PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
12 (2014) | nr 1 | 99--115
Tytuł artykułu

Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce - weryfikacja empiryczna (cz. II)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Economic Determinants of Residential Market Development in Poland - Empirical Verification (Part II)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest określenie, w którym roku badanego okresu miała miejsce taka kombinacja czynników ekonomicznych, dzięki której zaistniały najbardziej korzystne warunki dla rozwoju rynku mieszkaniowego w Polsce. Realizacja tak sformułowanego celu badań wymagała zastosowaniu taksonomicznej metody syntetycznego miernika (wzorca) rozwoju oraz analizy tempa oddalania się lub zbliżania do tego wzorca. Okres badań, obejmujący lata 2000-2012, został wyznaczony dostępnością odpowiednio zweryfikowanych danych liczbowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w latach 2000-2012 najmniejszy dystans dzielący poszczególne lata od wzorca odnotowano w roku 2008 (3,98). Kombinacja poszczególnych czynników ekonomicznych utworzyła wtedy najkorzystniejsze warunki rozwoju rynku mieszkaniowego. Należy jednak podkreślić, że wynik ten należy rozpatrywać w kontekście opóźnień charakterystycznych dla rynku nieruchomości mieszkaniowych. Największy dystans, tj. 7,95, dzielił od wzorca rok 2003. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to determine the year of the period considered when the combination of economic factors created the most favourable conditions for the development of the residential market in Poland. Implementation of the purpose required the application of taxonomic method of the synthetic pattern of the development and analysis of the rate of distancing or approaching to this pattern. The study period covers the years 2000-2012. It has been designated by the availability of suitably verified data. On the basis of the study it can be concluded that the smallest distance separating each of the years from the pattern was observed in 2008 (3.98). The combination of various economic factors created the most favourable conditions for the development of the housing market. It should be noted, however, that this result should be viewed in the context of lags typical for the real estate market. The largest distance, i.e. 7.95 divided the 2003 year from the pattern. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
99--115
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych, GUS, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 20.11.2013.
 • Bolkowska Z. (2011), Wyniki gorsze od oczekiwań, ,,Licz i Buduj", nr 2(182), Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA, Warszawa.
 • Chojnacki Z., Czyż T. (1973), Metody taksonomii numerycznej w regionalizacji geograficznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Gdakowicz A., Hozer J. (2012), Analiza rozwoju rynków nieruchomości mieszkaniowych w wybranych miastach Polski z zastosowaniem metod taksonomicznych, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, No. 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Gostkowska-Drzewicka M. (2013), Pro-Cyclitality of Activity of Construction Enterprises, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 7(762), Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, Warszawa.
 • Gostkowska-Drzewicka T. (1987), Wykorzystanie zasobów produkcyjnych środków trwałych w przedsiębiorstwach budowlanych, problemy mierzenia i empirycznej weryfikacji, "Zeszyty Naukowe, Rozprawy i Monografie," Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Grabiński T. (1988), Metody statystycznej analizy porównawczej, w: Metody statystyki międzynarodowej, PWE, Warszawa.
 • Hellwig Z. (1990), Taksonometria ekonomiczna, jej osiągnięcia, zadania i cele, w: Taksonomia - teoria i jej zastosowania, J. Pociecha (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 • Hypostat (2013), A Review of Europe's Mortgage and Housing Markets, European Mortgage Federation EMF.
 • Foryś I. (2010), Wykorzystanie metod taksonomicznych do wyboru obiektów podobnych w procesie wyceny lokali mieszkalnych, ,,Studia i Materia-ły Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 18, No. 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Foryś I. (2009), Wykorzystanie analizy wielowymiarowej do oceny potencjału rozwoju lokalnego rynku nieruchomości mieszkaniowych, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 17, No. 2, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Kokot S. (2012), Analiza zmian uwarunkowań podejmowania inwestycji deweloperskich w wybranych miastach Polski, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 20, No. 1, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu, usługach i inwestycjach, baza bieżąca, dane miesięczne, GUS, www.stat.gov.pl, dostęp dnia 20.12.2013.
 • Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa.
 • Muczyński A., Mrozik A. (2009), Klasyfikacja zasobów budynkowych gminy metodą analizy skupień, ,,Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", Vol. 17, No. 4, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn.
 • Nowak E. (1990), Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Pawłowicz L. (1988), Wybrane metody taksonomii numerycznej i ich za-stosowanie w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. (1988), Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Strzała K., Przechlewski T. (2002), Ekonometria inaczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Tarka D. (2010), Własności cech diagnostycznych w badaniach typu taksonomicznego, "Ekonomia i Zarządzanie", nr 2(4), Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej, Białystok.
 • Zagregowane wskaźniki waloryzacyjne, ZWW, IV kwartał 2012, (2012), SEKOCENBUD, Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa Promocja, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286929

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.