PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 26 Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce | 189--209
Tytuł artykułu

Społeczna gospodarka rynkowa - koncepcja i jej realizacja w Niemczech - od powstania RFN do końca XX w.

Warianty tytułu
The Social Market Economy - an Idea and Its Realization in Germany from the Creation of the Federal Republic of Germany till the End of the Twentieth Century
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej wyłoniła się w Niemczech koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. Wyrosła ona na gruncie neo-liberalnych teorii ekonomii. Autorem pojęcia jest Alfred Müller-Armack, przedstawiciel tzw. szkoły fryburskiej (Freiburger Schule), która zapoczątkowała kierunek zwany ordoliberalizmem. Szkoła fryburska kładła szczególny nacisk na prowadzenie polityki gospodarczej, na znaczenie tworzenia warunków funkcjonowania konkurencji. Państwu powierzała to najważniejsze i szczególne zadanie. Według koncepcji Waltera Euckena, ojca szkoły fryburskiej, rola państw miała się sprowadzać głównie do stanowczej polityki antymonopolowej, reagowania na anormalne zachowanie podaży, dbanie o ramy prawne niezbędne do prawidłowego przebiegu procesów zachodzących w gospodarce rynkowej. Natomiast doktryna społecznej gospodarki rynkowej silniej akcentowała cele społeczno-polityczne i przyjmowała bardziej pragmatyczne nastawienie wobec ingerencji państwa. Zdaniem A. Müller-Armacka społeczna gospodarka rynkowa miała unikać błędów leseferyzmu, stąd politykę podziału dochodu uważał on za integralną część polityki gospodarczej . Do wdrażania nowego porządku gospodarczego - społecznej gospodarki rynkowej - Niemcy przystąpiły po II wojnie światowej. Zadania tego podjął się Ludwig Erhard, dyrektor Rady Gospodarczej Bizonii, późniejszy minister gospodarki, a od 1963 r. kanclerz Niemiec. (fragment tekstu)
EN
The idea of the social market economy came from the ordoliberalism - a trend initiated by the so-called Freiburg School.The social-economic system which is based on the principles of the social market economy exemplifies a synthesis of the economic freedom, social security principles and the social justice. German economic politics was the closest to the theoretical idea of the social market economy during the period of the economic reconstruction and formation of the economic system's basis (1950-1958). These were the years of the liberal social and economic reforms. Germany of that time entered the path of the fast growth. The economic successes of that period are called Wirtschaftsw under. Germany continued the further growth determined by the full employment in the 1960s and the beginning ol the 1970s. The institutional basis of the social maiket economy was strengthened and the meaning and range of the social state was also increased. The structural and system problems of German economy occurred during the fiist oil crisis (1973/74). They were determined by the rising unemployment, high public debt, declining growth rate, growing labour costs and the greater share of the social assistance in GDP. The problems of the previous decade were sharpened after unification of Germany. The process of convergence of the economic structures of East and West Germany has not ended yet. The end of that process and evolution of the structures of the social market economy seems to be one of the conditions of German recovery and return to the fast and high economic growth path. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • K.J. Blahut: Socjalna gospodarka rynkowa. "Ekonomista" 1989, nr 3. s. 494.
 • A. Müller-Armack: Die Wirtschaftsordnung sozial gesehen. "Ordo" 1948, Bd. 1. cyt. za: T. Grabowski: Rola państwa w gospodarce RFN. PWN, Warszawa 1976, s. 19.
