PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 9--25
Tytuł artykułu

Konkurencja i polityka konkurencji na rynku turystycznym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Competition and Competition Policy on the Tourist Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na podstawie przeprowadzonych badań można sformułować kilka wniosków: 1. Konkurencja na rynku turystycznym jest określonym mechanizmem, który nie tylko decyduje o tradycyjnej efektywności alokacyjnej, lecz współcześnie rozstrzygającej efektywności adaptacyjnej i innowacyjnej. Konkurencja nie jest mechanizmem doskonałym. W celu ograniczenia jej niesprawności tworzona jest polityka konkurencji. 2. Budowanie polityki konkurencji powinno być poprzedzone zidentyfikowaniem czynników wpływających na konkurencję. 3. Polityka konkurencji jako "prawo przymuszania" podmiotów do odpowiedniego zachowania powinna być dynamiczna, aktywna, z odpowiednią siłą reagująca na zmiany sytuacji na rynku turystycznym, stąd niezbędne jest monitorowanie stosowania zasad ochrony i wspierania konkurencji.(fragment tekstu)
EN
The objective of the article is to present the theoretical discussion regarding the essence of competition and the competition policy in tourism, as well as the to identify the relations occurring between these phenomena on the tourist market, having consid-ered the efficiency and the allocation of resources. The article results form analysing the available reference sources, studying the documents issued by the central administration and the author's individual observations. The conducted research allows for drawing two basic conclusions: 1. Competition represents a particular mechanism which not only decides about the traditional allocative efficiency, but also the currently decisive adaptation and in-novation efficiency. Competition does not represent the perfect mechanism. In or-der to reduce its negative influences the competition policy is created. 2. The competition policy as the "right to impose" adequate behaviours on entities should be dynamic, active, present proper strength for reacting to the changing sit-uations on the tourist market. Therefore it is necessary to monitor the application of regulations referring to protecting and supporting competition in tourist enter-prises, having also considered the interest of tourists. (fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Acocella N., Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Alchian A., Uncertainty, Evolution and Economic Theory, "Journal of Political Economy" 1950, t. 68.
 • Baran P.A., Sweezy P.M., Kapitał monopolistyczny, PWE, Warszawa 1968.
 • Barzel Y., Standards and the Form of Agreement, "Economic Inquiry" 2004, no. 42 (1).
 • Buchanan J.M., Finanse publiczne w warunkach demokracji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1992.
 • Dyrektywa 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca nieuczciwych praktyk handlowych (DzUrz. UE 2005 L 149/22).
 • Ekonomia dla prawników, red. M. Bednarski, J. Wilkin, LexisNexis, Warszawa 2003.
 • Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 • Fornalczyk A., Biznes a ochrona konkurencji, Wolters Kluwer, Kraków 2007.
 • Fornalska A., Nowe podejście w stosowaniu prawa konkurencji, w: Strategie przedsiębiorstw w otoczeniu globalnym, red. Z. Dworzecki, M. Romanowska, Wyd. SGH, Warszawa 2008.
 • Galbraith J.K., Ekonomia w perspektywie, PWE, Warszawa 1991.
 • Kachniewska M., Nawrocka E., Niezgoda A., Pawlicz A., Rynek turystyczny, Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 • Klimczak B., Mikroekonomia, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Konsument na wakacjach, UOKiK, Warszawa 2012, www.uokik.gov.pl.
 • Liczba obsłużonych pasażerów oraz wykonanych operacji w ruchu regularnym i czarte-rowym w polskich portach lotniczych w latach 2010-2012, raport Urzędu Lotnic-twa Cywilnego, http://www.ulc.gov.pl.
 • Podstawy ekonomii, red. R. Milewski, E. Kwiatkowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PRPR, Warszawa 2008.
 • Raport z kontroli działalności organizatorów turystyki, UOKiK, Warszawa-Katowice 2011, www.uokik.gov.pl.
 • Ritchie J.R., Crouch G.I., The Competitive Destination: A Sustainable Tourism Perspective, CABI Publishing, Oxon 2003.
 • Rumianowska I., Warunki funkcjonowania konkurencji rynkowej, "Prace Naukowe AE we Wrocławiu" 1999, nr 805.
 • Skalska T., Konkurencyjność cenowa polskich produktów turystycznych w relacji do ofert głównych konkurentów, POT, Warszawa 2009.
 • Souty F., Competition in International Tourism, Symposium on Tourism Services, 22-23 February 2001, WTO Geneva 2001, www.wto.org.
 • Sprawa COMP/M.3823, Macquarie/Ferrovial/port lotniczy Exeter, www.ec.europa.en.
 • Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (TWE); DzUrz. UE 2006, C 321E.
 • Ustawa z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DzU z 2007 r., nr 50, poz. 331).
 • Ustawa z 29 sierpnia 2007 r. o usługach turystycznych (DzU nr 133, poz. 884).
 • Woicka I.L., Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości w sprawie swobody świadczenia usług, "Wspólnoty Europejskie" 2002, nr 6.
 • Wpływ liberalizacji rynku połączeń lotniczych na konkurencję na tym rynku, UOKiK, Warszawa 2010.
 • Zawidzka A., Rynek wewnętrzny Wspólnoty Europejskiej a interes publiczny, Wyd. Prawo i Praktyka Gospodarcza, Warszawa 2002.
 • Żemła M., Wartość dla klienta w procesie kształtowania konkurencyjności obszaru recepcji turystycznej, Wyd. GWSH, Katowice 2010.
 • Żurawicki S., Współczesna myśl ekonomiczna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1969
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287109

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.