PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2003 | nr 26 Problemy makroekonomiczne w teorii i praktyce | 225--237
Tytuł artykułu

Wpływ technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) na wzrost gospodarczy w wybranych krajach OECD

Autorzy
Warianty tytułu
The Impact of the Information and Communication Technologies (ICT) on the Economic Growth in the Selected OECD Countries
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Technologie informacyjno-komunikacyjne przekształcały model działalności gospodarczej i w znacznym stopniu wpływały na wzrost wydajności, poziom zatrudnienia oraz PKB w niektórych krajach w latach 90. Doceniając tę rolę, nie można jednak przypisać im wyłączności w kwestii przemian wydajności i wzrostu gospodarczego w tym okresie (i to nie tylko ze względu na trudności pomiarowe). Samo bowiem wyposażenie gospodarki w nowy sprzęt i technologie nie wystarczy. Oprócz wspierania upowszechniania ICT m.in. poprzez wzrost konkurencji w sektorze telekomunikacyjnym i zbudowanie zaufania do tych technologii konieczne są także inne działania, umożliwiające poprawę większości wskaźników gospodarczych, wśród których można wymienić : umacnianie podstaw ekonomiczno-społecznych poprzez zapewnienie stabilizacji makroekonomicznej, wzrost otwartości gospodarek, poprawę funkcjonowania rynków i instytucji, promowanie innowacyjności poprzez nadanie największej rangi badaniom podstawowym, poprawę efektywności publicznych wydatków na B+R wzmacnianie przepływów wiedzy między nauką i przemysłem, inwestowanie w kapitał ludzki poprzez nacisk na edukację, poprawę związków między sektorem nauki a rynkiem pracy i adaptację instytucji funkcjonujących na rynku pracy do zmieniającej się, także wskutek ekspansji ICT, sytuacji na tym rynku, stymulowanie tworzenia nowych przedsiębiorstw poprzez polepszenie dostępności do kapitału wysokiego ryzyka, zredukowanie uciążliwej biurokracji oraz wpajanie pozytywnych postaw wobec przedsiębiorczości. (fragment tekstu)
EN
The last decade of the twentieth century brought an acceleration of the economic growth in some OECD countries, whereas in others the stagnation or the downward tendencies were observed. In this article the reasons of such a state have been sought and a peculiar attention has been paid to the changes in the area of work's efficiency and the usage of the labour force in these countries. In the nineties a particular role in these transformations was attributed to the information and communication technologies (ICT), which importance in the economy is compared with a technological breakthrough such as invention of a steam engine or electricity. On this ground a concept of a "new economy" has appeared which means the fundamental changes connected, among the other things, with the development of ICT. On the basis of the accessible data the channels of influence of these technologies on the work's efficiency and employment have been distinguished and researched in the selected countries by the analysis of their effects, both positive and negative (particularly in the short term for the labour market).The particular attention has been also paid to the issues concerning the total factor productivity (TFP) and human capital in the aspect of the possibilities of infiltrating and using ICT for the acceleration of the economic growth. Due to the lack of indispensable data in all OECD member countries the analyses have been based on the selected countries and some of them only on the economy of the USA which is often called a forerunner of the "new economy" because of the dynamic development of its ICT sector. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach
Bibliografia
 • D. Piłat: Co zrobić, by nowa gospodarka funkcjonowała. W: Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Materiały pokonferencyjne. Warszawa 2002.
 • N. Crafts: The Solow Productivity Paradox in Historical Perspective. London School of Economics. 2000
 • L. Balcerowicz: Nowa gospodarka? "Wprost" 2002, nr 1.
 • P. de Masi. M. Estevao. L. Kordes: Who Has a New Economy? ..Finance and Economics" June 2001, Vol. 38, Issue 2.
 • W.S. Oliner. J.E. Triplett, D. Wessel: A Panel Discussion: Faster Productivity Growth - a New Economy? "Business Economics" July 2001.
 • A. Colecchia, P. Schreyer: The Impact of Information and Communication Technologies on Output Growth. "STI Working Paper" 2001/7 [OECD, Paris],
 • A. Wojtyna: Czy tradycyjna ekonomia pozwala zrozumieć nową gospodarkę? Referat na VII Kongres Ekonomistów Polskich. Warszawa 2001.
 • R.J. Gordon: Has the "New Economy" Rendered the Productivity. Slowdown Obsolete? Northwestern University. 1999.
 • M.J. Mandel: Mozolna droga ku ożywieniu. "Business Week" 2002, nr 1(118)
 • J.C. Cooper, K. Madigan, R. Miller Gdzie ta recesja?! "Business Week" 2002, nr 3(120) http://www.bls.gov
 • J. Woroniecki: Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość. Doktryna, praktyka, optyka OECD. W: Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwanie dla Polski XXI wieku. Praca zbiorowa pod red. A. Kuklińskiego. KBN, Warszawa 2001.
 • J. Woroniecki: Nowa gospodarka: fascynacja, rozczarowanie i nadzieja. W: Nowa gospodarka i stare problemy. Perspektywy szybkiego wzrostu w krajach postsocjalistycznych. Materiały pokonferencyjne. Warszawa 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286721

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.