PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | nr 1(25) Podstawy funkcjonowania rynku turystycznego | 79--99
Tytuł artykułu

Produkty systemowe na rynku turystycznym

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Systemic Products on the Tourism Market
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Świat podlega ciągłym i nieustającym zmianom na skutek różnorodnych okoliczności. Pod ich wpływem zmienia się konsument, a w ślad za nim działania podejmowane przez podmioty podaży, zwłaszcza w zakresie kształtowania oferty produktowej. Celem artykułu jest z jednej strony zdefiniowanie turystycznego produktu systemowego i zaprezentowanie jego rodzajów, a z drugiej - przedstawienie okoliczności, jakie wpłynęły na rozwój produktów systemowych na rynku turystycznym. Dlatego też w pierwszej części publikacji omówiono pojęcie, cechy i strukturę produktów systemowych. Na tej podstawie podjęto próbę określenia turystycznego produktu systemowego. W kolejnym fragmencie artykułu przedstawiono obszerną charakterystykę uwarunkowań rozwoju produktów systemowych na rynku turystycznym. Zasadniczą część artykułu stanowią rozważania na temat multiproduktów turystycznych i ich rodzajów. Ostatnia, czwarta część artykułu odnosi się do licznych form współpracy uzewnętrzniających się w procesie tworzenia produktów systemowych na rynku turystycznym.(abstrakt autora)
EN
The world is undergoing incessant changes resulting from various circumstances. The consumer changes under their influence which is followed by the change in actions taken by the supply intermediaries and also in creating product portfolio. This article's aim is, on the one hand, to define the systemic tourism product and present the types thereof, and on the other to present the circumstances that affected the development of systemic products on the tourism market. For this reason, the first part of the article presents the term, features and structure of systemic products which served as the basis for the attempt to define the systemic tourism product. The subsequent part presents vast specification of systemic products development on the tourism market. A significant part refers to the speculations on tourism multi-products and types thereof. The last part refers to the various forms of cooperation displayed in the process of creating systemic products on the tourism market.(author's abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Antonides G., van Raaij W.F., Zachowanie konsumenta. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • Brdulak H., Gołębiowski T., Wspólna Europa - innowacyjność w działalności przed-siębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 • Brunner T.A., Siegrist M., Lifestyle Determinants of Wine Consumption and Spending on Wine, "International Journal of Wine Business Research" 2011, vol. 23, no. 3.
 • Bywalec C., Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa 2010.
 • Derek M., Kowalczyk A., Turystyka kulturowa w świetle koncepcji klastra turystycznego, w: Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009.
 • Dobiegała-Korona B., Strategie innowacji w budowie kapitału klienta, w: Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie,
 • red. B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski, Poltext, Warszawa 2010.
 • Dziedzic E., Obszar recepcji turystycznej jako przedmiot zarządzania strategicznego, Wyd. SGH, Warszawa 1998.
 • Dziembała M., Wspieranie przedsiębiorczości w województwie śląskim poprzez promowanie rozwoju klastrów, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 157.
 • Gonda-Soroczyńska E., Innowacyjny klaster Zdrowie i Turystyka elementem współpracy na rzecz rozwoju turystyki uzdrowiskowej w województwie świętokrzyskim, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu" 2011, nr 157.
 • Jedlińska M., Postmodernizm i model trwałej konsumpcji jako przesłanki zmian konsumpcji turystycznej, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego" 2005, nr 402.
 • Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, PWE, Warszawa 2005.
 • Kompendium wiedzy o turystyce, red. G. Gołembski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 • Kotler Ph., Caslione J.A., Chaos. Zarządzanie i marketing w erze turbulencji, MT Biznes, Warszawa 2009.
