PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 115--128
Tytuł artykułu

Rachunkowość zabezpieczeń - remedium na "toksyczne opcje"?

Warianty tytułu
Hedge Accounting - the Remedy for "Toxic Options"?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza kwestie kryzysu opcyjnego z przełomu lat 2008 i 2009 oraz możliwość złagodzenia jego skutków poprzez zastosowanie rachunkowości zabezpieczeń. Celem artykułu jest ustalenie, czy w wyniku kryzysu opcyjnego zwiększyło się zainteresowanie polskich spółek rachunkowością zabezpieczeń oraz czy przedsiębiorstwa, które stosowały aktywnie rachunkowość zabezpieczeń już w 2007 r. uchroniły się przed nabywaniem "toksycznych" instrumentów finansowych. Analizie poddano spółki z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, a zebrane dane przebadano za pomocą modelu logitowego. Otrzymane wyniki potwierdziły, że spółki stosujące rachunkowość zabezpieczeń rozważniej nabywają instrumenty finansowe. Ponadto wykazano, że liczba spółek stosujących rachunkowość zabezpieczeń istotnie wzrosła pod koniec 2008 r., a główną tego przyczyną było posiadanie przez spółki opcyjnych struktur zerokosztowych o budowie niedyskryminującej spółki. (abstrakt oryginalny)
EN
The article raises the issue of the option crisis in 2008/2009 and the ability to mitigate its effects with hedge accounting. The first aim of the article is to examine if the companies facing the option crisis started to have more interest in hedge accounting. The second aim was to determine if the companies which in the year 2007 had already used hedge accounting protected themselves against purchasing "toxic" financial instruments. The research was carried out for companies from Warsaw Stock Market and the collected data were analyzed using the logit model. The results confirmed that companies that use hedge accounting buy financial instruments more carefully. Furthermore, it was proved that the number of companies using hedge accounting increased significantly at the end of the year 2008 and the main reason for this was possession of range forward contracts that did not discriminate the company. (original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
115--128
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, absolwent
Bibliografia
 • Gierusz K. (2009), Istota rachunkowości zabezpieczeń, "Accountica", nr 5 (lipiec).
 • Golecki M.J. (2010), The snake and the tail theory of derivatives' regulation and the asymmetry of the global financial crisis, "Goettingen Journal of International Law", vol. 2, no. 1.
 • Jankowski P., Winiarski M., Żuk P. (2009), Charakterystyka instrumentów pochodnych i ich wykorzystanie w transakcjach zabezpieczających, [w:] J. Grzywacz (red.), Finansowe instrumenty pochodne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 • Klimczak K. (2006), Wykorzystanie pochodnych instrumentów zabezpieczających przez polskie przedsiębiorstwa notowane na GPW, "Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu", nr 1109.
 • Pruchnicka-Grabias I. (2007), Egzotyczne opcje finansowe, CeDeWu.pl, Warszawa.
 • Międzynarodowy Standard Rachunkowości nr 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, t.j. Dz.U. 2001, nr 149, poz. 1674 z późn. zm.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, t.j. Dz.U. 2009, nr 152, poz. 1223 z późn. zm.
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2008 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (2009), Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach SA, http://azoty-tarnow.pl/lista/1329731964roczne_jednostkowe_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2008_.pdf (dostęp 7.04.2012).
 • Klumpes P. (2011), The Impact of the Adoption of Hedge Accounting Rules on Enterprise Risk Management Adoption Practices by Multinationals, "The Actuarial Profession", http://www.actuaries.org.uk/research-and-resources/documents/impact-adoption-hedge-accounting-rules-enterprise-risk-management-a (dostęp 27.03.2012).
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2009), Podstawowe wnioski z analizy zaangażowania przedsiębiorstw w walutowe instrumenty pochodne, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_opcje_11_03_2009_tcm75-9890.pdf (dostęp 13.04.2014).
 • Komisja Nadzoru Finansowego (2008), Komunikat KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie wpływu walutowych instrumentów pochodnych na banki i spółki publiczne, http://www.knf.gov.pl/Images/KNF_opcje_17_12_tcm75-9521.pdf (dostęp 13.04.2014).
 • Kurs euro, Money.pl, http://www.money.pl/pieniadze/kurs/eur,978.html (dostęp 18.10.2011).
 • Lins K.V. (2008), Does Derivative Accounting Affect Risk Management? International Survey Evidence, Terry College of Business, University of Georgia, http://www.terry.uga.edu/finance/docs/lins_derivative_accounting.pdf (dostęp 27.03.2012).
 • Preuss P., Krzyżanowska N. (2009), Straty na opcjach walutowych, parkiet.pl, http://www.parkiet.com/artykul/729042.html?p=1 (dostęp 25.02.2012).
 • Range Forward Contract (2011), Investment & Finance. The Financial Encyclopedia, http://www.majdbakir.com/derivatives/r/range-forward-contract.html (dostęp 23.10.2011).
 • Sprawozdanie finansowe Optopol Technology SA za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r. (2009), Optopol Technology, http://www.optopol.com/media/Sprawozdanie_finansowe_OPTOPOL_Technology_SA_za_rok_2008.pdf (dostęp 7.04.2012).
 • Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania (2009), Ciech SA, http://www.ciech.com/PL/Inwestorzy/RaportyOkresowe/Jednostkowy_raport_roczny_2008.pdf (dostęp 7.04.2012).
 • Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2008 roku wraz z opinią niezależnego biegłego rewidenta (2009), Fota SA, http://www.fota.pl/system/public/fota/raporty/okresowe/roczne/F2008Sprawozdanie_finansowe_FOTA_SA_2008.pdf (dostęp 5.04.2012).
 • Zawadzki J. (2009), Przedsiębiorcy wkraczają na wojenną ścieżkę z bankami, Onet.biznes, http://m.onet.pl/biznes/branze/finanse,v4hq9 (dostęp 13.04.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287051

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.