PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 27--38
Tytuł artykułu

Globalne determinanty wartości we współczesnej rachunkowości

Warianty tytułu
Global Determinants of Value in Contemporary Accounting
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Tekst dotyczy determinant wartości w dzisiejszej rachunkowości. Ma na celu wykazanie, że za tworzenie wartości odpowiadają obecnie nie tylko produkcja, usługi i obrót gospodarczy, lecz także inne czynniki niepozostające bez wpływu na ewidencję księgową czy prawo. Rozważania oparto na analizie dostępnej literatury przedmiotu, tekstów publicystycznych i danych liczbowych. Omówiono kolejno wojny ekonomiczne (ze szczególnym uwzględnieniem ich specyfiki w XXI wieku, wojen energetycznych i informacyjnych), wojny walutowe i rolę rynków finansowych, zjawiska piractwa (morskiego oraz rozumianego jako sprzedaż fałszywek markowych produktów) i przemytu, jak również udział polityki w kreowaniu wartości (układ sił w G-20, gry polityczne mocarstw, perception management w globalnej polityce). Rozważania teoretyczne uzupełniono danymi liczbowymi, zestawieniami tabelarycznymi i przykładami (kryzys w Grecji, wydatki związane z wojną w Afganistanie, rankingi najczęściej podrabianych czy przemycanych produktów etc.). Wskazano także wyzwania dla rachunkowości wynikające z występowania wyżej wymienionych, niekiedy niepokojących, zjawisk. (abstrakt oryginalny)
EN
The article refers to the determinants of value in today's accounting. It aims to demonstrate that not only manufacturing, services and business trading, but also other factors having impact on accounting records or law are responsible for the creation of value. The considerations are based on the analysis of available literature, journalistic texts and figures. Economic wars (with particular reference to their twenty-first century uniqueness, energy wars and information wars), currency wars and the role of financial markets, piracy (marine and understood as sale of counterfeit branded products) and smuggling, as well as participation of politics in value creation (the lineup in the G-20, the political games of superpowers, perception management in global politics) are sequentially discussed. The theoretical considerations are complemented with figures, tables and examples (the crisis in Greece, expenses related to the war in Afghanistan, the rankings of the most commonly counterfeited or smuggled products etc.). Challenges for ac-counting resulting from the occurrence of the above listed - sometimes troubling - phenomena have been identified. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
27--38
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Bibliografia
 • Bako Z. (1983), Wojna ekonomiczna, Wydawnictwo MON, Warszawa.
 • Bard A., Söderqvist J. (2000), Netokracja, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Berle A.A., Means G.C. (1932),The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York.
 • Bomba A., Kubasiak J. (2012), Wojna ekonomiczna i jej skutki społeczne, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, Wrocław.
 • Brzezin W. (1998), Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 • Hongbing S. (2010), Wojna o pieniądz. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych, Wydawnictwo Wektory, Kobierzyce.
 • Ignatowski R. (2009), Instytucjonalne uwarunkowanie i otoczenie globalnych standardów rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Janiec M. (2003), Współczesna wojna ekonomiczna. Istota i charakterystyka, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa.
 • Kamela-Sowińska A. (2008), Rachunkowość na zakręcie - dylematy, konferencja SKwP, oddział w Białymstoku i Uniwersytetu Białostockiego.
 • Kamela-Sowińska A. (2006) Standardy rachunkowości. Rzeczywistość czy wyobraźnia, [w:] Standardy Rachunkowości. Szansa czy zagrożenie, Poznań 19-20 maja.
 • Kamela-Sowińska A. (1997), Stan i pespektywy rozwoju polskiej rachunkowości, wykład inauguracyjny w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, rok akademicki 1997/1998 (2.10.1997 r.), opublikowany w: "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", rok LIX, z. 4.
 • Kisielewski T.A. (2013), Nafta znowu zmieni świat, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Majewski S. (2014), Szacowanie wartości piłkarskich kart zawodniczych przy wykorzystaniu modeli matematycznych, [w:] Zarządzanie finansami, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 803.
 • Petru R. (2010), Wojny walutowe drogą do kryzysu, "Dziennik - Gazeta Prawna", 12 października.
 • "Rzeczpospolita" (2011), Liczba dnia - 34 mld dol. zyskały prywatne firmy na wojnie, 4 sierpnia.
 • Samelak J. (2013), Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.
 • Solska J. (2011), Prawdziwe podróbki, "Polityka", 17-23 sierpnia.
 • Stiglitz J.E., Bilmes L.J. (2009), Wojna za trzy biliony dolarów. Prawdziwy koszt konfliktu w Iraku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Central Intelligence Agency (CIA) (2013), The World Factbook 2013, https://www.cia.gov/library/publications/theworldfactbook/.
 • Department of Defence (2007), Dictionary of Military and Associated Terms, http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf.
 • Eurostat (2013), General Government Gross Debt Annual Data, http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225.
 • Henzel P. (2014), USA i UE prowadza rozmowy ws. utworzenia transatlantyckiej strefy wolnego handlu, Onet.pl (dostęp 16.02.2014).
 • International Chamber of Shipping (2013), Shipping and World Trade Key Facts, http:// www.icsshipping.org.
 • International Monetary Fund (IMF) (2013), World Economic Outlook Database 2013, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/02.
 • Risen J. (2010), U.S. identifies vast mineral riches in Afghanistan, "New York Times", June 13, http://www.nytimes.com/2010/06/14/world/asia/14minerals.html?pagewanted=all&_r=0.
 • World Bank; United Nations Office on Drugs and Crime; Interpol (2013). Pirate Trails: Tracking the Illicit Financial Flows from Pirate Activities off the Horn of Africa, https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/16196.
 • World Federation of Exchanges (2012), 2012 WFE Market Highlights, http://www.worldexchanges.org/files/statistics/2012%20WFE%20Market%20Highlights.pdf.
 • World Intellectual Property Organization (2013), World Intellectual Property Report 2013, http://www.wipo.int/econ_stat/en/economics/wipr.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287033

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.