 • Koźmiński A.K., Jak zbudować gospodarkę opartą na wiedzy?,
 • Rozwój polskiej gospodarki. Perspektywy i uwarunkowania, red. G.W. Kołodko, Wyd. WSPiZ, Warszawa 2002.
 • Kruczek Z., Szlak oscypkowy w Małopolsce droga od pomysłu do produktu turystyczne-go, w: Kultura i turystyka - wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011
 • Lettl C., Gemunden H.G., The Entrepreneurial Role of Innovative Users, "Journal of Business and Industrial Marketing" 2005, vol. 20, no. 7.
 • Meyer B., Nowe trendy w kształtowaniu produktów turystycznych, "Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia" 2010, nr 9 (4).
 • Mikuła B., Organizacje oparte na wiedzy, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2006.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2006, nr 715.
 • Niemczyk A., Zróżnicowanie zachowań konsumentów na rynku turystyki kulturowej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • Niemczyk A., Seweryn R., Obiekty sakralne jako elementy dziedzictwa kulturowego i ich związek z ruchem turystycznym (na przykładzie Kalwarii Zebrzydowskiej), w: Uwarunkowania i plany rozwoju turystyki, t. VII: Aspekty społeczne, red. Z. Młynarczyk, A. Zajadacz, Wyd. UAM, Poznań 2010.
 • Olszewski M., Wykorzystanie wiedzy w procesie konkurowania przez jakość w przedsiębiorstwach hotelarskich, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu" 2012, nr 225.
 • Peters M., Weiermair K., Innovation und innovationsverhalten im Tourismus,
 • Schweizer Jahrbuch für Tourismus 2001/2002, red. T. Bieger, C. Laesser, St. Gallen 2002.
 • Porter M., Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review" 2008.
 • Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, red. G. Gołembski, PWE, Warszawa 2007.
 • Rajs R., Komputerowe platformy rezerwacyjne w turystyce, "Scientific Bulletin of Chełm, Section of Mathematics and Computer Science" 2008, nr 1.
 • von Rohrscheidt A.M., Regionalne szlaki tematyczne. Idea, potencjał, organizacja, Proksenia, Kraków 2010.
 • Rowley J., Customer Knowledge Management or Consumer Surveillance, "Global Business and Economics Review" 2005, vol. 7, no. 1.
 • Seweryn R., Produkt turystyczny i wyznaczniki jego atrakcyjności, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 697.
 • Seweryn R., Kreowanie wartości dla klienta przez obszar recepcji turystycznej, Wyd. UE w Krakowie, Kraków 2012.
 • Skrzypek E., Gospodarka oparta na wiedzy i jej wyznaczniki,
 • Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne regionalne aspekty rozwoju, red. M.G. Woźniak, Wyd. UR, Rzeszów 2011.
 • Staszewska J., Klaster perspektywą dla przedsiębiorców na polskim rynku turystycznym, Difin, Warszawa 2009.
 • Szumura-Tyc M., Marketing we współczesnych procesach tworzenia wartości dla klienta i przedsiębiorstwa, Wyd. AE w Katowicach, Katowice 2005.
 • Szumura-Tyc M., Współczesne procesy innowacyjne w kształtowaniu produktów systemowych, w: Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012.
 • Śledzińska J., Fenomen dróg św. Jakuba w Polsce - powrót do przeszłości, w: Kultura i turystyka - wspólna droga, red. B. Włodarczyk, B. Krakowiak, J. Latosińska, Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Łódzkiego, Łódź 2011.
 • Turystyka, red. W. Kurek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
 • Wacięga S., Lokalne muzeum jako inkubator produktów turystycznych,
 • Kultura i turystyka - wspólnie zyskać!, red. A. Stasiak, Wyd. WSTH w Łodzi, Łódź 2009. Wójcik J., Prosument - współczesny mit marketingowy, w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce, red. L. Garbarski, J. Tkaczyk, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Zatwarnicka-Madura B., Osobowość a zachowania nabywców (w warunkach niepewności), w: Kontrowersje wokół marketingu w Polsce. Niepewność i zaufanie a zachowania nabywców, red. L. Garbarski, Wyd. Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 • Żabiński L., Środowisko, sfera i marketing produktów systemowych. Pojęcia i problemy podstawowe, w: Marketing produktów systemowych, red. L. Żabiński, PWE, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171287191

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.