PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1991 | nr 198 Prace z zakresu towaroznawstwa i chemii | 79--107
Tytuł artykułu

Immobilized Enzymes in Technology and Analysis

Warianty tytułu
Enzymy unieruchomione w technologii i analityce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Spośród enzymów, jakimi zajmowano się w Zakładzie Mikrobiologii i Biochemii (dehydrogenazy aminokwasów, inwertaza, glukoamylaza, oksydaza glukozowa i nukleazy), w artykule obszerniej przedstawiono wyniki badań ostatnich lat, zwłaszcza nad właściwościami unieruchomionych preparatów glukoamylazy i oksydazy glukozowej. Oba enzymy unieruchamiano przez zamykanie w strukturze żelu oraz kowalencyjne sprzęganie z różnymi nośnikami. Unieruchomione preparaty glukoamylazy odznaczały się wyższą termostabilnością niż enzym rozpuszczalny. Można je było stosować w temperaturze 50°C do ciągłej hydrolizy wstępnie upłynnionej skrobi. Wartości DE hydrolizatów osiągały ok. 96-97%. Oksydazę glukozową wykorzystano do otrzymania 2 rodzajów papierków testowych, umożliwiających półilościowe oznaczanie glukozy do stężenia 100 mg/100 cm3 lub 1000 mg/100 cm3. Przedstawiono także różne membrany z unieruchomioną oksydazą glukozową, przeznaczone do ilościowego oznaczania glukozy z zastosowaniem elektrody tlenowej Clarka. (abstrakt oryginalny)
Bibliografia
 • Lempka A., Hochnowski L., Krauze J. (1957). Isolation of rennin from abomasunjs, especially calf's abomasums (in Polish). Patent No 39886.
 • Lempka A., Krauze J., Hochnowski L. (1964). Isolation of rennin from calf s abomasums (in Polish). Patent No 42915.
 • Krauze J., Kagan Z.S., Kretovitch W.L. (1964). O dwóch degidrogenazach gomoserina u piekarskich drożżej (in Russian). Dokiady AN SSSR 158, 1199.
 • Krauze J. (1970). The reductive amination of 2-oxoglutarate and 2-oxobutyrate brought about by the glutamate dehydrogenase from different species and strains of yeasts (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 36, 67.
 • Krauze J. (1975). Proteolysis induced changes in NADP active glutamate dehydrogenase from baker's yeasts (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 62, 61.
 • Krauze J., Kagan Z.S., Jakovleva V.I., Kretovitch W.L. (1965). Dehydrogenization of some amino acids by baker s yeast (in Russian). Biokhimia 30, 334.
 • Krauze J. (1984). NADP-dependent D-threonine dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 112, 54.
 • Krauze J. (1984). NADP-dependent D-threonine 3-dehydrogenase from Saccharomyces cerevisiae. 16th FEBS-Meeting. Moscow. Abstracts 319.
 • Krauze J., Filipiak M. (1971). The comparison of different methods of determination of glucose oxidase activity in enzymic preparations; J. Krauze, A. Krauze, Filipiak M. (1971). The comparison of different methods of determination of glucose oxidase activity in the preparation Oxazyme subjected to resolution on the column of Bio-Gel P 300 (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 40, 153 and 160.
 • Filipiak M., Krauze J., Krauze A. (1972). The effect of catalase on the determination of glucose oxidase concentration by colorimetric and manometrie methods (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 46, 43.
 • Mosbach K. (1976). Immobilised Enzymes. FEBS Lett. 62, Supplement E 80.
 • Klibanov A.M. (1979). Review. Enzyme Stabilization by Immobilization. Anal. Biochem. 93,1.
 • Forgarty W.M., Kelly C.T. (1979). Starch-Degrading Enzymes of Microbial Origin. In: Progress in Industrial Microbiology (J. Bull ed.). Elsevier Scientific Publishing Company. Amsterdam, Oxford, New York. vol. 15. p. 87.
 • Krauze J., Wawrzyniak B., Krauze A. Investigation of properties of immobilized preparations of glucoamylase as a initial stage of further enzyme modification, Annual Report 1986. Project CPBP 04.11/2/6 (typescript in Polish).
 • Wawrzyniak B., Krauze J. (1984). Properties of immobilized glucoamylase preparations (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 112,18.
 • Wawrzyniak B., Krauze J. (1985). The gelatin entrapped glucoamylase (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 134, 29.
 • Krauze J., Wawrzyniak B., Krauze A. Attempts of increasing the thermostability of immobilized glucoamylase preparation and their usefulness of industrial purposes. Annual Report 1987. Project CPBP 04.11/2.16 (typescript in Polish).
 • Krauze J., Wawrzyniak B. (1988). Properties of Gel-Entrapped Glucoamylase. Starch/Starke 40, 314.
 • Wawrzyniak B., Krauze J. (1986). Stability of glucoamylase preparation immobilized in thin layers of gelatin on different supports (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 149, 140.
 • Wasserman B.P.(1984). Thermostable Enzymes Production. Food Technology. February 78.
 • Berezin I.V., Antonov V.K., Martinek K. (1976). Immobilizowannyje fiermenty. Izdatielstwo Moskowskowo Uniwiersiteta.
 • Goldstein L.(1976). Kinetic Behaviour of Immobilized Enzyme Systems. In: Methods in Enzymology (S.P. Colowick, N.O. Kaplan eds.). Vol. 44 Immobilized Enzymes (K. Mosbach ed.). Academic Press. New York, San Francisco, London, p. 397.
 • Shirashi F., Kawakami K., Kusunoki K.(1985). Kinetics of Condensation of Glucose into Maltosę and Isomaltose in Hydrolysis of Starch by Glucoamylase. Biotech. Bioeng. 27, 498.
