PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 76 | nr 132 | 129--146
Tytuł artykułu

Zakres ujawnianych informacji w sprawozdawczości stowarzyszeń i fundacji prowadzących działalność pożytku publicznego w Polsce w okresie międzywojennym i w czasach współczesnych

Warianty tytułu
Reporting of Public Benefit Organizations in Poland in the Interwar Period and Today
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł ma na celu przedstawienie regulacji prawnych działalności oraz sprawozdawczości finansowej organizacji pożytku publicznego w Polsce od początku XX wieku i ewolucję tych regulacji. Artykuł odpowiada na postawione pytanie badawcze, czy ewolucja regulacji sprawozdawczości tych organizacji wpłynęła pozytywnie na jakość prezentowanej informacji. Do realizacji celu zostały wykorzystane akty prawne oraz źródła pierwotne w postaci sprawozdań z działalności i sprawozdań finansowych organizacji tego typu działających przed wojną oraz sprawozdania organizacji pożytku publicznego sporządzane w XXI wieku. Badania wykazały zagęszczenie informacji w sprawozdaniach współczesnych organizacji pożytku publicznego. Sprawozdania te nie są wykorzystywane przez użytkowników, gdyż są zbyt obszerne i zawierają zbyt dużo ogólnych i trudnych do zinterpretowania informacji. Z kolei sprawozdawczość organizacji opiekuńczych przedwojennych była nieregularna, a dane nieporównywalne w kolejnych okresach i pomiędzy organizacjami. Wynikało to zarówno ze zmian w prawie, jak i braku regulacji w niektórych latach oraz trudnych czasów międzywojennych, w których kontrola nad sprawozdawczością tych jednostek była różnie określona w kolejnych okresach. Jednakże należy stwierdzić, że szczegółowość i liczba ujawnianych informacji była bardziej wyważona (dostosowana do potrzeb użytkowników) niż współczesnych organizacji pożytku publicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The article presents the legal regulations of financial and activity reporting of public benefit organizations in Poland since the beginning of the 20th century and answers the question whether the evolution of reporting regulations of these organizations has influenced positively the quality of the disclosure. For this purpose the legal acts, activity reports and financial statements of public benefit organizations opera-ting before the Second World War and in the 21st century were analyzed. The research has shown that information in the reports of modern public benefit organizations are too extensive. These reports are not useful to donors because they provide too general and hard-to-interpret information. The reporting of prewar organizations was irregular, and the data in subsequent periods and between entities was incomparable. It resulted from changes in the law, lack of regulation in some years and difficult times of the inter-war period in which control over the reporting of these units varied in subsequent periods. However, it should be noted that the details and the amount of disclosures were more balanced (adapted to the needs of users) than in the case of public benefit organizations of today. (original abstract)
Rocznik
Tom
76
Numer
Strony
129--146
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
 • Bandurka M. (red.) (1998), Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa.
 • Czubakowska K., Winiarska K. (2010), Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i innych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej, PWE, Warszawa.
 • Charity Commission (2004), Charity Reporting and Accounting, April.
 • Charity Commission (2004), RS8 - Transparency and Accountability, June.
 • Crabbe V. (1994), Understanding Statute, Cavendish Publishing Limited, London.
 • Hendriksen E.A., van Breda M.F. (2002), Teoria rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Jones G. (1969), History of the Law Charity 1532-1827, Cambridge Studies in English Legal History, Cambridge University Press.
 • O'Hagan B. (2001), The History of UK Charity, PNNOnline on Monday, August 13. Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, ilustrowany, Łódź, 14 sierpnia 1910, nr 182.
 • Snowball D. (1979), Information load and accounting reports: too much or just right?, "Cost and Management", May-June.
 • Waniak-Michalak H. (2010), Obowiązek publikacji sprawozdań finansowych i merytorycznych organizacji filantropijnych - koszty i korzyści społeczne, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 59 (115), s. 157-175.
 • Waniak-Michalak H. (2009), Przydatność informacyjna sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Zasoby i procesy w rachunkowości jednostek gospodarczych, Difin, Warszawa.
 • Waniak-Michalak H., Zarzycka E. (2012), Performance measurement of public benefit organizations on the basis of information from financial statements and its influence on their results, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 68 (124), SKwP, Warszawa, s. 147-160.
 • Dekret z 24 kwietnia 1952 r. o zniesieniu fundacji, Dz.U. 1952, nr 25, poz. 172.
 • Dekret z 7 lutego 1919 r. o fundacjach i o zatwierdzaniu darowizn i zapisów, Dz. Pr. P.P. 1919, nr 15, poz. 215.
 • Dekret z 3 stycznia 1919 r. o stowarzyszeniach, Dz. Pr. P. P. 1919, nr 3, poz. 88.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej, Dz.U. 2001, nr 137, poz. 1539.
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 października 2001 r. w sprawie wysokości opłat za ogłaszanie obwieszczeń i ogłoszeń w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B", Dz.U. 2001, nr 114, poz. 1216.
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji, Dz.U. 2001, nr 50, poz. 529.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27 października 1932 r. - Prawo o stowarzyszeniach, Dz.U. 1932, nr 94, poz. 808.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej z 25 lutego 1930 r. o rachunkowości i o sprawozdaniach instytucyj opiekuńczych, Dz.U. 1930, nr 23, poz. 209 i 210.
 • Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 22 kwietnia 1927 r. o nadzorze i kontroli nad działalnością instytucyj opiekuńczych, Dz.U. 1927, nr 40, poz. 354.
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 3 stycznia 1919 r. w przedmiocie przepisów wykonawczych do dekretu o stowarzyszeniach, Dz.U. 1920, nr 19, poz. 100.
 • Ustawa z 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2010, nr 28 poz. 146.
 • Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. 2003, nr 96, poz. 873 z późn. zm.
 • Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. 1994, nr 137, poz. 1539 z późn. zm.
 • Ustawa z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, Dz.U. 1984, nr 21, poz. 97.
 • Archewska M. (2009), Rola i modele fundacji w Polsce i Europie, Forum Darczyńców, Warszawa, http://www.forumdarczyncow.pl/docs/publikacja_ebook_rola_i_modele_fundacji_w_polsce_i_w_europie_1.pdf (dostęp 04.09.2013).
 • Archewska M. (2007), Nie tylko jedna ustawa. Prawo o organizacjach pozarządowych, Instytut Spraw Zagranicznych, http://www.isp.org.pl/files/15960887510163470001183731832.pdf (dostęp 04.09.2013).
 • Charity Commission (2008), CC22 - Choosing and Preparing a Governing Document, http://www.charity-commission.gov.uk/publications/cc22.asp (dostęp 19.03.2010).
 • Maryland Association of Nonprofit Organizations (2002), Protecting the Trust: Revisiting Public Attitudes About Charities in Maryland, http://www.marylandnonprofits.org/html/explore/documents/public_trust.pdf (dostęp 23.03.2010).
 • Wawrzyński, M. (1997), Fundacje w Polsce, Centrum Informacji Dla Organizacji Pozarządowych Bordo, http://osektorze.ngo.pl/files/osektorze.ngo.pl/public/pdf/Fundacje/fund_pol.pdf (dostęp 04.09.2013).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.