PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 46 | nr 3 | 91--100
Tytuł artykułu

Zasada samodzielności finansowej a pozyskiwanie środków finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego na rynku kapitałowym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Rule of Financial Independence as a Support for the Acquisition of Financial Means by Self-government Units on the Capital Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania instrumentów rynku kapitałowego przez JST w celu pozyskania środków na finansowanie wykonywania zadań publicznych oraz znaczenia takich praktyk dla realizacji zasady samodzielności finansowej JST. (fragment tekstu)
EN
The aim of this article is to discuss the problem of financing of tasks performed by territorial self-government units with the use of financial means acquired in the capital market. The author analyzes the principle of self-governments' financial independence with reference to the structure of tasks and ways of financing them with funds earned from grants, subsidies, incomes and external means. In the discussion, the emphasis is placed on issuing of municipal bonds and securitization. The conclusion of the article presents risks accompanying the two ideas mentioned above as well as reasons for self-governments' lack of interest in acquiring external funds in the capital market. (original abstract)
Rocznik
Tom
46
Numer
Strony
91--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Cern G., Obligacje przychodowe, "Gdańskie Studia Prawnicze" 2005, t. 14.
 • Gawroński H., Procedura emisji obligacji komunalnych, "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8.
 • Gonet W., Kredyty, pożyczki, obligacje w gospodarce finansowej samorządu terytorialnego, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2006.
 • Gonet W., Rynek samorządowych papierów wartościowych, "Prawo Bankowe" 2004, nr 3.
 • Grodzicki J., Kaszubski R. W., Sekurytyzacja - aspekty prawne, "Glosa" 1999, nr 8.
 • Guziejewska B., Wybrane problemy decentralizacji finansów publicznych w świetle badań OECD, "Samorząd Terytorialny" 2007, nr 3.
 • Koleśnik J., Rewieński M., Sekurytyzacja wierzytelności bankowych - wybrane aspekty, "Prawo Bankowe" 2000, nr 7-8.
 • Kornberger-Sokołowska E., Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego w aktualnym systemie prawnym w Polsce, "Studia Iuridica" 2001, t. 39.
 • Łasak P., Obligacje przychodowe - mało popularne papiery wartościowe, "Finanse Komunalne" 2006, nr 7-8.
 • Poniatowicz M., Obligacje przychodowe i sekurytyzacyjne jako innowacyjne instrumenty na polskim rynku komunalnych papierów wartościowych, "Finanse Komunalne" 2005, nr 3.
 • Półtorak B., Ryzyko w transakcji sekurytyzacji aktywów bankowych, "Prawo Bankowe" 2004, nr 10.
 • Reksa Ł., Sekurytyzacja po polsku, "Bank" 2003, nr 10.
 • Ruśkowski E., Salachna J. M. (red.), Nowa ustawa o finansach publicznych wraz z ustawą wprowadzającą. Komentarz praktyczny, ODDK, Gdańsk 2010.
 • Sierak J., Zasady i formy pozyskiwania przychodów zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego, [w:] H. Sochacka-Krysiak (red.), Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego w warunkach decentralizacji zarządzania sektorem publicznym, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2008.
 • Karlikowska M. i in., Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, Presscom Sp. z o.o., Wrocław 2010.
 • Węcławski J., Sekurytyzacja - nowa forma finansowania przedsiębiorstw, "Bank i Kredyt" 1994, nr 8.
 • Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. nr 78, poz. 483 ze zm.).
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego z dnia 15 października 1985 roku (Dz.U. z 1993 r. nr 124, poz. 607).
 • Ustawa z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. nr 120, poz. 1300 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 72, poz. 665 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. nr 146, poz. 1546 ze zm.).
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz. 1240 ze zm.).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286663

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.