PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 | 65--75
Tytuł artykułu

Samowystarczalność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w kontekście wyzwań globalizacyjnych na przykładzie gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Financial self-sufficiency of local government units in the globalization challenges context (based on Rzeszów rural district communes example)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem opracowania jest określenie poziomu wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach ogółem gmin powiatu rzeszowskiego ziemskiego. Otrzymane wyniki porównano do wskaźników dla Polski i województwa podkarpackiego. Przeprowadzone badania wykazały znaczne zróżnicowanie w poziomie wskaźnika wśród analizowanych gmin. Gminy powiatu rzeszowskiego charakteryzują się znacznie niższym udziałem dochodów własnych w dochodach ogółem w porównaniu do średniej dla gmin w Polsce. Za główne czynniki warunkujące wartość badanego wskaźnika uznano przede wszystkim bliskość ośrodka centralnego, jakim jest Rzeszów. Nie bez znaczenia jest również zróżnicowanie w potencjale rozwojowym gmin wynikające chociażby z ukształtowania terenu. Przeprowadzone badania pozwoliły na stwierdzenie, że gminom powiatu rzeszowskiego jest i będzie trudno sprostać wyzwaniom globalizacyjnym. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper is to determine the participation ratio level of the own communes income in total income of Rzeszów rural district communes. Obtaied results were compared to the ratios (indicators) for Poland and for Podkarpackie Province. Conducted research has shown significant diversity of the participation ratio level of surveyed communes. Compared to average for communes in Poland - communes of Rzeszów district have much lower participation of own (communes) income in total incomes. As the major indicator determining the ratio value was considered distance to the central place, which in this case is Rzeszów. An important problem is also diversification at communes development potential due to, for example, landform. The studies allowed to assess that nowadays it is difficult for Rzeszów rural district communes to meet the globalization challenges, it also will be difficult in the future. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Bibliografia
 • Guziejewska B., Finanse publiczne wobec wyzwań globalizacji, Poltext Warszawa 2010.
 • Sztompka P., Socjologia, Analiza społeczeństwa, Znak, Kraków 2007.
 • Scholte J.A., Globalizacja, Humanitas, Sosnowiec 2006.
 • Giddens A., Runway Word. How Globalization is Reshaping our Lives, Routladge, New York 2000.
 • Globalizacja. Marginalizacja. Rozwój, red. G.W. Kołodko, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 • Guziejewska B., Glokalizacja - oksymoron czy wyzwanie dla samorządu terytorialnego?, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 7-8.
 • Gorzelak G., Jałowiecki B., Dylematy europejskie, w: Jaka Europa? Regionalizacja a integracja, red. P. Buczkowski, K. Bondyra, P. Śliwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 1998.
 • Winiarski B., Czynniki konkurencyjności regionów, w: Konkurencyjność regionów, red. M. Klamut, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999.
 • Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania regionu - teoria i praktyka, red. D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
 • Heller J., Dochody samorządów terytorialnych w Polsce - ujęcie makroekonomiczne i przesłanki ustrojowe, "Samorząd Terytorialny" 2008, nr 5.
 • Kozłowski A.J., Czaplicka-Kozłowska I.Z., Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem, Elset, Olsztyn 2010.
 • Heller J., Ustrój samorządu lokalnego w ś wietle badań nad kierunkami decentralizacji finansów publicznych, "Samorząd Terytorialny" 2011, nr 10.
 • www.powiat.rzeszow.pl/ (9.04.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.