PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | Technologie wiedzy w zarządzaniu publicznym '09 | 207--220
Tytuł artykułu

Model wartościowania kapitału ludzkiego w jednostce ochrony zdrowia

Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem badań było ustalenie metody wyceny wartości kapitału ludzkiego w jednostce ochrony zdrowia. Działania badawcze poprowadzono w dwóch obszarach: pojęcie i struktura kapitału ludzkiego oraz metodyka wyceny kapitału ludzkiego w organizacjach. W badaniach wykorzystano analizę treści zawartych w publikacjach dotyczących tematu, badanie dokumentów i materiałów źródłowych organizacji, analizę danych statystycznych zawartych w rocznikach GUS oraz w dokumentach organizacji, a także analizę informacji uzyskanych w wyniku badania ankietowego przeprowadzonego wśród pracowników organizacji. (fragment tekstu)
Twórcy
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Biznes. T.4. Finanse, PWN, Warszawa 2007.
 • Burzym E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWN, Warszawa 1971.
 • Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2003.
 • Flamholtz E., On the Use of the Economic Koncept of Human CapitaI in Financial Statements: A. Comment, "The Accounting Review" 1972, January.
 • Flamholtz E.G., Human Resources Accounting Advances In Concepts Methods and Applications, Jossey-Bass, San Francisco 1985.
 • Friedman M., Kapitalizm i wolność, Helion, Gliwice 2008.
 • Hekimian J. S., Jones J. G., Put People on Your Balance Sheet, "Harvard Business Review" 1967, January-February.
 • Jashapara A., Zarządzanie wiedzą. Zintegrowane podejście, PWE, Warszawa 2006.
 • Jurkowski R., Negocjacje zbiorowe czyli kiedy, o czym i jak rozmawia pracodawca z przedstawicielstwem pracowników, Difin, Warszawa 2000.
 • Jurkowski R., Jakość w systemie edukacji narodowej w Polsce i jej certyfikowanie, "Zagadnienia Naukoznawstwa" 2003, nr 3-4 (157-158).
 • Jurkowski R., Elastyczne warunki umowy o pracę, jako forma redukcji kosztów pracy, "Acta Oeconomia" 2009, nr 8 (1).
 • Lev B., Schwartz A., On the USE of the Economic Koncept of Human Capital In Financial Statements, "The Accounting Review" 1971, January.
 • Lipka A., Waszczak S., Zarządzanie wartością kapitału ludzkiego organizacji, AE Katowice 2007.
 • Mroziewski M., Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody, wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008.
 • Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, PFPK, Warszawa 2003.
 • Rocznik statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, GUS, Warszawa 2008, wydanie CD.
 • Sajkiewicz A., Kompetencje menedżerów w organizacji uczącej się, Difin, Warszawa 2008.
 • Smith A., Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa 2007.
 • Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1994.
 • Ścibiorek Z., Zamiar Z. (red.), Wpływ personelu na efektywność organizacji, Miscellanea Oeconomicae, Kielce 1/2008.
 • Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Warunki systemowe zarządzania opieką zdrowotną, IPiS, Warszawa 2002.
 • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz.U. nr 78 poz. 483, ze zm.
 • Rozporządzenie ministra edukacji narodowej oraz ministra pracy i polityki socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych, Dz.U. nr 103 poz. 472, ze zm.
 • Ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Dz.U. nr 200 poz. 1679, ze zm.
 • Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. nr 173 poz. 1807, ze zm.
 • Ustawa z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, Dz.U. 2001, nr 79, poz. 854, ze zm.
 • Ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. nr 164 poz. 1365, ze zm.
 • Ustawa z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, Dz.U. nr 91 poz. 408, ze zm.
 • Ustawa z 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. nr 79, poz. 550, ze zm.
 • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Dz.U. nr 95 poz. 425, ze zm.
 • www.mf.gov.pl
 • www.solidamosc.org.pl/pol_spoleczna/dps_pliki
 • www.stat.gov.pl
 • www.sveiby.com/articles
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171286965

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.