PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 46 | nr 3 | 61--70
Tytuł artykułu

Decentralizacja finansów publicznych warunkiem rzeczywistej decentralizacji państwa

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Decentralisation of Public Finance as the Condition for Actual Decentralisation of State
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jedną z podstawowych zasad organizacji i funkcjonowania instytucji publicznych w Unii Europejskiej jest idea pomocniczości. Jednym z niewielu opinii podzielanych przez Polaków jest powszechna zgoda co do konieczności ustanowienia samorządu, jako zdecentralizowanej administracji publicznej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Dyskusja na temat finansowania samorządu terytorialnego to jest nie tylko omówienie racjonalnej redystrybucji środków publicznych, ale też dyskusja na temat podstawowych zasad organizacji społeczeństwa i funkcjonowania państwa. (fragment tekstu)
EN
One of the basic principles of the organization and functioning of the public institutions in the European Union is the idea of subsidiarity. One of the few opinions shared by Poles is general agreement as to the necessity of the establishment of self-government, as a decentralized public administration, at the local and regional level and handed over local and regional communities. The discussion on the financing of local self-government is not only a discussion of rational redistribution of public resources, but this is a discussion on the fundamental principles of the organization of society and the functioning of the State. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
61--70
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Kulesza M., Droga do Polski prawdziwej, [w:] Toczyska E., (red.), Podstawy reformy samorządowej, Akademicki Ośrodek Edukacji Samorządowej Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1998.
 • Kulesza M., Wspólnota samorządowa jako główny czynnik decentralizacji państwa, "W Ruchu" 2002, nr 5(22).
 • Płoskonka J. (red.), Reforma Administracji Publicznej 1998-2001, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Warszawa 2001.
 • Pius XI Quadragesimo Anno, (Encyklika o odnowieniu ustroju społecznego i dostosowaniu go do normy prawa Ewangelii), cz. 79, Dokumenty nauki społecznej Kościoła.
 • Sowiński T., Prawo finansowe samorządu terytorialnego, [w:] Drwiłło A. i in. (red.), Podstawy finansów i prawa finansowego, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 • Sowiński T., Silne regiony, czy rachityczne województwa? Uwagi nad dokończeniem reform administracyjnych, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 5, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2008.
 • Sowiński T., Silne regiony czy rachityczne województwa? Uwagi nad dokończeniem reform administracyjnych, Studia Gdańskie, Wizje i rzeczywistość, t. 5, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Gdańsku, Gdańsk 2008.
 • Sowiński T., Polityka regionalna Unii Europejskiej. Wybrane zagadnienia, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. 3, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Gdańsk 2006.
 • Sowiński T., Regiony w wybranych relacjach funkcjonalnych, [w:] Brodecki Z. (red.), Regiony. Acquis communautaire, LexisNexis, Warszawa 2005.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483).
 • Europejska Karta Samorządu Terytorialnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 roku, Dz.U. nr 124 poz. 607 z 25 listopada 1994 roku.
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 228, poz. 1947 z poźn. zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z poźn. zm.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286619

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.