PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 8 | 143--154
Tytuł artykułu

Globalna czy regionalna liberalizacja handlu międzynarodowego?

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
International trade liberalization - global or regional?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem artykułu są przesłanki liberalizacji handlu w świetle teorii polityki handlowej i czynniki mające największy wpływ na zasady liberalizacji wymiany od połowy XX wieku. W rezultacie przeprowadzonej analizy zostały przedstawione następujące wnioski: 1) liberalizacja multilateralna, w odróżnieniu od regionalnej, nie ma cech ukrytego protekcjonizmu; 2) najważniejszymi czynnikami kształtującymi zasady liberalizacji w badanym okresie były: układ sił gospodarczych, polaryzacja interesów ekonomicznych głównych uczestników rynku światowego, koniunktura gospodarcza, konkurencyjne strategie liberalizacji USA i UE, międzyrządowy charakter WTO i liczebna dominacja grupy państw rozwijających się zainteresowanych liberalizacją regionalną i bilateralną.(fragment tekstu)
EN
The subject of this study are premises of trade liberalisation in the light of the trade policy theory as well as the factors mostly influencing the principles of trade liberalisation from the half of the 20th century. As a result of the analysis conducted the following conclusions can be drawn: 1) as opposed to the regional liberalisation the multilateral one does not involve the hidden protectionism; 2) the factors of great importance in shaping liberalisation rules at the examined periods include: the major economic powers, polarisation of economic interests of the world market's main participants, economic situation, competitive liberalisation strategies of the US and EU, intergovernmental model of WTO and the numerical superiority of the group of developing countries that are interested in regional and bilateral liberalisation.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • Bagwell K., Staiger R., An Economic Theory of GATT, "American Economic Review" 1999, No. 89, March.
 • Bhagwati J., The World Trading System at Risk, Princeton University Press, Princeton 1991.
 • Bhagwati J., Wolny handel dziś, CeDeWu, Warszawa 2003.
 • Bożyk P., Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa 2008.
 • Carbaugh R.J., International Economics, South-Eastern College Publishing, Cincinnati Ohio 1998.
 • Destler J.M., American Trade Politics, Institute for International Economics, Washington, June 2005.
 • Ethier W., Theoretical Problems in Negotiating Trade Liberalization, "European Journal of Political Economy" 2001, No. 17.
 • Glania G., Matthes J., Multilateralism or Regionalism? Trade Policy Options for the European Union, Center for European Policy Studies, Brussels 2005.
 • Lal D., Reviving the Invisible Hand, Princeton University Press, Princeton 2006.
 • Maggi G., Rodriguez-Clare A., The Value of Trade Agreements in the Presence of Political Pressures, "Journal of Political Economy" 1998, No. 106, June.
 • Mayer W., Theoretical Considerations on Negotiated Tariff Adjustments, "Oxford Economic Papers" 1981, No. 33, March.
 • Rynarzewski T., Strategiczna polityka handlu międzynarodowego, PWE, Warszawa 2005.
 • Steinberg R., The Transformation of European Trading States, w: The State After Statism, red. J.D. Levy, Harvard University Press, Cambridge Mass. 2006.
 • Świerkocki J., Ekonomiczne przesłanki wielostronnej regulacji międzynarodowego handlu towarami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 • Wojtas M., Ocena działalności Światowej Organizacji Handlu w aspekcie realizacji zadań statutowych, rozprawa doktorska, UMCS, Lublin 2012.
 • World Bank, www.data.worldbank.org/about/country- classifications/country-and-lending-groups (10.05.2013).
 • WTO, www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/org6_e.htm (10.05.2013).
 • WTO, Regional Trade Agreements, www.rtais.wto.org/UI/PublicPreDefRepByEIF.aspx (10.05.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286825

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.