PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | nr 109 Przedsiębiorczość - droga do innowacyjnej gospodarki | 65--79
Tytuł artykułu

Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych - analiza porównawcza

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innvativeness of Samll and Medium - Sized Enterprises in Developed and Marginalised - Comparative Analysis
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Małe i średnie przedsiębiorstwa, które działają w zmiennym otoczeniu, powinny charakteryzować się wysokim natężeniem innowacji i umiejętnością reagowania na potrzeby rynku nowymi produktami i technologiami. Na działalność innowacyjną przedsiębiorstw oraz tworzenie i komercjalizację innowacji mają wpływ zarówno uwarunkowania zewnętrzne związane z otoczeniem, jak i uwarunkowania wewnętrzne stanowiące potencjał innowacyjny przedsiębiorstwa. Innowacyjność polskich małych i średnich przedsiębiorstw jest niska, a wynika to z ich trudnej sytuacji finansowej oraz niechęci do ryzykownych przedsięwzięć, takich jak działalność badawczo-rozwojowa. Celem artykułu jest analiza porównawcza innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących w obszarach rozwiniętych i zmarginalizowanych w oparciu o badania własne przeprowadzone w MŚP zlokalizowanych na terenie tych obszarów.(fragment tekstu)
EN
Small and medium-sized enterprises that operate in the changeable environment ought to be characterised by the high intensity of innovation and respond to market needs with new products and technologies. External conditions connected with the environment, as well as internal determinants constituting the innovation potential of the enterprise which allows to create and commercialise innovations, are important for their innovation activity. Innovativeness of Polish SMEs, however, is at a relatively low level resulting from a difficult financial situation and their aversion to risky ventures such as research and development activity. The paper aims to conduct a comparative analysis of innovativeness of small and medium-sized enterprises operating in developed and marginalised areas on the basis of the author's own empirical research carried out in SMEs located in these areas.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Baruk J., Zarzadzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 • Garcia R., Calantone R., A critical look at technological innovation typology and innovativeness terminology: a literature review, "Journal of Product Innovation Management" Vol. 19 (2002), No 2.
 • Janasz W., Innowacje i ich miejsce w działalności przedsiębiorstw,
 • Innowacje w modelach działalności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003.
 • Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2007.
 • Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, Polskie Wydawnictwa Ekonomiczne, Warszawa 2011.
 • Kornacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych,WNT, Warszawa 2001
 • Lisowska R., Kreowanie postaw przedsiębiorczych w regionach zmarginalizowanych przez władze samorządowe, w: Kreatywność - innowacje - przedsiębiorczość. SOOIPP ANNU AL 2009, red. P. Niedzielski, J. Guliński, K.B. Matusiak, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 57-70.
 • Lisowska R., Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw w obszarach zmarginalizowanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013.
 • Morton S., Burns N., Understanding and overcoming resistance to innovation,
 • Creating Wealth From Knowledge. Meeting the Innovation Challenge, eds. J. Bessant, T. Venables, Egward Elgar, Cheltenham 2008
 • Niedzielski P., Rychlik K., Innowacje i kreatywność, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 • Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa-Łódź 2001.
 • Samli Coskun A., Generating a culture of innovation: The necessary ingredient for economic progress, "The Marketing Review" Vol. 12 (2012), No. 2.
 • Stanisławski R., Instrumenty polityki innowacyjnej skierowane do MSP , w: Polityka innowacyjna wobec sektora małych i średnich przedsiębiorstw w P olsce - analiza uwarunkowań i ocena realizacji, red. P. Niedzielski, R. Stanisławski, E. Stawasz, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2011, s. 77-122
 • Stanisławski R., Lisowska R, The Polish SME innovativeness against a background of European union countries, w: Knowledge Base for Management - Theory and Practice, ed. S. Hittmar, Scentific Monograph Collection, University of Zilina, Zilina 2010.
 • Stawasz D., Rozwój regionalny ujęcie teoretyczne, w: Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach zmarginalizowanych, red. H. Skłodowski, E. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007
 • Stawasz E., Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999.
 • Szwed R., Metody statystyczne w naukach społecznych. Elementy teorii i zadania, Wydawnictwo KUL, Lublin 2009
 • Zeleny M., Knowledge of enterprise: knowledge management or knowledge technology? w: Governing and Managing Knowledge in Asia, ed. T. Menkhoff, H.-D. Evers, and Y.W. Chay, World Scientific Vol. 3, New Jersey 2010.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286789

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.