 • U. Lorenowicz: Model państwa opiekuńczego oraz społecznej gospodarki rynkowej a konkurencyjność gospodarki. W: Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki polskiej - uwarunkowania i perspektywy. Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Warszawa 1995, s. 45.
 • K. Grimm: Socjalna gospodarka rynkowa w RFN. Koncepcja - rozwój - problematyka. Fundacja im. Friedricha Eberta, Warszawa 1992, s. 16.
 • Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 21 Mai 1949. In: Deutsche Verfassungen. Goldmann Verlas. München 1992. s. 213 i n.
 • T. Skoczny: Społeczna gospodarka rynkowa w świetle konstytucji RFN. W: Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy. Fundacja im. F. Eberta. Warszawa 1992. s 26.
 • A. Müller-Armack: Soziale Marktwirtschaft. In: Handwörterbuch der Sozialwissenscliajten. Bd. 9. Freibuiurg 1966
 • L. Erhard: Grundlagen der deutschen Wirtschaftspolitik. Referat vor dem Zonenausschuß der CDU der britischen Zone, Königswinter, 25. Februar 1949. In: Ludwig Erhard Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988, s. 192-193.
 • H. Lampert: Die Wirtschafts- und Sozialordnung der Bundesrepublik Deutschland. Olzog Verlag. München 1992, s. 86.
 • J. Niemczyk: Społeczna gospodarka rynkowa Niemiec po zjednoczeniu. "Ekonomika i Organizacja Pracy" nr 4. s. 13. ,
 • L. Erhard: Karlelle im Blickpunkt der Wirtschaftspolitik. "Der Volkswirt" , 16. Dezember 1949. In: Ludwig Erhard Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988, s. 217-223
 • L. Erhard: Die Ziele des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen. Rede vor dem Deutschen Bundestag, 24. März 1955. In: Ludwig Erhard Gedanken aus fünf Jahrzehnten. Reden und Schriften. Hrsg. K. Hohmann. ECON Verlag, Düsseldorf-Wien-New York 1988, s. 430-439.
 • J. Meisner: Społeczna gospodarka rynkowa na tle typów systemów gospodarczych. W: Społeczna gospodarka rynkowa. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. Jaworze 27-29 maja 1991. Praca zbiorowa pod red. E. Okoń-Horodyńskiej. Katowice 1991. s. 9.
 • J. Feldkamp: ECON - Handbuch Marktwirtschaft. Düsseldorf 1992, s. 35.
 • S. Nowacki: Społeczna gospodarka rynkowa. "Ekonomista" 1991. nr 2-3. s. 246.
 • L. Erhard: Wohlstand für Alle. ECON Verlag. Düsseldorf 1957, s. 214-215.
 • K. Grimm: Koncepcja, historia i praktyka socjalnej gospodarki rynkowej. W: Socjalna gospodarka rynkowa. Jak to robią Niemcy? Fundacja im. F. Eberta, Warszawa 1992. s. 8.
 • W. Eucken: Deutschland vor und nach der Währungsreform. In: Wirtschaftsordnung und Wirtschaftspolitik in Deutschland (1933-1993). Hrsg. J. Schneider, W. Harbrecht. Franz Stemer Verlag. Stuttgart 1996, s. 328-333.
 • H. Lampert: Die Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland. "Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament" 1988, Nr. B17, s. 7.
 • O. Schlecht: Die Genesis des Konzept der Sozialen Marktwirtschaft, ln: "Zukunftsprobleme der Sozialen Marktwirtschaft", Hrsg. O. Issing. Berlin 1981, s. 22.
 • B. Brocka-Palacz: Dostosowania strukturalne w gospodarce Niemiec. Implikacje dla Polski. SGH, Warszawa 1996, s. 41.
 • B.B. Gemper: Die Deutsche Mark und die Soziale Marktwirtschaft Die Währungsreform als Beginn einer schöpferischen Symbol vor 50 Jahren. Aus Politik und Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung. "Das Parlament", Nr. B 24/98, 5. Juni 1998, s. 7.
 • H. Beliz: Deutsche Unternehmen verstärken ihre Forsclumgs- und Entwicktungsaufwendungen im Ausland. "DIW-Wochenbericht" 2000, Nr. 18, s. 545.
 • A. Barins: Czy Niemcom się uda? Pożegnanie złudzeń. Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław 2000. s. 291 -292.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286687

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.