PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 75--88
Tytuł artykułu

Społecznie odpowiedzialne przedsiębiorstwo przyszłości w kontekście ponadczasowych przemyśleń Profesor Elżbiety Burzym

Autorzy
Warianty tytułu
Socially Responsible Enterprise of the Future in the Context of Professor Elżbieta Burzym's Timeless Reflections
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Istotnym zjawiskiem gospodarczym jest obecnie wzajemna interakcja pomiędzy przedsiębiorstwami a ich otoczeniem ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. Celem artykułu jest zaakcentowanie wkładu naukowego Profesor Elżbiety Burzym do rozważań na temat roli rachunkowości w budowaniu informacyjnych perspektyw dla zrównoważonego rozwoju społecznie odpowiedzialnej działalności gospodarczej. Autorka, wykorzystując metodę dedukcyjną, wspomaganą studiami literatury rozważa wizję raportowania finansowego dla nowoczesnego społeczeństwa, podyktowaną koncepcją zrównoważonego rozwoju, która wiąże się z nieustającym dążeniem do odpowiedzi na pytanie, jak należy doskonalić system rachunkowości, w tym sprawozdawczość finansową, aby był on użyteczny w gospodarce XXI wieku i zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)
EN
Interaction between enterprises and their economic and social environment is currently an important economic phenomenon. The purpose of this article is to emphasize the contribution of Professor Elżbieta Burzym to the discussion on the role of accounting in building information-based perspectives for sustainable development of socially responsible business. Using the deductive method, assisted by literature studies, the author is considering a vision of financial reporting for modern society, guided by the concept of sustainable development, which is associated with constant effort to answer the question: how to improve the accounting system, including financial reporting, to make it useful in the economy of the twenty-first century and consistent with the idea of sustainable development. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
75--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Burzym E. (2008a), Przesłanki, kierunki i przejawy moich zainteresowań naukowo-badawczych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 45(101), SKwP, Warszawa s. 17-22.
 • Burzym E. (2008b), Społeczna funkcja rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne rachunkowości", t. 45 (101), SKwP, Warszawa, s. 71-86.
 • Burzym E. (1994), Recenzja rozprawy doktorskiej Ewy Śnieżek na temat "Rachunek przepływów pieniężnych w teorii i praktyce rachunkowości" (materiał niepublikowany).
 • Burzym E., (1993), Przesłanki i perspektywy standaryzacji i międzynarodowej harmonizacji rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 23, SKwP, Warszawa.
 • Burzym E. (1992), Rola biegłych księgowych w rozwiniętej gospodarce rynkowej oraz warunki ich działania, "Rachunkowość", nr 7.
 • Burzym E. (1990), Rola i funkcje rachunkowości w roku 2000, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 16, SKwP, Warszawa.
 • Burzymowa E. (1977), Istota, zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej, "Rachunkowość", nr 1 i 2.
 • Burzymowa E. (1971), Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa.
 • Grudzewski W. (2010), Sustainability w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości: zmiany paradygmatów i koncepcja zarządzania, Poltext, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2009), Sprawozdawczość społeczna. Czy to jeszcze rachunkowość?, [w:] Problemy współczesnej rachunkowości, pod red. pracowników Katedry Rachunkowości SGH, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Krasodomska J. (2012), Zintegrowana sprawozdawczość spółek w 2020 roku, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa, s. 101-110.
 • Paszkiewicz A., Szadziewska A., (2011), Raportowanie rozwoju zrównoważonego przedsiębiorstw według wytycznych GRI, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", t. 668, nr 41.
 • Sobańska I. (2012), Pomiar i komunikowanie dokonań w ciągłym doskonaleniu procesów przedsiębiorstwa, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 263, s. 145-156.
 • Śnieżek E., Perlińska M. (2012), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w dobie zrównoważonego rozwoju, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 276, s. 203-215.
 • Śnieżek E. (2008), Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287011

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.