PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 39--60
Tytuł artykułu

Zasady i etapy rachunku kosztów działań w angielskich szpitalach na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych

Warianty tytułu
The Principles and Stages of Cost Accounting in English Hospitals for Valuation of Medical Services
Języki publikacji
PL
Abstrakty
System finansowania ochrony zdrowia w Anglii jest oparty na jednorodnych grupach pacjentów. Istotną rolę w tym systemie odgrywają informacje kosztowe pozyskane ze wszystkich szpitali, które są wykorzystywane w procesie wyceny świadczeń zdrowotnych. Na potrzeby ustalania taryf cenowych wszystkie angielskie szpitale są zobligowane do szczegółowej kalkulacji kosztów na podstawie ujednoliconych zasad rachunku kosztów działań. Celem artykułu jest analiza zasad rachunku kosztów, które powinny być stosowane w angielskich szpitalach dostarczających dane kosztowe do wyceny świadczeń zdrowotnych na poziomie centralnym. W artykule opisano również najważniejsze etapy tego rachunku kosztów, takie jak zdefiniowanie obiektów kosztów, identyfikacja procesów i działań, ustalenie kosztów istotnych, analiza i kalkulacja kosztów oraz weryfikacja informacji wyjściowych. Metody badawcze wykorzystane w niniejszym opracowaniu to analiza studiów literaturowych oraz aktów prawnych obowiązujących w angielskim systemie ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących standardów kosztów. (abstrakt oryginalny)
EN
The financing system of health care in England is based on Health Related Groups (HRG). In such a situation the cost information obtained from the hospitals should be an important factor that is used to set prices of medical services. England is a sole country in the European Union where all hospitals are involved in the process of valuation of HRG categories at the central level. They are obliged to use special principles of cost calculation based on activity based costing (ABC). The following article describes the principles of the activity based costing system which should be applied in all English hospitals and all steps of the procedure of cost accounting, such as define the cost object, identify the activities, establish the relevant costs, analyze and assign costs and validate the outputs. Research methods used in this study are based on analysis of the literature and legal documents for the English health care system, especially the existing costing standards. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
39--60
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Warszawska
Bibliografia
 • Acute Health. Clinical Costing Standards 2013/2014 (2013), published by the Healthcare Financial Management Association (HFMA), February.
 • Approved Costing Guidance (2013), Monitor, February.
 • Bojnowska A. (2008), Rachunek kosztów działań oparty na czasie - unowocześnienie standardowej wersji rachunku kosztów działań, "Badania Operacyjne i Decyzje", nr 1.
 • Bryła A. (2006), Koszty postulowane w konstrukcji modelu rachunku kosztów usług medycznych, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Print Group Daniel Krzanowski, Szczecin.
 • Chluska J. (2007), Determinanty wprowadzenia rachunku kosztów działań w szpitalu, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 38 (94), SKwP, Warszawa.
 • Cygańska M. (2008), Zaangażowanie pracowników szpitala w proces zmian organizacyjnych - wyniki badań empirycznych, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi", nr 2.
 • Cots F., Castells X., Elvira D., Saez M. (2003), Relevance of outlier cases in case mix systems and evaluation of trimming methods, "Health Care Manage Science", vol. 6, issue 1.
 • Darzi A. (2008), High-Quality Care for All: NHS Next Stage Review Final Report, Department of Health, London.
 • Gierusz J. (1999), Rachunek kosztów działań, [w:] Rachunek kosztów w praktyce, Verlag Dashoffer, Warszawa.
 • Gierusz J., Eljasiak E. (1994), Rachunek kosztów działalności (activity based costing), "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 29, SKwP, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. (2008), Zasady rachunku kosztów, [w:] Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa zakładów opieki zdrowotnej, ODDK, Gdańsk.
 • Hass- Symotiuk M. (1999), Procesowy rachunek kosztów jako narzędzie kalkulacji kosztów usług medycznych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 53, Warszawa.
 • Hass-Symotiuk M. (red.) (2010), Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A. (2001), Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi, Łódź.
 • Kaplan R., Anderson S. (2013), Rachunek kosztów działań sterowany czasem, PWN, Warszawa.