 • Beschov V., Marc A., Engasser J.M. (1984). A Kinetic Model for Hydrolysis and Synthesis of Maltose, Isomaltose and Maltotriose by Glucoamylase. Biotech. Bioeng. 26,121.
 • Lee D.D., Lee G.K., Reilly P.J., Lee Y.Y. (1980). Effect of Pore Diffusion Limitation on Dextrin Hydrolysis by Immobilized Glucoamylase. Biotech. Bioeng. 22,1.
 • Wawrzyniak B. (1983). Studies on the amylolysis brought about by α -amylase and immobilized glucoamylase (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 109,15.
 • Barker S.A., Shirley J.A. (1980). Invertase. In: Microbial Enzymes and Bioconversion (A.H. Rose). Academic Press. London, New York, Toronto, Sydney, San Francisco, p. 213.
 • Krauze J., Krauze A. (1974). Assays of precipitation of β-fructofuranosidase from autolyzed baker's yeasts by means of polyethylene glycols of different molecular weight (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 53, 81.
 • Krauze J., Krauze A. (1976). Effect of thio-compounds on the release of (Mructofuranosidase from yeasts Saccharomyces cerevisiae (in Polish). Zeszyty Naukowe Poznań. Seria I. No 69,71.
 • Krauze J., Krauze A. (1976). Effect of carbon and nitrogen sources on biosynthesis of β-fructofuranosidase by P. pullulans (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 69,78.
 • Krauze A., Krauze J. (1975). Chosen properties of β-fructofuranosidase from Pullularia pullulans (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 62, 55.
 • Krauze A., Krauze J. (1978). Preparations of β-fructofurnaosidase immobilized on inorganic carriers (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 80, 89.
 • Krauze A., Krauze J. (1981). Chosen properties of β-fructofuranosidase immobilized on various carriers (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 88, 39.
 • Krauze A., Krauze J. (1983). Properties of immobilized β-fructofuranosidase from Pullularia pullulans (in Polish). Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu. Seria I. No 109, 79.
 • Krauze A., Krauze J. (1983). Sucrose inversion by immobilized invertase. Atti del IV Congresso Internazionale di Merceologia sul tema: Merci per il futuro: Una sfida per la merceologia. Bari. 26-29 settembre 1983. p. 1003.
 • Andersen B., Thiesen N., P.E. Broe P.E. (1967). The Transferring Activity of β-fructofuranosidase from Yeast: A Quantitative Description. Acta Chem. Scand. 23,2367.
 • Krauze A., Krauze J. (1984). Transferase activity of invertase from Pullularia pullulans (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 112,46.
 • Krauze J., Krauze A., Filipiak M., Wawrzyniak B. (1978). Immobilized preparations of pancreatic ribonuclease (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 80,95.
 • J. Krauze, M. Filipiak, A. Krauze (1985). The ribonuclease T<sub>1</sub> immobilized on porous glass (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 134,41.
 • Krauze J., Krauze A., Filipiak M. (1983). Immobilized preparations of the phosphodiesterase from snake venom (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 109, 84.
 • Krauze J. (1972). The applications of enzymic preparations in food industry (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 46,19.
 • Filipiak M., Krauze J. (1978). Preparations of glucose oxidase and catalase immobilized on different carriers (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 73,52.
 • Filipiak M., Krauze J., Kirstein D., P. Mohr P. Verfahren zur Immobilisierung von Glukoseoxydase-Katalase-Gemischen. Patent GDR.No 0152808 (9.12.1981).
 • Kirstein D., Mohr P., Filipiak M., Krauze J., Schubert F. Verfahren zur Herstellung von unloeslichen Biokatalysatoren. Patent GDR. No 160278 (25.05.1983). Patent PRL. No 128365 (20.12.1985).
 • Filipiak M., Krauze J. (1981). Application of gelatin as a carrier for immobilization of glucose oxidase and catalase (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 88,37.
 • Filipiak M. (1977). Immobilized Glucose Oxidase (in Polish). Ph.D.Thesis. Academy of Economics in Poznań.
 • Filipiak M., Krauze J. (1976). Properties of glucose oxidase immobilized on glass fiber (in Polish). Zeszyty Naukowe AE Poznań. Seria I. No 62, 69.
 • Filipiak M. (1983). Immobilized multienzyme system: glucose oxidase-catalase-superoxide dismutase (in Polish). Zeszyty Naukowe AH Poznań. Seria I. No 109, 89.
 • Filipiak. M. Use of artificial electron acceptors in the glucose oxidase reaction. International Symposium: Biocatalysts in Organic Syntheses. Noordwijkerhout 1985. 14-17 April.
 • Krauze J., Krauze A., Filipiak M. (1979). Use of immobilized glucose oxidase for gluconic acid production (in Polish). Studia i Materiały Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Ekonomicznych. Vol. 40. p.392.
 • Krauze J., Filipiak M., Krauze A. Preparation of test paper strips for glucose determination in urine. Annual Report 1987. Project CPBP 04.11/2.15 (typescript in Polish).
 • Guibault G.G., Kaufmann J.M. (1987). Enzyme-based electrode as analytical tools. Biotechnol. Appl. Biochem. 9, 95.
 • Krauze J., Filipiak M., Krauze A., Gruszczyński P. Preparations of glucose oxidase immobilized on membranes useful in enzyme electrodes. Annual Report 1988. Project CPBP 04.11/2.15 (typescript in Polish).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287067

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.