PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | z. 3 (29) | 193--204
Tytuł artykułu

Directions of Development of Small and Medium Enterprises in Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Sektor prywatny, zdominowany w Polsce przez małe i średnie przedsiębiorstwa, rozwija się dynamicznie. Małe i średnia przedsiębiorstwa są definiowane jako jednostki ekonomiczne, zatrudniające do 250 pracowników, o obrotach rocznych nie przekraczających 50 mln euro. Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw niweluje bezrobocie, sprzyja prowadzeniu polityki proinnowacyjnej, a tym samym ma istotny wpływ na generowanie PKB. Należy jednocześnie podkreślić, że sektor MŚP napotyka na wiele barier ograniczających ich rozwój. Obejmują one przede wszystkim bariery społeczne, finansowe i prawne. Działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości i innych instytucji, stanowią wsparcie dla małej przedsiębiorczości. W ostatnich czasach coraz więcej uwagi poświęca się wykorzystaniu marketingu w kreowaniu rozwoju MŚP. Program marketingowy obejmuje cztery elementy, tj.: produkt, cenę, dystrybucję i promocję. W artykule przedstawiono główne wyniki badań przeprowadzonych na próbie MŚP. Celem badań było określenie zakresu stosowania marketingu w badanych przedsiębiorstwach. Badania wykazały, że MŚP wykorzystują głównie działania promocyjne oraz w małym zakresie działania związane z zarządzaniem portfelem produktowym. (abstrakt oryginalny)
EN
The private sector, dominated by small and medium enterprises (SME), has been rapidly developing in Poland. Small and medium enterprises are defined as economic entities hiring not more than 250 employees and have turnovers lower than 50 million euros per year. The functioning of small and medium enterprises supports a decrease in unemployment, contributes to introduction of innovative operations and products as well as significantly influences GDP generation. The SME sector faces many barriers limiting their development. They include mainly social, financial and law barriers. Operations of the Polish Agency for Enterprise Development, Academic Business Incubators and other entities support small entrepreneurship. Recently, marketing in small and medium enterprises has particularly influenced their survival. A marketing programme consists of four elements a product, price, distribution, and promotion and is described as the marketing mix. In the paper, results of research in randomly selected enterprises of the SME sector are presented. The aim of the research was to diagnose a range of marketing operations' use in these companies. The conducted research displays that marketing activity is used mainly for promotion in the investigated enterprises and to a small extent for managing a product's portfolio in a firm. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
193--204
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • Andruszkiewicz K., 2011. Marketing. Podręcznik akademicki. Wyd. Dom Organizatora, Toruń.
 • Czubała A., 2001. Dystrybucja produktów. PWE, Warszawa.
 • Kaczmarczyk S., 2002. Kształtowanie cen oraz polityka dystrybucji. In: Zarządzanie marketingowe w polskich przedsiębiorstwach. Stan, zastosowanie, tendencje i kierunki zmian. Raport z badania. Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 88.
 • Kasperska-Moroń D., 2010. Funkcjonowanie małych i średnich firm produkcyjnych w łańcuchu dostaw. Wyd. AE w Katowicach, Katowice.
 • Kotler Ph., 1994. Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Wyd. Gebethner i S-ka, Warszawa.
 • Kurzawska J., Lisiewicz I., 2003. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - rola i uwarunkowania działania. In: Przedsiębiorczość kluczem do sukcesu młodych. Ed. T. Bernat. Wyd.: Instytut Wiedzy, Szczecin - Warszawa, 80.
 • Paradowska A., 2012. Marketing mix w małych i średnich przedsiębiorstwach gminy Nowy Duninów. Master thesis. SGGW, Warszawa.
 • Przedworska K., 2008. Praktyczny marketing w małej firmie. Wyd. Złote Myśli, Gliwice.
 • Rekomendacja Komisji Europejskiej 2003/361/WE o definicji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2003. Dz.U. WE 124/2003.
 • Rocznik Statystyczny. 2012. GUS, Warszawa.
 • Szromnik A., 2004. Marketing terytorialny. Problemy kształtowania strategii marketingowej miast i regionów. In: Badania przestrzenne rynku i konsumpcji a polityka regionalna Unii Europejskie. Ed. J. Mazurek-Łopacińska. Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław, 120-121.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2011 a. A study on food brand. University of Life Sciences Press, Warsaw.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2011 b. Znaczenie turystyki w strategii rozwoju gminy. Studia Ekonomiczne i Regionalne. T 5/1. Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska.
 • Szwacka-Mokrzycka J., 2012. Marketing - mechanizmy gry rynkowej. Wyd. SGGW, Warszawa.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286941

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.