sposób wykorzystania podstawowych czynników produkcji, takich jak: ziemia, praca i kapitał. Cechą wspólną gospodarstw ogrodniczych jest wysoki poziom rzeczowych aktywów trwałych w strukturze majątku oraz duża kapitałochłonność produkcji. Z tego względu głównym celem artykułu jest określenie znaczenia kapitałochłonności w produkcji ogrodniczej. Skuteczne narzędzie do kalkulowania odpowiedniego do indywidualnych potrzeb poziomu środków trwałych powinno ułatwić producentom stałe kontrolowanie produkcji w kategoriach rachunku ekonomicznego, aby zoptymalizować wielkość ich inwestycji celem uniknięcia strat finansowych. (abstrakt oryginalny)
EN
Although horticulture is an integral part of agriculture it has several distinguishing characteristics resulting from its potentially higher profitability and different use of the basic production factors, such as land, labour and capital. The common features of horticultural farms are the high level of real fixed assets in the structure of assets and high capital intensity of production. Therefore, the main goal of the article is to define the importance of the capital intensity in horticulture production. An effective tool to calculate the suitable for the individual needs of real fixed assets level should facilitate permanent monitoring of the production in terms of the economic calculation in order to optimize the range of the producers' investment so that they could avoid a financial loss. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
161--168
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Gębska M., Filipiak T., 2006. Podstawy ekonomiki i organizacji gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Goncharova V.N., 2007. Investment patterns In Dutch glasshouse horticulture, PhD thesis Wageningen University, www.library.wur.nl/wda/dissertations/dis4209.pdf [access: 05.2010].
 • Guest R., 2011. Population ageing, capital intensity and labour productivity. Pac. Econ. Rev. 16, 16, 371-388.
 • Jabłońska L., 1988. Changes in ornamental flower demand in Poland in the 8th decade of our century. Acta Hortic. 223, 295-302.
 • Jabłońska L., 1995 a. Określenie perspektyw polskiego kwiaciarstwa na podstawie długookresowej analizy porównawczej jego rozwoju w Polsce i Holandii. Fundacja "Rozwój SGGW", Warszawa.
 • Jabłońska L., 1995 b. Some aspects of the changes in Polish floriculture in 1980-1992. Ann. Wars. Agric. U. Hortic. 17, 33-44.
 • Klepacki B., 1997. Wybrane pojęcia z zakresu organizacji gospodarstw, produkcji i pracy w rolnictwie. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Krusze N., 1982. Ogólna ekonomika ogrodnictwa. PWRiL, Warszawa.
 • Kubiak K., 2001. Polski handel zagraniczny owocami, warzywami, kwiatami i przetworami owocowo-warzywnymi. In: Mater. Konf. "Marketing w ogrodnictwie". AR w Lublinie, Lublin, 29-49.
 • Meredyk K., 1997. Kapitałochłonność produkcji rolnej. Sekcja Wydawnicza Filii UW w Białymstoku, Białystok.
 • Nosecka B., 2001. Rynek owoców i warzyw w Polsce. In: Mater. Konf. "Marketing w ogrodnictwie". AR w Lublinie, Lublin, 19-28.
 • Olewnicki D., 2009. Rola i znaczenie eksportu owoców i warzyw na tle polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi w latach 1998-2008. Makroekonomiczne uwarunkowania sektora rolno-spożywczego. Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Shaheen S., Malik Q.A., 2012. The impact of capital intensity, size of firm and profitability on debt financing in textile industry of Pakistan. Interdiscipl. J. Contemp. Res. Bus., Inst. Interdiscipl. Bus. Res. 3, 10, 1061-1066.
 • Seremak-Bulge J., 2011. Handel zagraniczny produktami rolno-spożywczymi w latach 1995-2009. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Stefko O., 2011. Zróżnicowanie w gospodarowaniu rzeczowymi składnikami majątku w polskim ogrodnictwie na tle UE. Zesz. Nauk. SGGW 11 (26), 2, 116-124.
 • Szymańska E., 2007. Analiza przedsiębiorstw agrobiznesu. Wyd. "Wieś Jutra", Warszawa.
 • Wawrzyniak J., 2005. Rachunek kosztów a zarządzanie w przedsiębiorstwie ogrodniczym. Wyd. Poltext, Poznań.
 • Wyniki standardowe 2004-2010 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. 2005-2011. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Zwolak J., 2010. Kierunki zmian w środkach trwałych rolnictwa po wejściu do UE. Zesz. Nauk. SGGW, Ser. Ekon. Org. Gosp. Żywn. 85, 69-80.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286575

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.