PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 77 | nr 133 | 65--77
Tytuł artykułu

Znaczenie profesjonalnego osądu przy wycenie kontraktów długoterminowych - wyniki badania empirycznego

Warianty tytułu
Significance of Professional Judgement in Valuation of Construction Contracts - Results of Empirical Study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie roli profesjonalnego osądu przy pomiarze wyniku finansowego z kontraktów długoterminowych oraz próba identyfikacji determinujących go czynników. Aby osiągnąć tak postawiony cel, przeprowadzono badanie ankietowe, w którym księgowi i biegli rewidenci wskazali na stopień prawdopodobieństwa skutkujący rozpoznaniem korzyści ekonomicznych z kontraktu oraz ujęciem przewidywanej straty na umowie. Wyniki badań dowodzą, że ankietowani raczej kierują się ostrożnością przy pomiarze wyniku finansowego z długoterminowych zleceń. Spośród analizowanych czynników determinujących dokonane szacunki jedynie doświadczenie zawodowe w międzynarodowej korporacji mogło mieć na nie niewielki wpływ. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this article is to present the role of professional judgement in valuation of long-term contracts. It also attempts to identify factors that determine such judgement. To achieve this goal a survey was conducted in which accountants and auditors were asked to assign a numerical probability resulting in recognizing economic benefits or expected loss associated with the contract categorized in IAS 11 Construction Contracts. The results of the study indicate that the respondents adopt rather a cautious approach when measuring financial result from long-term contracts. Of the analyzed factors that determine the estimations, only the professional experience in an international corporation might have some influence on them. (original abstract)
Rocznik
Tom
77
Numer
Strony
65--77
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Gdański, doktorantka
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Agoglia Ch.P., Doupnik T.S., Tsakumis G. (2011), Principles-based versus rules-based accounting standards: the influence of standard precision and audit committee strength on financial reporting decisions, "Accounting Review", vol. 86, no. 3.
 • Bennett B., Bradbury M., Prangnell H. (2006), Rules, principles and judgments in accounting standards, "Abacus", vol. 42, no. 2.
 • Benston G.J., Bromwich M., Wagenhofer A. (2006), Principles- versus rules-based accounting standards: the FASB's standard setting strategy, "Abacus", vol. 42, no. 2.
 • Brown G.A., Collins R., Thornton D.B. (1993), Professional judgment and accounting standards, "Accounting, Organizations and Society", vol. 18, issue 4.
 • Buk H. (2012), Kreowanie wyniku finansowego ze sprzedaży długoterminowych usług budowlanych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 252.
 • Czubakowska K. (2008), Ustalanie przychodów i kosztów świadczonych usług w ramach kontraktów długoterminowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 14.
 • Fedak Z. (2012), Niezakończone umowy o długotrwałe usługi, [w:] Rachunkowość - zamknięcie roku 2012, SKwP, Warszawa.
 • Kabalski P. (2009), Polityka rachunkowości w spółce stosującej MSSF, SKwP, Warszawa.
 • Kalinowski J. (2012), Kontrakty długoterminowe w praktyce, SKwP, Warszawa.
 • Kalinowski J. (2010), Kontrakty długoterminowe, [w:] E. Walińska (red.), Meritum. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 • Kasperowicz A. (2011), Wycena usług długoterminowych i jej wpływ na wynik finansowy, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 60 (116), SKwP, Warszawa.
 • Kasperowicz A. (2005), Zasada ostrożnej wyceny w usługach długoterminowych, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 1082.
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej 2013, (2013), SKwP, Warszawa.
 • Masztalerz M. (2012), O standardach rachunkowości - zasady czy reguły, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości", t. 66 (122), SKwP, Warszawa.
 • Nobes Ch.W. (2005), Rules-based standards and the lack of principles in accounting, "Accounting Horizons", vol. 19, no. 1.
 • Pojedynek A. (2009), Rachunek zysków i strat, [w:] G.K. Świderska, W. Więcław (red.), Sprawozdanie finansowe według polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Principles not Rules, a Question of Judgment (2006), Institute of Chartered Accountants of Scotland, Scotland.
 • Principles-based or Rules-based Accounting Standards? A Question of Judgement (2006), edited by P.Weetman, Institute of Chartered Accountants of Scotland.
 • Psaros J., Trotman K.T. (2004), The impact of the type of accounting standards on preparers judgments, "Abacus", vol. 40, no. 1.
 • Segovia J., Arnold V., Sutton S.G. (2009), Do principles- vs. rules-based standards have a differential impact on U.S. auditors' decisions?, "Advances in Accounting Behavioral Research", vol. 12.
 • Stępień K. (2013), Stosowanie wielkości szacunkowych a wiarygodność wyceny w rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Współczesne uwarunkowania kwantyfikacji w rachunkowości, Difin, Warszawa.
 • Świerczyńska A. (2011), Znaczenie profesjonalnego osądu w rachunkowości, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 191.
 • Walas A. (2012), Niezakończone umowy długoterminowe a zamknięcie roku obrotowego, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", nr 252.
 • Wysocki A. (2011), Wycena kontraktów długoterminowych a zasada true and fair view według PSR i MSSF, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu", nr 191.
 • Zieniuk P. (2013), Badanie wartości szacunkowych według krajowych i międzynarodowych standardów rewizji finansowej, [w:] B. Micherda, M. Andrzejewski (red.), Sprawozdawczość i rewizja finansowa. Problemy kwantyfikacji wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • A Professional Judgement Framework for Financial Reporting. An International Guide for Preparers, Auditors, Regulators and Standard Setters (2012), Institute of Chartered Accountants of Scotland, https://www.ifac.org/sites/default/files/uploads/PAODC/A-Professional-Judgement-Framework-for-Financial-Reporting.pdf (dostęp: 04.06.2014).
 • Nisbett A.V., Sheikh A. (2007), Accounting Scandals: Does "Rules vs. Principles" Matter?, "Tennessee CPA Journal", http://www.drlillie.com/a574/articles/acct_scandals.pdf (dostęp: 04.06.2014).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287103

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.