 • Kaplan R., Porter M. (2011), How to solve the cost crisis in health care, "Harvard Business Review", September.
 • Karmańska A. (2003), Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kiziukiewicz T. (1992), Procesowy rachunek kosztów jako element zarządzania w gospodarce rynkowej, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 22, SKwP, Warszawa.
 • Kludacz M. (2013), Wycena usług szpitalnych na szczeblu centralnym w wybranych krajach europejskich, [w:] R. Lewandowski, M. Kautsch, Ł. Sułkowski (red.), Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIV, z. 10, cz. I.
 • Kludacz M. (2013), Zasady rachunku kosztów niemieckich szpitali na potrzeby wyceny świadczeń zdrowotnych, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.), Systemy rachunku kosztów i kontroli zarządczej, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 289.
 • Kludacz M. (2008), Analiza działań szpitala w systemie budżetowania kosztów ABB, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, "Studia i Prace Wy-działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania", nr 5, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 • Kludacz M. (2005), Rachunek kosztów działań jako instrument sterowania szpitalem, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu", nr 1085.
 • Kogut J. (2009), Ocena prawidłowości dokonywania wyceny usług medycznych w SP ZOZ, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość a controlling, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 56.
 • Kozierkiewicz A. (2009), Jednorodne grupy pacjentów. Przewodnik po systemie, Narodowy Fundusz Zdrowia, Warszawa.
 • Macuda M. (2006) Wykorzystanie Jednorodnych Grup Pacjentów w planowaniu kosztów świadczeń zdrowotnych na przykładzie szpitali w Szwajcarii, [w:] W. Gabrusewicz (red.), Prace Katedry Rachunkowości z okazji jubileuszu 75-lecia, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu", nr 82.
 • Matuszewicz J. (1979), Rachunek kosztów, PWE, Warszawa.
 • McKinnon S.M., Bruns W.J., Jr. (1992), The Information Mosaic, Harvard Business School Press, Boston.
 • Notes E. (2012), Health and Social Care Act, 2012, "Health", vol. 100 (7).
 • Ohl I. (1999), Rachunek kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 49, SKwP, Warszawa.
 • Ohl I. (1996), Potencjalne możliwości wykorzystania rachunku kosztów działań w jednostkach służby zdrowia, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 35, SKwP, Warszawa.
 • Patient-Level Costing: Can It Yield Efficiency Savings? (2012), published by Nuffield Trust, September.
 • Reference Costs: Review of Uses by the Department of Health and National Partners (2010), Department of Health.
 • Rówińska M. (2013), Cechy jakościowe sprawozdania finansowego jednostek gospodarczych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 757, seria: "Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia", nr 58.
 • Simple Guide to Payment by Result, NHS, Departament of Health [przewodnik na lata 2012-2013].
 • Sobiech J. (2006), System jednorodnych grup pacjentów jako mechanizm finansowania szpitala, [w:] J. Rój, J. Sobiech (red.), Zarządzanie finansami szpitala, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Step-by-Step Guide: Calculation the 2012/13 National Tariff (2012), Department of Health.
 • Szychta A. (2004), Rachunek kosztów działań i system kosztów docelowych jako instrumenty strategicznej rachunkowości zarządczej w warunkach globalizacji, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 18 (74), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (2003), Historyczne i metodologiczne aspekty rachunku kosztów działań, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 10 (66), SKwP, Warszawa.
 • Szychta A. (1997), Metody rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej", t. 43, SKwP, Warszawa.
 • Świderska G.K., (2011), Rachunek kosztów dla zakładów opieki zdrowotnej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 • Van der Veeken H.J.M., Wouters M.J.F. (2002), Using accounting information systems by operations managers in a project company, "Management Accounting Research", vol. 13, issue 3, s. 345-370.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, Dz. U. 1998, nr 164 poz. 1194 (akt prawny uchylony).
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, t.j. Dz. U. 2013, poz. 217.
 • Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2008 r. w sprawie powołania zespołu do przygotowania projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w za-kładach opieki zdrowotnej oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej, Dz. Urz. Min. Zdrowia 2008, nr 3, poz. 10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287037

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.