PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 3 (29) | 179--192
Tytuł artykułu

The Principles of the Organization and Operation of Social Cooperatives for Rural Development in the Light of the Legal Regulations in Poland

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Zasady organizacji i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle regulacji prawnych w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu była przede wszystkim ocena przepisów prawnych dotyczących zakładania spółdzielni socjalnych i rozwijania ich działalności na wsi. W pierwszej kolejności zaprezentowano zagadnienia związane z pojęciem ekonomii społecznej. Spółdzielnie bowiem jako podmioty, które co do zasady działają nie dla zysku własnego, lecz członków, świetnie wpisują się w realizację założeń właśnie ekonomii społecznej. Następnie dokonano analizy Ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, zwracając szczególną uwagę na problemy związane z uzyskaniem statusu bezrobotnego przez właściciela gruntów rolnych, jego małżonka czy domownika [Ustawa... 2006 b]. W dalszej kolejności rozważania skupiały się na środkach pomocy finansowej dla omawianych podmiotów. W podsumowaniu autorka postuluje zmiany przepisów dotyczących funkcjonowania spółdzielni socjalnych. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is, first of all, to evaluate legal regulations concerning the establishment and development of social cooperatives in rural areas. The first part of the paper focuses on the issues relating to a social economy. Since cooperatives do not operate for their own profit but for the benefit of their members, they contribute to carrying out the tasks of a social economy. Next, the article analyzes the Act of 27 April 2006 on social cooperatives, drawing attention to the problems connected with obtaining the status of the unemployed by an owner of farming lands, their spouse or a household member [Ustawa... 2006 b]. Additionally, the paper discusses the sources of financial aid addressed to the entities in question. In conclusions, the Author recommends that the regulations governing the operation of social cooperatives should be changed. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--192
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • Adamowicz M.; Zwolińska-Ligaj M., 2009. Koncepcja wielofunkcyjności jako element zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Zesz. Nauk. SGGW, Polit. Eur., Finans. Market. 2 (51), 11-38.
 • Baum R., 2003. Kryteria oceny zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach rolniczych. Rocz. AR Pozn. 358, Ekon. 2, 3-10.
 • Baum R., 2004. Analiza instrumentów wspierających zrównoważony rozwój rolnictwa. Rocz. Nauk. SERiA 6, 3, 7-12.
 • Biała Księga o przedsiębiorstwach spółdzielczych. Dokument konsultacyjny Unii Europejskiej. 2001. Wyd. KRS, Bruksela, 3-15.
 • Bijman J., Iliopoulos C., Poppe K.J., Gijselinckx C., Hagedorn K., Hanisch M., Hendrikse G.W.J., Kühl R., Ollila P., Pyykkönen P., van der Sangen G., 2012. Support for Farmers' Cooperatives, http://ec.europa.eu [access: March 2013].
 • Błażejowska M., 2011. Funkcjonowanie podmiotów ekonomii społecznej na obszarach wiejskich na przykładzie spółdzielni socjalnych. Probl. Roln. Świat. 4, 26-37.
 • Deklaracja Spółdzielczej Tożsamości. Uchwalona przez XXXI Jubileuszowy Kongres Mędzynarodowego Związku Spółdzielczego w Manchestersze w dniach 20-22.09.1995. 1995. http://www.krs.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=43&Itemid=229 [access: March 2013].
 • Góral Z., 2011 Komentarz do art. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. LEX/elektroniczny.
 • Jarre D., 2007. Europejski model społeczny i usługi socjalne użyteczności publicznej. Możliwości dla sektora gospodarki społecznej. In: Przedsiębiorstwo społeczne w rozwoju lokalnym. Eds E. Leś, M. Ołdak. Colegium Civitas Press, Warszawa, 61-71.
 • Karta etyki spółdzielczej. 2003. Wyd. Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 • Maciejczak M., Pezold T., 2003. Wnioski z seminarium "Rozwój obszarów wiejskich". Warszawa, 29.11.2003 r. Fundacja IUCN Poland i Fundacja Rozwoju, www.iucn-ce.org.pl/ [access: March 2012].
 • Polityka rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013. http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_pl.htm [access: March 2013].
 • Promowanie spółdzielczości przez Międzynarodową Organizację Pracy. 2002. Wyd. Krajowej Rady Spółdzielczej, Warszawa.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnej. 2012. Dz.U. Nr 0, poz. 456, z późn. zm.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 2013. Dz.U. Nr 0, poz. 361.
 • Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2005. Dz.U. UE nr L 277, z późn. zm.
 • Sienicka A., van den Bogaert A., 2009. Modele przedsiębiorstwa społecznego: Polska i Belgia. http://romowie.com/equal/mps.pdf [access: March 2013].
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. 1964. Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Tekst jedn. 2003. Dz.U. Nr 188, poz. 1848, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Tekst jedn. 2004. Dz.U. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Tekst jedn. 2006 a. Dz.U. Nr 136, poz. 969, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych. 2006 b. Dz.U. Nr 94, poz. 651, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Tekst jedn. 2008. Dz.U. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 2009. Dz.U. Nr 91, poz. 742, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Tekst jedn. 2010. Dz.U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 2011 a. Dz.U. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Tekst jedn. 2011 b. Dz.U. Nr 127, poz. 721, z późn.zm.
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Tekst jedn. 2011 c. Dz.U. Nr 43, poz. 225, z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Tekst jedn. 2012. Dz.U. Poz. 803.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Tekst jedn. 2013. Dz.U. poz. 674, z późn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286579

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.