PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 109 Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki | 47--64
Tytuł artykułu

Innowacyjność w strategiach rozwoju województwa a poziom innowacyjności

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness in the Provinces Management Strategies and the Innovativeness level
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wzrost poziomu innowacyjności jako czynnika wzrostu konkurencyjności jest celem (lub jednym z celów) strategicznym zarówno strategii rozwoju kraju, jak i strategii regionalnych. Analiza wojewódzkich dokumentów strategicznych oraz poziomu innowacyjności poszczególnych województw pozwala na ocenę stopnia wdrożenia strategii.(fragment tekstu)
EN
Growth of the innovativeness level as a factor of competitiveness growth is a strategic goal (or one of goals) within both country and regional development strategies. The analysis of individual provinces strategic documents together with the innovativeness level estimation allow to assess strategy implementation level.(fragment of text)
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
Bibliografia
 • Berman N.L., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego. Budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipium, Warszawa 2000.
 • Communication from the Commission to the European Parliament, The Council, The European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Measuring innovation output in Europe: towards a new indicator, Brussels, 13.9.2013, COM (2013) 624 final.
 • Communication from the Commission Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, European Commission, Bruksela 2010.
 • Council Recomendation on the National Reform Programme 2012 of Poland and delivering a Council Opinion on the Convergence Programme of Poland 2012-2015, Council of the European Union, Brussels, 6 July 2012.
 • Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności (DSRK ) - dokument określający główne trendy, wyzwania oraz koncepcję rozwoju kraju w perspektywie długookresowej, przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 5 lutego 2013 r.
 • Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, Muza, Warszawa 2000.
 • Eurostat Science and Technology Base http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/ portal/science_technology_innovation/data/database (31.08.2013).
 • Główny Urząd Statystyczny (GUS) Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl/ bdl/app/strona.html?p_name=indeks (30.08.2013).
 • Gorzelak G., Rozwój regionalny Polski w warunkach kryzysu i reformy, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1989.
 • Green Paper, From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU Research and Innovation funding, European Commission, Brussels 2011
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1998.
 • Grosse T.G., Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2002, nr 1 (8), s. 25-48.
 • Gwartney J., Lawson R., Hall J. i in., Economic Freedom of the world. Annual report 2013, Fraser Institute 2013.
 • Informacja uzupełniająca do dokumentu pn. "Założenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015" przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r. (dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 1 czerwca 2009 r.). Innovation Union Scoreboard 2013, European Union 2013.
 • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, dokument przyjęty przez Radę Ministrów dn. 13 lipca 2010 r., Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2010.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/polityka_ rozwoju/system_zarzadzania_rozwojem/zintegrowane_strategie_rozwoju/ strony/default.aspx (30.08.2013).
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 • Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.
 • Penc J., Projektowanie strategii przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 1993, nr 2 (72).
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P. i in., Regionalne systemy innowacji w Polsce - raport z badań, PARP, Warszawa 2013.
 • Stackelberg K. von, Hahne U., Teorie rozwoju regionalnego, "Raport IPiSS" 1998,nr 16.
 • Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo (SRK 2020) - dokument stanowiący aktualizację Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, przyjęty 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2012.
 • Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2025 (projekt), Olsztyn 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego do roku 2020, Wrocław 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, Toruń 2012.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego (z perspektywą do 2030 r.), Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Lublin 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020, Zielona Góra 2012, Załącznik do Uchwały nr XXXII/319/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 listopada 2012 r.
 • Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego, Zarząd Województwa Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020, Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/183/11Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 26 września 2011 roku, Kraków 2011.
 • Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2030 roku. Inteligentne Mazowsze (projekt), red. Z. Strzelecki, Warszawa 2012.
 • Strategia Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 roku, Zarząd Województwa Opolskiego, Załącznik do Uchwały Nr XXV/325/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2012 r., Opole 2012.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podkarpackie 2020, Samorząd Województwa Podkarpackiego, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/697/13 Sejmiku
 • Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 sierpnia 2013 r., Rzeszów 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Podlaskiego do 2020 roku, Białystok 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Załącznik nr 1 do Uchwały nr 458/XXII/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 24 września 2012 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Gdańsk 2012.
 • Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego "Śląskie 2020", Katowice 2010.
 • Strategia Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2013.
 • Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2010.
 • Uchwała nr 7 Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2013 roku w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki "Dynamiczna Polska 2020", Ministerstwo Gospodarki 2013, "Monitor Polski" 13.02.2013 poz. 73.
 • Ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa, Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 576, z późniejszymi zmianami.
 • Wielkopolska 2010. Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020, Załącznik do Uchwały NR XXIX/559/12 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 17 grudnia 2012 roku, Poznań 2012.
 • Zarządzanie działalnością innowacyjną, red. L. Białoń, Placet, Warszawa 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286759

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.