PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 61--78
Tytuł artykułu

Specyfika i znaczenie badań marketingowych na międzynarodowym rynku turystycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Secificity and the Meaning of Marketing Research on the INternational Tourism Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Na rynku turystycznym, podobnie jak na innych rynkach, wiele przedsiębiorstw prowadzi działalność także poza granicami własnego kraju, co wiąże się z dużym ryzykiem i niepewnością. Dynamicznie rozwija się również turystyka przyjazdowa, dzięki czemu nawet podmioty działające na rynku krajowym często oferują swoje usługi turystom zagranicznym. W obu przypadkach konieczne jest posiadanie informacji pomagających ograniczyć ryzyko działalności, a także lepiej rozpoznać potrzeby i oczekiwania turystów. W niniejszym artykule na podstawie literatury z omawianego zakresu spróbowano zaprezentować obszary wykorzystania badań marketingowych w turystyce oraz przybliżyć ich specyfikę na rynku międzynarodowym, zwracając uwagę na problemy związane z ich prowadzeniem.(fragment tekstu)
EN
On tourism market, same as on other markets many companies conduct business also abroad, what is associated with high risk and uncertainty. The inbound tourism also develops dynamically, so that even operators in the domestic market often offer their services to foreign tourists. In both cases it is necessary to have information to help reduce the risk of business as well as better identify the needs and expectations of tour-ists. This paper, based on the literature of this scope, is an attempt to present areas of the use of marketing research in tourism, as well as clarify their specificity on the inter-national market, paying attention to the problems with their conducting.(fragment of text)
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Altkorn J., Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Badania marketingowe w zarządzaniu organizacją, red. W. Popławski, E. Skawińska, PWE, Warszawa 2012.
 • Badania rynkowe i marketingowe, red. J. Kramer, PWE, Warszawa 1994.
 • Berbeka J., Specyfika zachowań konsumentów na rynku turystycznym i jej implikacje dla marketingu międzynarodowego, w: Marketing międzynarodowy. Uwarunko-wania i kierunki rozwoju, red. J.W. Wiktor, A. Żbikowska, PWE, Warszawa 2010.
 • Craig C.S., Douglas S.P., International Marketing Research, John Wiley & Sons, Ltd., New York 2005.
 • Duliniec E., Marketing międzynarodowy, PWE, Warszawa 2009.
 • Durowicz A., Marketingovye issledovaniya v turizme, Piter Press, Sankt Petersburg 2008.
 • Ekonomika turystyki, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 • Grzesiuk A., Marketing miedzynarodowy, CeDeWu, Warszawa 2007.
 • Holloway J.Ch., Robinsona Ch., Marketing w turystyce, PWE, Warszawa 1997.
 • Januszewska M., Badania marketingowe na rynku usług turystycznych
 • Marketing usług turystycznych, red. A. Panasiuk, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 • Karcz K., Międzynarodowe badania marketingowe. Uwarunkowania kulturowe, PWE, Warszawa 2004.
 • Karcz K., Międzynarodowe badania oparte na źródłach pierwotnych - podejście kulturowe,
 • Badania marketingowe. Teoria i praktyka, red. K. Mazurek-Łopacińska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 • Kumar V., International Marketing Research, Prentice Hall, Upper Saddle River NJ 2000.
 • Limański A., Drabik I., Marketing międzynarodowy, Difin, Warszawa 2010.
 • Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012.
 • Mynarski S., Analiza rynku. Problemy i metody, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1987.
 • Mynarski S. Badania rynkowe w przedsiębiorstwie, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2001
 • Mynarski S., Badania rynkowe w warunkach konkurencji, Fogra, Kraków 1995.
 • Mynarski S., Metody badań rynkowych i marketingowych w układzie hierarchicznym,
 • Metody badań marketingowych, red. J. Szumilak, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 1996.
 • Panasiuk A., Informacja w marketingowej koncepcji działalności przedsiębiorstwa turystycznego,
 • Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 429, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 7.
 • Sagan A., Ekwiwalencja pomiaru w badaniach międzykulturowych,
 • Euromarketing. Przedsiębiorstwo i konsument w perspektywie integracji europejskiej, red. J.W. Wiktor, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2003.
 • Schroeder J., Badania marketingowe rynków zagranicznych, Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2007.
 • Schroeder J., Bartosik-Purgat M., Mruk H., Międzynarodowe badania marketingowe, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2013.
 • Strumiłło J., Badania marketingowe w strategii rozwoju gminy turystycznej,
 • Polityka samorządu terytorialnego w dziedzinie turystyki, red. M. Boruszczak, Wyd. WSTiH w Sopocie z siedzibą w Gdańsku, Gdańsk 2000.
 • Tokarz A., Badania rynku jako źródło danych dla systemu informacji turystycznej,
 • Informacja turystyczna, red. A. Panasiuk, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2006, nr 429, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" nr 7.
 • Tokarz A., Lewandowska A., Badania rynku turystyczneg. Materialy do studiowania, Wyd. US, Szczecin 2004.
 • Wiktor J.W., Oczkowska R., Żbikowska A., Marketing międzynarodowy. Zarys problematyki, PWE, Warszawa 2008
 • T.Żabika, Wydarzenia turystyczne jako produkty. Tworzenie, komunikowanie i udostępnianie w procesie dynamicznego partnerstwa międzysektorowego. Pola i zarys metodyki badań,
 • Marketing produktów systemowych/sieciowych. Podstawy teoretyczne, zarys metodyki badań, red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Żabiński L., Sfera i marketing produktów systemowych. Podstawy identyfikacji, węzłowe kierunki badań,
 • Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009.
 • Żbikowska A., Badania marketingowe rynków zagranicznych - obszary i procedury badawcze, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie" 2009, nr 804.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287115

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.