PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | Skutki integracji i globalizacji wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej | 166--213
Tytuł artykułu

Rozwój społeczno-gospodarczy Słowenii i Chorwacji i jego uwarunkowania

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowe niepodległe państwa, które powstały po rozpadzie federacji Jugosławii, podlegają procesowi transformacji gospodarczej. W pierwszych latach swojego istnienia musiały podjąć działania związane z wprowadzeniem gospodarki rynkowej, z zapewnieniem stabilności makroekonomicznej. Równie istotne było pozyskanie nowych rynków zbytu dla eksportowanych towarów wobec utraty rynków byłej federacji. Kraje te zaczęły nawiązywać i rozbudowywać swoje relacje z organizacjami międzynarodowymi, politycznymi i ugrupowaniami regionalnymi (CEFTA, UE). W przeciągu blisko 20 lat dokonały się w tych krajach duże przeobrażenia w sferze gospodarczej, społecznej i politycznej. Znalazło to odzwierciedlenie w wielkości i dynamice PKB, w kształtowaniu się wymiany handlowej i jej kierunków, w wielkości napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Wojnicki J.: Droga Europy Środkowej do Unii Europejskiej (Czechy, Słowacja, Węgry). Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2007.
 • Ustroje państw współczesnych. Red. E. Gdulewicz. Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002.
 • Lejour A., Mervar A., Verweij G.: The Economic Effects of Croatia's Accession to the EU. The Institute of Economics, Zagreb 2007, http://www.eizg.hr/AdminLite/ FCKeditor/UserFiles/File/radni%20materijali%20EIZ-a%20%20working%20papers %20-%200705.pdf
 • Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2004.
 • http://www.slovenija2001.gov.si/10years/path
 • Koźbiał K.: Chorwacka droga do Unii Europejskiej. Między niepodległością a współczesnością. W: Bałkany u progu zjednoczonej Europy. Red. P. Czubik. Kraków 2008.
 • http://www.europeistyka.uj.edu.p1/upload/l 5 3_ 58b0_04kozbial.pdf.
 • Prasnikar J., Pregl Z.: Economic Development in Yugoslavia in 1990 and Prospects for the Future. "American Economic Review" May 1991, Vol. 81, No. 2.
 • Miklaszewski St., Mesjasz L., Molendowski E., Małecki P., Pera J., Bieda M., Garlińska-Bielawska J.: Międzynarodowe stosunki gospodarcze u progu XXI wieku. Difin, Warszawa 2003.
 • http://www.coface.pl/CofacePortal/PL/pl_PL/pages/home/risks_home/country_risks /country_file//Slovenia?nodeUid=572214
 • http://www. 15years.gov.si/15-years/creation-of-slovenia/
 • http://www.hnb.hr/statistika/e-ekonomski_indikatori.htm
 • Bożyk P. : 24 kraje Europy Środkowej i Wschodniej - transformacja. SGH, Warszawa, 1999.
 • European Economic Forecast 2010, Autumn 2010. Commission Staff Working Document, European Commission, European Economy 7/2010, http://ec.europa.eu/ economy_finance/publications/european_economy/2010/pdf7ee-2010-7_en.pdf
 • Ferfila B., Phillips P.: Economic Development of Slovenia. "Izvirna Znanstvena Ćlanka" 2004, nr 5-6.
 • http://stat.wto,org/CountryProfile/WSDBCountryPFView,aspx?Language=E&Coun try=SI,HR
 • http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E
 • http://www.ceftatradeportal.com/index.php?option=com_content&view=article&id =6%3Acefta-trade-portal&catid=l%3Acefta-portal-mainpage&lang=en 86.
 • Croatia 2010 Progress Report Accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Enlargement Strategy and Main Challenges 2010-2011. European Commission, Brussels, 9 November 2010, SEC (2010) 1326, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC: 2010:1326:FIN:EN:PDF
 • Inward FDI Performance and Potential Index Rankings, 1990-2009, http://www. unctad. org/Templates/Page. asp?intItemID=5 545&lang= Inward FDI Performance and Potential Index Rankings, 1990-2009. UNCTAD, Annex Table 25, http://www.unctad.org/Templates/Page.asp?intItemID=5545&lang=l [20.09.2010].
 • Investment Report 2010, Investing in a Low-Carbon Economy. United Nations, New York and Geneva 2010, http://www.unctad.org/Templates/webflyer.asp? docid=13423&intItemID=5539&lang=l&mode=downloads
 • The Impact of Foreign Direct Investments (FDIs) on Croatian Economy - Comparisons with Other Transitions Countries. Faculty of Economics and Business, Zagreb, http://web.efzg.hr/dok/MGR/ssmolic//croatian%20economy/FDI,pdf
 • Direct Investment 2009. Bank of Slovenia, December 2010, http://www.bsi.si/iskalniki/ecb_en.asp?MapaId=714
 • Twelfth Meeting of the Accession Conference at Deputy Level with Croatia. Brussels, 5 November 2010, Council of the European Union, Brussels, 5 November 2010, 15892/10, Presse 292, http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/ docs/pressdata/en/er/117536.pdf
 • Key Findings of the Progress Report on Croatia, MEMO/lO/558. Brussels, 9 November 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/558
 • Conclusions on Croatia, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2010/ package/conclusionscroatiaen.pdf
 • Enlargement Strategy' and Main Challenges 2010-2011. Communication from the Commission to the European Parliament and the Council, European Commission, Brussels, 09.11.2010 (COM2010) 660, http://ec.europa.eu/enlargement/pdf7key_ documents/2010/package/strategy_paper_201 Oen.pdf
 • The Euro is Coming. The Government of the Republic of Slovenia and Bank of Slovenia, March 2006, http://www.bsi.si/library/includes/datoteka.asp7DatotekaId =1998
 • Lavrac V.: Inclusion of Slovenia in the Euro Area and the Perspectives of Enlargement After the Global Crises. Working Paper No. 51, 2010, Institut for Economic Research, Lubljana 2010, http://www.ier.si/files/Working%20paper-51.pdf
 • Raport o konwergencji, maj 2006. Europejski Bank Centralny 2006, http://www. ecb.int/pub/pdf7conrep/cr2006pl.pdf
 • Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M.: Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą tolara w euro, "Materiały i Studia", zeszyt nr 224, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2008, http://www.nbp.gov.pl/home.aspx?f=/publikacje/ /materiały i_studia/2008.html
 • Mrak M.: Euro Adoption in Slovenia: Lessons Learned and Challenges Ahead. Presentation at the forum: Observatory on the new Eurozone, Improving European Integration and Competitiveness, Budapest 2010 http://www.ambrosetti.eu/ _modules/download/download/en/documenti/ricerca/2010/20100616_Budapest_04 _Mrak.pdf
 • Karajkov R.: Bałkańska odwilż otwiera Chorwacji drzwi do UE. "World Politics Review", 11.10.2009, http://www.stosunkimiedzynarodowe.info/artykul,502,Bałkańska _odwilz_otwiera_Chorwacji_drzwi_do_UE
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286963

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.